summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/kalendarium.mdwn
Commit message (Collapse)AuthorAgeFiles
* [calendar] Instructions to where to find Språkbanken updatedGustav Eek2019-09-031
|
* [calendar] Event transfer sensommarfest to activity daysGustav Eek2019-09-021
| | | | | The event is removed from calendar, added to activity days, and described in past tense.
* [calendar] Framtidsveckan. Add initialGustav Eek2019-08-281
|
* [calendar] Free Software Day. Add inital infoGustav Eek2019-08-281
|
* [calendar] Whitespace cleanupGustav Eek2019-08-281
|
* [calendar] Uppdate according to commentsGustav Eek2019-08-111
|
* [calendar] Invite to summer partyGustav Eek2019-08-081
|
* Move yearly meeting activity to activity daysGustav Eek2019-06-171
|
* Kalendar and activity day update. Move may first activityGustav Eek2019-06-171
|
* [calendar] Update of invitation to yearly meetingGustav Eek2019-04-191
| | | | It is Alibns comments that should be taken into account.
* Report moved from calendar to activity daysGustav Eek2019-03-271
|
* [calendar] Announcement on DFD (Mar 27, 2019) modifiedGustav Eek2019-03-261
|
* [calendar] Announcement on social technologies (Mar 1) cleanedGustav Eek2019-03-261
|
* Fix grammaralbin@4379df530ffb8dfd979edf5a9aa35d68c709cce22019-02-111
|
* [calendar] Update formulation on social technology activty dayGustav Eek2019-02-111
|
* [calendar] Formating updateGustav Eek2019-02-011
|
* [calendar] May 5, yearly meeting date updateGustav Eek2019-02-011
|
* [calendar] May 4 Yearly meeting. Description addedGustav Eek2019-01-301
|
* [calendar] May 1, May day. update descriptionGustav Eek2019-01-301
|
* [calendar] Mar 1 social media. Note addedGustav Eek2019-01-301
|
* [calendar] DFD march 27. Description addedGustav Eek2019-01-301
|
* [calendar] Other items added to calendarGustav Eek2019-01-301
|
* [calendar] Add Social technology inviteGustav Eek2019-01-301
|
* [calendar] Remove ExodusGustav Eek2019-01-301
|
* [exodus] Update of invite typo and calendar updateGustav Eek2019-01-121
|
* Remove sommarfestAlbin2018-10-081
|
* Correct dateAlbin2018-06-111
|
* Add post about summer partyAlbin2018-06-111
|
* Calendar updated regarding May firstGustav Eek2018-04-241
|
* Fix typo.Albin2018-04-111
|
* Fix broken link.Albin2018-04-091
|
* Minor adjustmentsAlbin2018-04-091
|
* Calendar updated with May first and yearly meeting activityGustav Eek2018-04-081
|
* Releas party activity moved calendar -> activitydaysGustav Eek2018-04-081
|
* Past activities moved calendar -> activity days pageGustav Eek2018-03-311
|
* (no commit message)stian2018-03-261
|
* (no commit message)stian2018-03-261
|
* (no commit message)stian2018-03-261
|
* (no commit message)stian2018-03-261
|
* 2017 års möten flyttat till mötenstian2018-03-261
|
* (no commit message)stian2018-03-261
|
* (no commit message)stian2018-03-261
|
* (no commit message)stian2018-03-261
|
* Add link to poster.Albin2018-03-261
|
* Add Nextcloud event.Albin2018-03-261
|
* Calendar. Migrate to google invite updated with posterGustav Eek2017-10-181
|
* Calendar. Invites to Migrate from Google workshops updatedGustav Eek2017-10-171
| | | | | | | | | | | | | | "Jag la också till ett stycke om frihet i allmänhet och lite "andra tjänster"-formuleringar." "Den inlåsning som, i alla fall, Elin vill komma ifrån är just Gmail (e-post, kontakter och kalender). Jag vill fokusera verkstaden på just det denna gång. Jag vill också att den ska vara konkret. Bonus är om någon deltagare hinner täcka in också Google Drive-grejer. Ska vi skriva "Migrera från Gmail (t.ex.)" i stället för att smalna av det hela? "
* Calendar. Event about free software in Ulricehamn addedGustav Eek2017-10-151
|
* Calendar. Invites to Migrate from Google workshops addedGustav Eek2017-10-151
| | | | Those descriptoions ar long and useful.
* Activity days and Calendar. Formal changes in headersGustav Eek2017-10-151
|