summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/energy.mdwn
diff options
context:
space:
mode:
authorGustav Eek <gustav.eek@fripost.org>2020-01-06 21:00:00 +0100
committerGustav Eek <gustav.eek@fripost.org>2020-01-13 15:17:47 +0100
commit00071af1076a483a1f6e542fd5b30344f85700f7 (patch)
treeec39988b2347269a3850282539b613adec65c56b /energy.mdwn
parent70ee3ea5efdbfb762a4c9c5b829872ef68b9b99d (diff)
Energy. Edits to finalise
To some level of finalization. Together Gustav and Leif-Jöran
Diffstat (limited to 'energy.mdwn')
-rw-r--r--energy.mdwn47
1 files changed, 33 insertions, 14 deletions
diff --git a/energy.mdwn b/energy.mdwn
index 3641539..450310a 100644
--- a/energy.mdwn
+++ b/energy.mdwn
@@ -27,7 +27,7 @@ Följande fråga besvarades på [[Friposts FAQ]]
> vind. Vilket elavtal har Fripost, och vad gör Fripost för att
> minimera belastning på miljö och klimat?
-Frågan är viktig. Något av vad Fripost gör:
+Frågan är viktig, och detta är dågot av vad Fripost gör:
* Fripost redovisar enerigkonsumtion som del av
verksamhetsberättelsen till årsmötet.
@@ -45,13 +45,14 @@ Frågan är viktig. Något av vad Fripost gör:
# Hur ska det vara?
-Bara genom att vara för medlemmarnas behov är eneribehovet otroligt
+Bara genom att vara för medlemmarnas behov är energibehovet otroligt
mycket lägre.
* Ingen spårningsinformation
* Ingen kod för att samla användardata
* Ingen information behöver skickas med anropen till tjänsterna
* Inga uppslag sker utifrån länkar o.dy.
+ - Inga aggregationer av data
# Hur mycket slösar reklamen?
@@ -60,9 +61,9 @@ TODO *Hänvisa till Stians presentation.*
## Spårningsskript
-Den stora mängden data som skickas handlar om spårningsinformation.
+Den stora mängden data som skickas handlar om spårningsinformation och aggregering.
-Spårningsskript på hemsidorna generrar förutom extra nätverkstrafik
+Spårningsskript på hemsidorna generar förutom extra nätverkstrafik
också prestandaförlust i webbläsaren
* Explicit spårning
@@ -78,29 +79,34 @@ Att lagra stordata tar mycket energi.
## Analys
-Att analysera stordata tar mycket energi.
+Att aggregera och analysera stordata tar mycket energi.
## Internetsökning är att koka en kopp te?
-Jämför med en Internetsökning med Google.
-En debatt drog igång för några år sedan om hur mycket energi Internets
-sökmotorer och servrar drar. Bl.a. uppmärksammandes Birger
-Schlaug, [Två sökningar på Google ... ][sch], jan 2009. Debatten blev
-lite vinklad (läs [[Friposts översyn|debate]]), men kontentan är
-forfarande giltig. Internets informationsjättar orsakar
+En debatt har varit igång om hur mycket energi Internets sökmotorer och servrar
+drar. Vi jämför med en Internetsökning med Google. Bl.a. uppmärksammandes Birger
+Schlaug, [Två sökningar på Google ... ][sch], jan 2009.
+
+Debatten blev lite vinklad (läs [[Friposts översyn|debate]]), men
+kontentan är forfarande giltig. Internets informationsjättar orsakar
koldioxidutsläpp som vida överstiger de nödvändiga, drivet bara genom
den datainsamling de gör i övervakningssyfte.
[sch]: https://schlaug.blogspot.com/2009/01/tv-skningar-p-google-r-lika-mycket.html
-Jämför Matomo, under egen kontroll, därför mer energieffektivt.
+Jämför Matomo, under egen kontroll, därför mer energieffektivt (Analytics).
# Effektivt servernyttjande
-Såhär ska man inte tänka. Behjärtansvärt initiativ, men missar de
-viktigaste poängerna.
+Programvara som tjänst kommer alltid leda till mer
+energianvändning. Den effektivaste servern är den som kan
+rationaliseras bort.
+
+TODO *Renodla detta avsnitt till att positivt handla om Friposts
+intressen. Bryt då ut redogörelsen och analysen till ett eget
+dokument.*
Fripostmedlemmar besökte 36C3, Chaos Communication Congres, 2019. Där
presenterade Chris
@@ -162,3 +168,16 @@ Programvara som tjänst kommer alltid leda till mer energianvändning:
* Ineffektiv exekvering (virtualiserade processer i webbläsare)
* Etc
+
+# Pappersfrihet
+
+Datoranvändande, energi och livscykelanalys har givetvis många
+aspekter. En annan aspekt är pappersanvändande och utskrifter kontra
+det papperslösa samhället.
+
+Har man väl producerat det där pappret, så kan man komma tillbaks till
+det flera gånger, men datorn måste var på hela tiden föra att
+kontinuerligt komma tillbaks i alla betendemönster.
+
+Vi har inte tidsutrymmet att gå in på detaljer nu, men frågan är värd
+att återkomma till.