summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/energy.mdwn
diff options
context:
space:
mode:
authorGustav Eek <gustav.eek@fripost.org>2020-01-06 07:14:43 +0100
committerGustav Eek <gustav.eek@fripost.org>2020-01-06 08:21:13 +0100
commit1ba1c1879f107a3f7a8a75ee65c7fe5aaac9d4fb (patch)
tree6985e1570f71cd79127e361b80ec198a225793ae /energy.mdwn
parent349b252c996a46b5d7f1f55bfe4804e1886e9d4d (diff)
Energy. Refactor. Move sections.
Diffstat (limited to 'energy.mdwn')
-rw-r--r--energy.mdwn9
1 files changed, 4 insertions, 5 deletions
diff --git a/energy.mdwn b/energy.mdwn
index c202800..ef584ea 100644
--- a/energy.mdwn
+++ b/energy.mdwn
@@ -16,6 +16,10 @@ TODO *Fråga på FAQ.*
TODO *Redovisning årsberättelse.*
+# Hur mycket slösar reklamen?
+
+TODO *Hänvisa till Stians presentation.*
+
# Effektivt servernyttjande
Representanter från Fripost besökte 36C3, Chaos Communication
@@ -42,8 +46,3 @@ virtualisering automatiskt starta datorer efter behov och också stänga
ner och frigöra resurserna. Det andra gäller dynamisk programvara som
tjänst. När datorarbete utförs på servrar i stället för egen dator, så
kan kapaciteten anpassas dynamiskt efter behov.
-
-# Hur mycket slösar reklamen?
-
-TODO *Hänvisa till Stians presentation.*
-