aboutsummaryrefslogtreecommitdiffstats
diff options
context:
space:
mode:
authorGustav Eek <gustav.eek@fripost.org>2021-05-18 13:25:08 +0200
committerGustav Eek <gustav.eek@fripost.org>2021-05-26 16:04:30 +0200
commitee74272556dd3830ad9a9b22caa5ac657aa77302 (patch)
tree9f30201e32399c2c66e8c0a42286a24cf23b9eb0
parenta82f6ae04993b4bd76f7e31c433f7d3449f06ccb (diff)
Minutes, Apr 27, 2020. Proof correction. Approved.
Corrections from auditor, secretary and approval.
-rw-r--r--2020/2020-04-27-board.tex34
1 files changed, 17 insertions, 17 deletions
diff --git a/2020/2020-04-27-board.tex b/2020/2020-04-27-board.tex
index 1535639..45b2e00 100644
--- a/2020/2020-04-27-board.tex
+++ b/2020/2020-04-27-board.tex
@@ -1,6 +1,6 @@
\input{../preamble/preamble}
\newcommand \meetingtype {styrelsemöte}
-\newcommand \meetingdate {27 april 2021}
+\newcommand \meetingdate {27 april 2020}
\newcommand \meetingplace {Språkbanken, Göteborg}
\rhead{\footnotesize \meetingdate}
@@ -19,7 +19,7 @@
}%
\parbox[t]{\tempTwo}{\meetingdate, \meetingplace,
kl~18--20. Ajournerat efter \S~\ref{prop} om propositioner och
- återupptaget 30~april kl~18--20. Kompletterat per capsalam 3~maj på
+ återupptaget 30~april kl~18--20. Kompletterat per capsulam 3~maj på
punkterna \S~\ref{prop} och \S~\ref{nom}.}\mypar
\parbox[t]{\tempOne}{%
@@ -62,8 +62,8 @@
\begin{itemize}
\item Väntar på uppgradering till Nextcloud 18.04.
\item \dmarc, möjlig och veriferat för egna domäner
- \item Jitsi inte installerat for Fripost ännu. Dock finns
- \url{http://friavideomöten.online}.
+ \item Jitsi inte installerat for Fripost ännu. Dock finns \\
+ \texturl{http://friavideomöten.online}.
\end{itemize}
\item Inga övriga rapporter.
\end{enumerate}
@@ -77,7 +77,7 @@
\item \label{cam} Kamera riktas under mötet endast mot
föredragande och presentation.
\item \label{chat} Kommentarer och frågor ställs i form av text
- via chatt \irc och Jitsi. Någon närvarande ansvarar för att
+ via chatt \irc\ och Jitsi. Någon närvarande ansvarar för att
vittja kanalerna.
\item \label{phys} Fysiskt närvarande har möjligheten kommentera
och ställa frågor muntligt eller skriftligt. Föredragande
@@ -86,7 +86,7 @@
Rösträttsfrågan (\ref{vote}) motiveras med problematiken att fastställa
röstlängden (\GE). Fråga hur tolka ``närvarande'' (stadgar \S~4.3)
- (\LJO). Det är årsmötet som justerar röstlängeden. Vidare att ``delta i
+ (\LJO). Det är årsmötet som justerar röstlängden. Vidare att ``delta i
den demokratiska processen'' (stadgar \S~2.2) innebär mer än rösträtt på
möten (\LJO).\myhalfpar
@@ -103,7 +103,7 @@
Styrelsen har dokumenterat på wikin, hänsyn till rådande
hälsosituation och smittorisk,
- \url{https://wiki.fripost.org/kalendarium/smittoskydd}.\myhalfpar
+ \texturl{https://wiki.fripost.org/kalendarium/smittoskydd}.\myhalfpar
Gör utskick med (a) länk till smittoarbetet, (b) korrigerat datum, (c)
beslut och förberededelse kring distansdeltagande (d) påminnelse om
@@ -131,7 +131,7 @@
mötesprotokoll. Besluta (ovan) att skriva enligt den mer
allmänna.\myhalfpar
- {\em Per capsalam.} Mot bakgrund av att det har visat sig vara
+ {\em per capsulam.} Mot bakgrund av att det har visat sig vara
svårt att bli beslutsmässiga i styrelsen föreslog \SRE\ en
proposition om att ändra \S~3.5 i stadgarna. Beslut att föreslå
att:
@@ -140,19 +140,19 @@
ledamöternas antal'' med ``uppgå till minst tre''.
\end{itemize}
- \item \label{nom} Valberedning. \SRE\ har valberedigt \OV, \SRE,
+ \item \label{nom} Valberedning. \SRE\ har valberett \OV, \SRE,
\GE\ och \LJO. Vidare har ett mail skickats ut till nuvarande
styrelselistan.\myhalfpar
- {\em Per capsalam.} Per e-post och telefon meddelande Lola,
+ {\em per capsulam.} Per e-post och telefon meddelande Lola,
Anders och Albin att de ställer upp för omval. Förslaget är alltså
sittande styrelse bortsätt från Eliot och Christina.
\end{enumerate}
-\item Aktivitetsdagar, fester, och övriga aktiviteter. På grund av
- den rådande pandemin har de flesta aktiviteter blivit inställda:
- bokcirkeln, första maj, organisera-dig-mässan.
+\item Aktivitetsdagar, fester, och övriga aktiviteter. På grund av den
+ rådande pandemin har de flesta aktiviteter blivit inställda,
+ inklusive bokcirkeln, första maj, och Organisera-dig-mässan.
\item Styrelsens arbetsträffar
\begin{itemize}
@@ -162,16 +162,16 @@
\item Informationsspridning
\begin{enumerate}
\item Uppföljning. Några frågor har inkommit angående årsmötet och
- smittskyddsrisker. Vi ska skicka ut en blänkare till 10 års
- jubileumet.
+ smittskyddsrisker. Vi ska skicka ut en blänkare till
+ 10-års-jubileet.
\item Åtgärder. Vi har skickat ut nytt mail och gjort wiki.
\end{enumerate}
\item Föregående mötesprotokoll, genomgång och uppföljning. Ny runda
- med betalningspåminnelser väntar till efter årsmltet. Återstår att
+ med betalningspåminnelser väntar till efter årsmötet. Återstår att
uppdatera medlemssidan.
\item Genomgång av systemens att-göralistor. Inget speciellt har hänt.
\item Inga övriga frågor
-\item Nästa möte är årsmöte 9 maj
+\item Nästa möte är årsmöte 10 maj
\item Mötet avslutades.
\end{enumerate}