summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/kalendarium.mdwn
blob: 6e888f632d8e24fe9a46f9492c066d252d4b939e (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
Friposts kalendarium
========================================================

Friposts verksamhet kretsar främst kring möten, aktivitetsdagar och fester. Ofta är flera verksamheter inplanerade, och medlemmar och intresserade är såklart hjärtligt välkomna till möten och aktiviteter för att delta i arbetet och besluten. Se även [möten-sidan](/moten) for protokoll från års- och styrelsemöten m.m.

Föreningen har samlat lite [[information om smittoskydd|smittoskydd]]
för intresserade medlemmar och deltagare.

**Innehållsförteckning**

[[!toc levels=3]]

Förestående möten och aktiviteter
========================================================

## Fredag 1 maj, från kl 12. Första maj

Fripost kommer annordna någon form aktivitet eller flygbladsutdelning
för Första maj.

## Söndag 10 maj, kl 13 -- Årsmote ###

Fripost inbjuder varmast till årsmöte.

 Tid
  : Sön 10 maj 2020, kl 13

 Plats
  : Språkbanken, Humanisten, Göteborg

Schema för dagen

 ----------	--------------------------------------------------------
 kl 13.00 	Kraftigare fika och introducerande samtal
 kl 14.00 	Årsmöte (2 h)
 kl 17.00 	Middag
 ----------	--------------------------------------------------------

Friposts årsmöten brukar vara trevliga tillställningar, som vi
kombinerar med fest.


### Förslag till dagordning -- Friposts årsmöte


 1. Mötets öppnande
    (a) Presentationsrunda
 2. Parentation
 3. Övrig mötesformalia
    (a) Val av mötesfunktionärer
    (b) Godkännande av dagordning
    (c) Mötets beöriga utlysande och dess beslutsmässighet
    (d) Justering av röstlängd
 4. Verksamhetsberättelsen
 5. Ekonomiska berättelsen
 6. Revisorns berättelse
 7. Frågan om styrelsens ansvarsfrihet
 8. Nyval
    (a) Val av ordförande
    (b) Val av styrelse
    (c) Val av revisor
    (d) Val av valberedning
 9. Budget
    (a) Fastställande av medlemsavgiften
    (b) Fastställande av budget
 10. Motioner
 11. Friposts verksamhet det kommande verksamhetsåret
 12. Övriga frågor
 13. Mötets avslutande


### Nomineringar och motioner

Bland annat utser årsmötet föreningens styrelse samt andra
förtroendeposter. Nomineringar tas varmast emot på Friposts
styrelselista <board@lists.fripost.org>. Styrelsen har valberett ett
fåtal, men fler nomineringar är mer än välkomna.

Styrelsen har bl.a. förberett en proposition för att anpassa stadgar
till reala omständigheter för medlemskap. Den kommer tillsammans med
årsberättelsen göras tillgänglig via kalendariet.

Skicka fortfarande gärna in idéer och förslag som du vill mötet ska ta
upp. Ursprungligen önskades sådanna senast 26 april så att styrelsen
hann behandla dem.

### Material

Följande är relevant material för mötet:

 * [Verksamhetsberättelse 2019](https://fripost.org/minutes/annual-report-2020-of-2019.pdf)

 * [Revisorns berättelse för 2019](https://fripost.org/minutes/auditors-report-2020-of-2019.pdf)

 * [Förslag till verksamhetsplan 2020](https://fripost.org/minutes/operational-plan-2020.pdf)

 * [Stadgar](https://fripost.org/minutes/by-laws-2019.pdf)

 * [Protokoll årsmötet
  2019](https://fripost.org/minutes/2019-05-05-annual.pdf) inklusive
  alla rapporter o.dy.

 * [Verksamhetsplan
  2019](https://fripost.org/minutes/operational-plan-2019.pdf)
  inklusive verksamhetspolicy


### Deltagande på distans

Deltagande kommer göras möjligt över video. Vi använder
Friprogramvarusyndikatets uppsättning av Jitsi, med följande mötesrum:
<https://meet.friprogramvarusyndikatet.se/FripostÅrsmöte2020>.
Möjlighet att yttra sig kommer finnas i chatt via Jitsi-rummet och i
Friposts ordinära IRC-kanal.

Deltagare på distans kommer ges rätt att yttra sig men ingen
rösträtt. Styrelsen noterar det asymmetriska i ett sådant förfarande.
Delvis handlar begränsningarna om att skapa goda förutsättningar att
säkra röstlängden. Vi lutar oss också på Friposts demokratiska
grundprinciper kring deltagande i den demokratiska processen. Att
delta i beslut är en förväntan på medlemmarna men det är också en
långsiktig process med större innebörd än rösträtt på möten. Fripost
är också geografiskt lokaliserad.

Asymmetri gäller alla möten som har en blandning mellan fysisk och
virtuellt deltagande. Vi måste också ta i beaktande att inte alla
fysiskt närvarande vill bli filmade, varför videokonferens inte heller
är helt inkluderande.

Anmäl till Fripost <info@fripost.org> om du avser delta. Det
underlättar planering.


### Justeringar kring rådande hälsoläge ###

Det har inkommit frågor från medlemmar till styrelsen med anledning av
pågående pandemi. Givetvis är Fripost mån om medlemmarna i den rådande
hälsosituationen. Föreningen förutsätter att Friposts medlemmar följer
Folkhälsomyndighetens råd och inte besöker arrangemang med
förkylningssymptom eller om man tillhör någon riskgrupp.

Vi har samlat omfattande information om justeringar kring Friposts
aktiviteter tillsammans med länkar till råd från Socialstyrelsen och
Folkhälsomyndigheten. Informationen nås via kalendariet,
<https://wiki.fripost.org/kalendarium/>


### Middag och fest

Efter årsmötet planerar vi att gå ut och äta. För att kunna reservera
bord vill vi veta ungefär hur många som vill följa med på middagen. Om
du vet eller tror att du vill följa med, hör gärna av dig till Fripost
<info@fripost.org> i förväg.

Det går givetvis bra att följa med på festen även om man inte varit
med på mötet eller även om man inte anmält sig.


### Fika

För att möjliggöra att träffas lite innan mötet och prata av oss, så
ordnar styrelsen med ett kraftigare fika med smörgås och dylikt. Kom
kl 13.


### Lokal

Fripost har förmånen att få använda Språkbanken för sina
möten. Lokalen är Humanisten med ingång genom huvudentrén på
Renströmsgatan 6. Vi släpper in där kl 12.50 respektive 13.50. De som
kommer vid andra tider och inte har passerkort ombeds kontakta
styrelsen per telefon eller e-post. Språkbanken finns i lokalerna för
Institutionen för svenska språket, plan 3.

https://www.openstreetmap.org/#map=17/57.69469/11.98540

OBS! Institutionen har flyttat jämfört med årsmötet 2019. Notera
telefonnummer till någon i styrelsen.


Generellt om Friposts möten
==============================================

Mötesrutiner för styrelsen
--------------------------

 * **Andra måndagen varje månad kl 18 – Arbetsträff med styrelsen.** Plats: Språkbanken.
 * **Fjärde måndagen varje månad kl 18 – Styrelsemöten.** Plats: Språkbanken.

Alla medlemmar och andra intresserade är välkomna att delta, både på arbetsträff och styrelsemöten.


Olika former av sammankomster
-----------------------------

Under *styrelse-*, *medlems-*, och *årsmöten* fattas grundläggande beslut om föreningens ekonomi, administration samt tekniska lösningar. Dessa möten är formella och följer konventionell mötesordning. Beslut och diskussioner protokollförs, och information och protokoll nås via [Friposts mötessida](/moten).

Föreningens *aktivitetsdagar* är mindre formella och syftar till att involvera medlemmar i arbete och kunskapsspridning. Innehållet på aktivitetsdagarna är mycket upp till de medlemmar som kommer, men exempel på aktiviteter, som har förekommit och kommit upp på tal, är seminarium om e-postsäkerhet, flygbladsvikning och kartläggning av Friposts e-postsystem. Mer information och anteckningar om aktivitetsdagar finns på [aktivitetsdagssidan](/aktivitetsdagar).

Slutligen är syftet med Friposts *fester* att ha roligt, träffa nya likasinnade och värva nya medlemmar. Festerna brukar pågå under hela dagar och innebära bland annat filmvisning, föredrag, och picknick eller annan mat.


Möteslokaler
------------

Under åren har Fripost använt sig av flera lokaler för sin verksamhet.

 * *Språkbanken*, som ligger på Humanisten (Göteborgs universitet) vid
  Näckrosdammen, har Fripost förmånligt fått använda. Vanligen sker
  möten i *rum F314 i Humanistens huvudbyggnad*. Mötesrummet nås
  enklast via sekundärentrén mot Carlandersplatsen. Det är entrén
  under tunneln längst in mot nybyggnationen. Hiss nås enklast finns
  i Språkskrapan. Den tillfälliga huvudentrén ligger på adressen
  Lundgrensgatan.
 * *Slottsskogen* passar bra för picknick, utefester och friare samtal.
 * Syndikalisternas lokal i *Folkets hus*, Järntorget, kan vara ett alternativ. Gå in på Draken och upp för trappan.
 * Vi har också haft planeringsmöten på *Moon Thai* på Storgatan 1 i Haga/Vasastan i Göteborg.
 * En annan lokal som vi har varit på är *Gnutiken*, Övre Husargatan 27 i Göteborg. Lokalen delades med Forum bokkafé, som säljer böcker och enklare tilltugg. De anordnar också föreläsningar och dylikt. Idag finns Gnutiken inte längre men bokkaféet ligger kvar på samma adress.
 * Styrelsemöten hålls ibland på *Risåsgatans Thai-restaurang*, i närheten av Forum bokkafé, samt
 * på *Kafé Berlin*, Vasagatan.