summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/konfigurera.mdwn
diff options
context:
space:
mode:
authoralbin <albin@web>2015-12-14 02:22:29 +0100
committerFripost Admins <admin@fripost.org>2015-12-14 02:22:29 +0100
commit74a57ec49e19cc16bdf83ba2bb69b2832e6cbaf9 (patch)
treedd49e3a2b739e0a90f1207c7b70d10977d3e1e16 /konfigurera.mdwn
parent8bafa0c16ba66d5e877e1001dd92d456c71f46f7 (diff)
Complete translation of Postfix section.
Diffstat (limited to 'konfigurera.mdwn')
-rw-r--r--konfigurera.mdwn37
1 files changed, 15 insertions, 22 deletions
diff --git a/konfigurera.mdwn b/konfigurera.mdwn
index 9688a17..bbfe796 100644
--- a/konfigurera.mdwn
+++ b/konfigurera.mdwn
@@ -13,7 +13,7 @@ För att skapa ett nytt konto, gå till `Inställningar -> Kontoinställningar`,
* IMAP: `imap.fripost.org`
* Port: `993`
* Anslutning: `SSL/TLS` (inte `STARTTLS`)
-* Användarnamn: `USERNAME` (eller `USERNAME@fripost.org`)
+* Användarnamn: `ANVÄNDARNAMN` (eller `ANVÄNDARNAMN@fripost.org`)
* Lösenord: `XXXXXXXX`
**OBS!** E-postklienten *Evolution*, som följer med GNOME, verkar inte ha några inställningar för port. Ange därför servern `imap.fripost.org:993`
@@ -26,7 +26,7 @@ Fripost har numera en SMTP-server för utgående e-post. Ställ in enligt nedan.
* Anslutning: `STARTTLS` (inte `SSL/TLS`)
* Port: `587`
* Domän (där det behövs): `fripost.org`
-* Användare: `USERNAME` (eller `USERNAME@fripost.org`)
+* Användare: `ANVÄNDARNAMN` (eller `ANVÄNDARNAMN@fripost.org`)
Du kan också använda din Internetleverantörs server. I så fall behöver du inte ange användare. Vi listar några vanliga här nedan.
@@ -114,7 +114,7 @@ Här är länkar till dokumentationen för några vanliga och fria e-postkliente
* [Thunderbird Manual](https://en.flossmanuals.net/thunderbird/)
* [The KMail Handbook](https://docs.kde.org/trunk5/en/kdepim/kmail/index.html)
-Och här är ytterligare några som är vanligare bland mer avancerade användare. Flera av dessa är textbaserade och vissa kör bara i terminalläge.
+Och här är ytterligare några som är vanligare bland mer avancerade användare. Flera av dem är textbaserade och vissa körs bara i terminalläge.
* [Alpine](http://www.washington.edu/alpine/)
* [Gnus (Emacs)](http://www.gnus.org/)
@@ -129,14 +129,14 @@ Och här är ytterligare några som är vanligare bland mer avancerade användar
Msmtp är en flexibel ersättning för Sendmail. Detta är inställningarna för användaren "user".
<pre>
-# The Fripost account
+# Fripostkontot
account fripost
host smtp.fripost.org
tls_starttls on
port 587
domain fripost.org
-from USERNAME@fripost.org
-user USERNAME@fripost.org
+from ANVÄNDARNAMN@fripost.org
+user ANVÄNDARNAMN@fripost.org
password XXXXXXXX
</pre>
@@ -171,11 +171,9 @@ Lägg nu till nedanstående i filen `/etc/postfix/main.cf`.
smtp_tls_mandatory_protocols = !SSLv2, !SSLv3, !TLSv1, !TLSv1.1
smtp_tls_fingerprint_cert_match = 92:BF:5E:D5:B0:4E:10:19:20:08:C4:70:D6:F3:F7:EC:5F:6E:75:D2:1F:9B:FF:4D:49:BD:B0:8A:68:90:49:BF
-(See `postconf(5)` for details on the SSL/TLS client policy.
-The fingerprint of our [server certificate](http://git.fripost.org/fripost-ansible/plain/certs/public/smtp.fripost.org.pem)'s
-public key can be found [here](https://fripost.org/certs.asc).)
+(Se `postconf(5)` för att läsa mer om SSL/TLS-klientregler. Fingeravtrycket till vårt [server-certifikats](http://git.fripost.org/fripost-ansible/plain/certs/public/smtp.fripost.org.pem) publika nyckel hittar du [här](https://fripost.org/certs.asc).)
-Kom ihåg att ladda om (eller kanske t.o.m. starta om) Postfix efter att du har ändrat konfigurationen. Kör t.ex. `service postfix restart` eller `systemctl restart postfix`.
+Glöm inte att ladda om (eller kanske t.o.m. starta om) Postfix efter att du har ändrat konfigurationen. Kör t.ex. `service postfix restart` eller `systemctl restart postfix`.
### Avsändarberoende relävärd
@@ -191,27 +189,20 @@ ange dina uppgifter enligt formen
[smtp.fripost.org]:587 ANVÄNDARNAMN1@fripost.org:XXXXXXXX
[smtp.example.org]:587 ANVÄNDARNAMN2@fripost.org:XXXXXXXX
-Ange sedan din SSL/TLS-klientpolicy i `/etc/postfix/tls_policy`:
+Ange sedan din SSL/TLS-klientregler i `/etc/postfix/tls_policy`:
[smtp.example.org]:587 secure ciphers=high protocols=!SSLv2:!SSLv3
[smtp.fripost.org]:587 fingerprint ciphers=high protocols=!SSLv2:!SSLv3:!TLSv1:!TLSv1.1
match=92:BF:5E:D5:B0:4E:10:19:20:08:C4:70:D6:F3:F7:EC:5F:6E:75:D2:1F:9B:FF:4D:49:BD:B0:8A:68:90:49:BF
-(see `postconf(5)` for details;
-the fingerprint of our [server certificate](http://git.fripost.org/fripost-ansible/plain/certs/public/smtp.fripost.org.pem)'s
-public key can be found [here](https://fripost.org/certs.asc)),
-and your relayhost policy in `/etc/postfix/relayhost_map`:
+Se `postconf(5)` för att läsa mer om SSL/TLS-klientregler. Fingeravtrycket till vårt [server-certifikats](http://git.fripost.org/fripost-ansible/plain/certs/public/smtp.fripost.org.pem) publika nyckel hittar du [här](https://fripost.org/certs.asc). Dina relävärdsregler i `/etc/postfix/relayhost_map` är följande:
@fripost.org [smtp.fripost.org]:587
@example.org [smtp.example.org]:587
-Här ber vi Postfix att använda relävärden `smtp.fripost.org:587` när kuvertavsändarens adress har domännamnet `fripost.org` och relävärden `smtp.example.org:587` när domännamnet är `example.org`. (Hakparenteserna runt värdnamnet innebär att Postfix inte ska göra några MX-uppslag.)
+Här säger vi åt Postfix att använda relävärden `smtp.fripost.org:587` när kuvertavsändarens adress har domännamnet `fripost.org` och relävärden `smtp.example.org:587` när domännamnet är `example.org`. (Hakparenteserna runt värdnamnet innebär att Postfix inte ska göra några MX-uppslag.)
-The configuration in `/etc/postfix/main.cf` is like that of the previous
-section, except that we're replacing the `smtp_tls_*` options by
-`smtp_tls_policy_maps`. We also keep a default `relayhost` value for
-envelope sender addresses that don't match the `relayhost_map` lookup
-table.
+Lägg nu till nedanstående i filen `/etc/postfix/main.cf`
inet_interfaces = loopback-only
relayhost = [smtp.fripost.org]:587
@@ -227,4 +218,6 @@ table.
smtp_tls_policy_maps = texthash:$config_directory/tls_policy
smtp_tls_fingerprint_digest = sha256
-Kom ihåg att ladda om (eller kanske t.o.m. starta om) Postfix efter att du har ändrat konfigurationen. Kör t.ex. `service postfix restart` eller `systemctl restart postfix`.
+(De enda skillnaderna mot den "enkla" konfigurationen är att vi här har bytt ut `smtp_tls_*`-valen mot `smtp_tls_policy_maps` och att vi sätter ett standardvärde i de fall som relävärden inte överensstämmer med `relayhost_map`-uppslagstabellen.)
+
+Glöm inte att ladda om (eller kanske t.o.m. starta om) Postfix efter att du har ändrat konfigurationen. Kör t.ex. `service postfix restart` eller `systemctl restart postfix`.