summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/hjalpa_till.mdwn
diff options
context:
space:
mode:
authoroskar.vigren <oskar.vigren@web>2018-05-14 19:46:22 +0200
committerFripost Admins <admin@fripost.org>2018-05-14 19:46:22 +0200
commitc3d4eaf6338bb66cd1a6f64095bca54de79d7904 (patch)
treea228488e50ede7a5d201971d969439a6d1c95510 /hjalpa_till.mdwn
parentd7b0b24d62ef6d6d359e8b42a1f04136760d516e (diff)
minor formatting fixes
Diffstat (limited to 'hjalpa_till.mdwn')
-rw-r--r--hjalpa_till.mdwn8
1 files changed, 4 insertions, 4 deletions
diff --git a/hjalpa_till.mdwn b/hjalpa_till.mdwn
index 75aa4d5..5710d19 100644
--- a/hjalpa_till.mdwn
+++ b/hjalpa_till.mdwn
@@ -39,19 +39,19 @@ Fetmarkerade punkter beslutades som fokusområden för 2018.
★★★★★ **(Introduktion till) kryptering (verkstad)**
★★★★★ **Fler migrera-verkstäder (verkstad)**
★★★ **Verkstad om enkätbyggande med Nextcloud Polls (verkstad)**
- ☆☆ Bilder i internkommunikation (*Bidl.*/*Hållb.*)
+ ☆☆ Bilder i internkommunikation (*Bidl.*/*Hållb.*)
Att utnytja flera metoder: forumteater, etc.
*Opin.*
★★★★ **Skriva artiklar**
☆☆☆ Info till skolor (Google-användningen problematisk)
- ☆☆☆ Hjälpa föreningar bort från Facebook, o.dy. (*Bild.*/*Opin.*)
- ☆☆☆ Övertala föreningar bort från Facebook, o.dy. (*Bild.*/*Opin.*)
+ ☆☆☆ Hjälpa föreningar bort från Facebook, o.dy. (*Bild.*/*Opin.*)
+ ☆☆☆ Övertala föreningar bort från Facebook, o.dy. (*Bild.*/*Opin.*)
*Hållb.*
☆☆☆☆☆☆ Dokumentation
☆☆☆☆☆ Städa wikin, göra "hjälpa till"-listor
☆☆☆☆ Redovisning av icke-monetära bidrag
★★★★ **Utred och utvärdera melemskapsformer (större organisationer)**
- ☆☆ Automatisk fakturering (*Tekn.*/*Hållb.*)
+ ☆☆ Automatisk fakturering (*Tekn.*/*Hållb.*)
Översättning av hemsidag (t.ex. polska, engelska)
Anpassa verksamheten till underrepresenterade grupper
Upprepa verkstäder