summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/hjalpa_till.mdwn
diff options
context:
space:
mode:
authoroskar.vigren <oskar.vigren@web>2018-05-14 19:45:07 +0200
committerFripost Admins <admin@fripost.org>2018-05-14 19:45:07 +0200
commitd7b0b24d62ef6d6d359e8b42a1f04136760d516e (patch)
treed98777239eabe8e0277c9f0dc1a816027410f772 /hjalpa_till.mdwn
parentdc9d8a85a29752aec326fbd7f252412d02182924 (diff)
updated priority list to the one decided during the annual meeting of 2018
Diffstat (limited to 'hjalpa_till.mdwn')
-rw-r--r--hjalpa_till.mdwn66
1 files changed, 49 insertions, 17 deletions
diff --git a/hjalpa_till.mdwn b/hjalpa_till.mdwn
index 3550928..75aa4d5 100644
--- a/hjalpa_till.mdwn
+++ b/hjalpa_till.mdwn
@@ -12,25 +12,57 @@ Aktuell prioriteringslista
--------------------------
Nedanstående prioriteringslista skapades och aktualiserades senast
-under aktivitetsdagen den 22 mars 2015. Se [[Aktivitetsdagar]].
+under årsmöte och verkstad 5–6 maj, 2018 (se [[Aktivitetsdagar]]).
+
+Antal stjärnor markerar prioritetsgrad.
+Fetmarkerade punkter beslutades som fokusområden för 2018.
+
+-------- -------- --------------------------------------------------------------- -------------------
+*Tekn.*
+ ★★★★★★ **Administrationspanel för användarkontot** (*Tekn.*/*Hållb.*)
+ ★★★★★★ **Andra chattlösningar (Matrix, XMPP, etc.)**
+ ★★★★★★ **Inkludera Nextcloud-appar -- också bidra uppströms**
+ * Group folders (dela med alla, utvärderad)
+ * Polls (utv.)
+ * Tasks (utv.)
+ * Deck (arbetsflödesverktyg, utv.)
+ * Rainloop (e-postklient, ej utv.)
+ * Chatt (ej utv.)
+ ☆☆☆☆ SPAM-filtrering på IMAP-servern
+ ☆☆☆ Fripost-info delat med alla på Fripost Lagring för delning
+ ☆☆☆ Fri social webbtjänst -- GNU Social/Diaspora/e.dy
+ ☆ IRC-server och IRC-bouncer
+ Paketering av sys-konfigurationer till Debian
+ Web-forum
+ Musikströmmaning
+ *Bild.*
+ ★★★★★ **(Introduktion till) kryptering (verkstad)**
+ ★★★★★ **Fler migrera-verkstäder (verkstad)**
+ ★★★ **Verkstad om enkätbyggande med Nextcloud Polls (verkstad)**
+ ☆☆ Bilder i internkommunikation (*Bidl.*/*Hållb.*)
+ Att utnytja flera metoder: forumteater, etc.
+ *Opin.*
+ ★★★★ **Skriva artiklar**
+ ☆☆☆ Info till skolor (Google-användningen problematisk)
+ ☆☆☆ Hjälpa föreningar bort från Facebook, o.dy. (*Bild.*/*Opin.*)
+ ☆☆☆ Övertala föreningar bort från Facebook, o.dy. (*Bild.*/*Opin.*)
+ *Hållb.*
+ ☆☆☆☆☆☆ Dokumentation
+ ☆☆☆☆☆ Städa wikin, göra "hjälpa till"-listor
+ ☆☆☆☆ Redovisning av icke-monetära bidrag
+ ★★★★ **Utred och utvärdera melemskapsformer (större organisationer)**
+ ☆☆ Automatisk fakturering (*Tekn.*/*Hållb.*)
+ Översättning av hemsidag (t.ex. polska, engelska)
+ Anpassa verksamheten till underrepresenterade grupper
+ Upprepa verkstäder
+-------- -------- --------------------------------------------------------------- -------------------
+
+Här uppdelat per föreningens verksamhets grundgrenar -- teknik
+(*Tekn.*), folkbildning (*Bild.*), och opinionsbildning
+(*Opin.*). Också att stärka den interna demokratin har egen kategori
+(*Hållb.*).
------- ---------------------------------------------
- ☆☆☆☆☆ Uppgradering av Roundcube
- ☆☆☆☆ Dokumentation
- ☆☆☆ Information till skolor
- ☆ Distribuerad lagring
- ☆ Kalender
- ☆ Diaspora eller GNU-social-server
- ☆ Paketering av systemkonfiguration till Debian
- ☆ IRC-bouncer
- IRC-server
- XMPP-server
- Web-forum
- Översättning av hemsidan
- Automatisk fakturering
- Alternativ webbmejl
- Alternativ till Google-delning
- ------- ---------------------------------------------
Enkla saker