summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/energy.mdwn
diff options
context:
space:
mode:
authorGustav Eek <gustav.eek@fripost.org>2019-12-29 14:12:21 +0100
committerGustav Eek <gustav.eek@fripost.org>2020-01-06 08:21:13 +0100
commit349b252c996a46b5d7f1f55bfe4804e1886e9d4d (patch)
tree57d6864da096fbe1162aa44d527da6e9f5e52084 /energy.mdwn
parentb24b528e0ee1672e532ad8c7c049cb878a73d7b9 (diff)
Energy. Describe the GWF talk.
Diffstat (limited to 'energy.mdwn')
-rw-r--r--energy.mdwn27
1 files changed, 24 insertions, 3 deletions
diff --git a/energy.mdwn b/energy.mdwn
index 5363cef..c202800 100644
--- a/energy.mdwn
+++ b/energy.mdwn
@@ -18,9 +18,30 @@ TODO *Redovisning årsberättelse.*
# Effektivt servernyttjande
-TODO *Beskriv Green Web Foundations presentation på 36c3. Kolminskning
-genom (a) energikällor selektivt och (b) dynamisk resurshantering
-servrar.*
+Representanter från Fripost besökte 36C3, Chaos Communication
+Congres, 2019. Där presenterade Chris
+Adams, [Reducing Carbon in the Digital Realm][36c3:adams]
+(TODO *länka till video när den kommer upp.*),
+Stiftelsen för en grön web *[The Green Web Foundation][gwf]*.
+De arbetar för företag ska minska koldioxidpåverkan från
+Internetsurfande genom fosilfria energikällor och effektiv
+utnyttjande av servrarna.
+
+[36c3:adams]: https://fahrplan.events.ccc.de/congress/2019/Fahrplan/events/11113.html
+[gwf]: https://www.thegreenwebfoundation.org/green-web-feed/
+
+Energikällorna påverkar Internetföretagen dels genom i vilket land man
+placerar sina servrar och dels genom vilket elleverantören är.
+
+Idén att nyttja servrar effektivt kommer av att Internettjänster
+används i varierade grad över dygnet, men eftersom resurser måste
+dimensionernas för den högsta belastningen skapar det ett stort
+underutnyttjande. Chris Adams hänvisar till två positiva
+tendenser. Det är för det första idag möjligt att tack vare
+virtualisering automatiskt starta datorer efter behov och också stänga
+ner och frigöra resurserna. Det andra gäller dynamisk programvara som
+tjänst. När datorarbete utförs på servrar i stället för egen dator, så
+kan kapaciteten anpassas dynamiskt efter behov.
# Hur mycket slösar reklamen?