summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/energy.mdwn
diff options
context:
space:
mode:
authorGustav Eek <gustav.eek@fripost.org>2020-01-06 07:23:09 +0100
committerGustav Eek <gustav.eek@fripost.org>2020-01-06 08:21:13 +0100
commit52aac7f335e628f4b43557b07479df4c6427293e (patch)
treef017f9cfa92a55784f06216d4584347a943091ae /energy.mdwn
parent1ba1c1879f107a3f7a8a75ee65c7fe5aaac9d4fb (diff)
Energy. Rewrite and additions on server usage
Rewrite the section on energy usage for Internet servers
Diffstat (limited to 'energy.mdwn')
-rw-r--r--energy.mdwn72
1 files changed, 58 insertions, 14 deletions
diff --git a/energy.mdwn b/energy.mdwn
index ef584ea..dcda502 100644
--- a/energy.mdwn
+++ b/energy.mdwn
@@ -4,6 +4,11 @@ Det har ... intresse från medlemmar ... begärts under årsmöten i flera
år ... redovisats i årsberättelsen ... frågor via e-post besvarade i
FAQ.
+Också har FPS fattat de besluten, varför frågan tagits upp.
+
+Redan från början gick Mistral på vindkraftsel
+
+
TODO *Fyll i ovan*
Också diskussioner i verkstäder har närt dessa frågor.
@@ -22,27 +27,66 @@ TODO *Hänvisa till Stians presentation.*
# Effektivt servernyttjande
-Representanter från Fripost besökte 36C3, Chaos Communication
-Congres, 2019. Där presenterade Chris
-Adams, [Reducing Carbon in the Digital Realm][36c3:adams]
-(TODO *länka till video när den kommer upp.*),
-Stiftelsen för en grön web *[The Green Web Foundation][gwf]*.
-De arbetar för företag ska minska koldioxidpåverkan från
-Internetsurfande genom fosilfria energikällor och effektiv
-utnyttjande av servrarna.
+Såhär ska man inte tänka. Behjärtansvärt initiativ, men missar de
+viktigaste poängerna.
+
+Fripostmedlemmar besökte 36C3, Chaos Communication Congres, 2019. Där
+presenterade Chris
+Adams, [Reducing Carbon in the Digital Realm][36c3:adams] (TODO *länka
+till video när den kommer upp.*), Stiftelsen för en grön web
+*[The Green Web Foundation][gwf]*. De arbetar för att företag ska
+minska koldioxidpåverkan från Internetsurfande genom fosilfria
+energikällor och effektiv utnyttjande av servrarna.
[36c3:adams]: https://fahrplan.events.ccc.de/congress/2019/Fahrplan/events/11113.html
[gwf]: https://www.thegreenwebfoundation.org/green-web-feed/
-Energikällorna påverkar Internetföretagen dels genom i vilket land man
-placerar sina servrar och dels genom vilket elleverantören är.
+När det gäller energikällor presenteras två faktorer som
+Internetföretagen kan påverka, geografisk placering av servrar och
+elleverantör.
-Idén att nyttja servrar effektivt kommer av att Internettjänster
-används i varierade grad över dygnet, men eftersom resurser måste
-dimensionernas för den högsta belastningen skapar det ett stort
-underutnyttjande. Chris Adams hänvisar till två positiva
+Idén att nyttja servrar effektivt kommer av att
+Internettjänster används i varierade grad över dygnet, men eftersom
+resurser måste dimensionernas för den högsta belastningen skapar det
+ett stort underutnyttjande. Chris Adams hänvisar till två positiva
tendenser. Det är för det första idag möjligt att tack vare
virtualisering automatiskt starta datorer efter behov och också stänga
ner och frigöra resurserna. Det andra gäller dynamisk programvara som
tjänst. När datorarbete utförs på servrar i stället för egen dator, så
kan kapaciteten anpassas dynamiskt efter behov.
+
+Fördelningen av beräkningar kan styras över dygnet i relation till
+energins tillgänglighet. I många fall är energin producerad under
+dagtid. Att styra användandet minskar kostnaderna.
+
+## Kommentarer
+
+Stora webleverantörer har både gröna och inte gröna datacenter.
+
+Frankrike var grönt land tack vare kärnkraft, så modellen kan inte
+beskrivas som ekologiskt heltäckande.
+
+Blandar ihop ändamålen. Kostnaderna har liten relevans jämfört med
+frågan om hur vi använder minimalt med resurser.
+
+Race mot botten. Vem ska betala för att vissa ska ha billigare energi?
+
+## En enklare ända gällande virtualisering
+
+ * Redan servern drar lite ström när den inte används eller
+ belastningen är låg
+ * Virtuella maskiner kan utöver det konfigureras för prestanda eller
+ för energieffektivitet.
+ * Den abstraktion av lagring som sker i virtualiserade miljöer ger
+ utrymme för optimering. Ett exempel är cachning av lagring på SSD,
+ vilket sparar energi och minskar slitage.
+
+## De viktiga aspekterna
+
+Programvara som tjänst kommer alltid leda till mer energianvändning:
+
+ * Massiv datatransport
+
+ * Ineffektiv exekvering (virtualiserade processer i webbläsare)
+
+ * Etc