aboutsummaryrefslogtreecommitdiffstats
diff options
context:
space:
mode:
authorGustav Eek <gustav.eek@fripost.org>2021-05-18 13:15:28 +0200
committerGustav Eek <gustav.eek@fripost.org>2021-05-26 16:04:24 +0200
commita82f6ae04993b4bd76f7e31c433f7d3449f06ccb (patch)
treec4b9d0fd6da7a11018ffa297df2f4cd115af67d5
parent8e622cc0f7ea2702f6c32506cb8b3f59b604d2b2 (diff)
Minutes, Apr 27, 2020. Copy written. Awaits approval
-rw-r--r--2020/2020-04-27-board.tex154
1 files changed, 152 insertions, 2 deletions
diff --git a/2020/2020-04-27-board.tex b/2020/2020-04-27-board.tex
index 5760d1d..1535639 100644
--- a/2020/2020-04-27-board.tex
+++ b/2020/2020-04-27-board.tex
@@ -18,9 +18,23 @@
Tid och plats:
}%
\parbox[t]{\tempTwo}{\meetingdate, \meetingplace,
- kl~18--20. Ajournerat efter punkt om propositioner och återupptaget
- 30~april kl~18--20. Kompletterat per capsalam 3~maj.}\mypar
+ kl~18--20. Ajournerat efter \S~\ref{prop} om propositioner och
+ återupptaget 30~april kl~18--20. Kompletterat per capsalam 3~maj på
+ punkterna \S~\ref{prop} och \S~\ref{nom}.}\mypar
+\parbox[t]{\tempOne}{%
+ Deltagare:
+}%
+\parbox[t]{\tempTwo}{\mbox{}\vspace{-2\baselineskip}\vspace{2pt}%
+ \begin{multicols}{3}%
+ Gustav Eek \\
+ Guilhem Moulin \\
+ Leif-Jöran Olsson \\
+ Stian Rødven Eide \\
+ Oskar Vigren \\
+ Anders Westerström
+ \end{multicols}%
+}
\newcommand \meetingchairman {Stian Rødven Eide}
\newcommand \meetingsecretary {Gustav Eek}
\newcommand \approval {Leif-Jöran Olsson}
@@ -32,5 +46,141 @@
ajourneras en gång och också kompletteras med beslut över e-post.
\end{abstract}
+\begin{enumerate}
+\item Mötet öppnades.
+\item Övrig mötesformalia
+ \begin{enumerate}
+ \item \meetingchairman\ valdes till ordförande,
+ \meetingsecretary\ till sekreterare och \approval\ till
+ justeringsperson. Oskar tog vid protokollet 30 april.
+ \item Dagordningen antogs med ny \S~\ref{annual} Årsmötet.
+ \end{enumerate}
+\item Rapporter
+ \begin{enumerate}
+ \item Ekonomi. Fem betalningar sedan senaste mötet.
+ \item Systemet
+ \begin{itemize}
+ \item Väntar på uppgradering till Nextcloud 18.04.
+ \item \dmarc, möjlig och veriferat för egna domäner
+ \item Jitsi inte installerat for Fripost ännu. Dock finns
+ \url{http://friavideomöten.online}.
+ \end{itemize}
+ \item Inga övriga rapporter.
+ \end{enumerate}
+
+\item\label{annual}
+ \begin{enumerate}
+ \item Distansdeltagande. Gällande distansdeltagande. \SRE\ föredrog
+ diskussion per e-post:
+ \begin{enumerate}
+ \item \label{vote} Deltagare per distans har yttranderätt men inte rösträtt.
+ \item \label{cam} Kamera riktas under mötet endast mot
+ föredragande och presentation.
+ \item \label{chat} Kommentarer och frågor ställs i form av text
+ via chatt \irc och Jitsi. Någon närvarande ansvarar för att
+ vittja kanalerna.
+ \item \label{phys} Fysiskt närvarande har möjligheten kommentera
+ och ställa frågor muntligt eller skriftligt. Föredragande
+ upprepar alla frågor.
+ \end{enumerate}
+
+ Rösträttsfrågan (\ref{vote}) motiveras med problematiken att fastställa
+ röstlängden (\GE). Fråga hur tolka ``närvarande'' (stadgar \S~4.3)
+ (\LJO). Det är årsmötet som justerar röstlängeden. Vidare att ``delta i
+ den demokratiska processen'' (stadgar \S~2.2) innebär mer än rösträtt på
+ möten (\LJO).\myhalfpar
+
+ Gällande filmande (\ref{cam}) tas på så sätt hänsyn till att inte
+ alla mötesdeltagare vill bli upptagna på ljud och i bild. Varför
+ också detaljerna kring kommentarer och frågor
+ (\ref{chat}--\ref{phys}).\myhalfpar
+
+ Notera att dititala möten ingår i kulturen (\LJO). Annat gäller för
+ styrelsemöten (\GE). Lutar oss mot lagstiftning för företag och
+ ekonomiska föreningar (\GE).\myhalfpar
+
+ Beslut enligt \ref{vote}--\ref{phys}.\myhalfpar
+
+ Styrelsen har dokumenterat på wikin, hänsyn till rådande
+ hälsosituation och smittorisk,
+ \url{https://wiki.fripost.org/kalendarium/smittoskydd}.\myhalfpar
+
+ Gör utskick med (a) länk till smittoarbetet, (b) korrigerat datum, (c)
+ beslut och förberededelse kring distansdeltagande (d) påminnelse om
+ lokal, att språkbanken flyttat.\myhalfpar
+
+ \item \label{prop} Propositioner
+
+ \SRE\ föredrog förslag stadgeändring från \OV\ och \SRE. Vissa justeringar
+ gjordes. Beslut att föreslå att:
+ \begin{itemize}
+ \item Ersätta \S~2.6 med ``Medlemskapet är personligt och kan bara
+ tecknas av den som själv skall bli medlem. För organisationer
+ gäller att någon representant för denna kan teckna ett enda
+ medlemskap för organisationen.''
+ \item Lägga till på \S~3.6: ``Enbart medlemmar kan väljas till
+ förtroendeposter.''
+ \item Fixa hänvisning i \S~10.2: ``4.4'' $\rightarrow$ ``4.3''
+ \end{itemize}
+ Följdfråga (\OV) om administratörer och/eller förtroendevalda behöver
+ vara medlemmar. Inte reglerat? Självklart att inte behöver regleras
+ explicit (\LJO).\myhalfpar
+
+ Diskussion också kring termer ``föreningsmedlemskap'' eller
+ ``organisationsmedlemskap''. Båda förekommer i wiki och
+ mötesprotokoll. Besluta (ovan) att skriva enligt den mer
+ allmänna.\myhalfpar
+
+ {\em Per capsalam.} Mot bakgrund av att det har visat sig vara
+ svårt att bli beslutsmässiga i styrelsen föreslog \SRE\ en
+ proposition om att ändra \S~3.5 i stadgarna. Beslut att föreslå
+ att:
+ \begin{itemize}
+ \item I \S~3.5 ersätta ``uppgå till minst hälften av de valda
+ ledamöternas antal'' med ``uppgå till minst tre''.
+ \end{itemize}
+
+ \item \label{nom} Valberedning. \SRE\ har valberedigt \OV, \SRE,
+ \GE\ och \LJO. Vidare har ett mail skickats ut till nuvarande
+ styrelselistan.\myhalfpar
+
+ {\em Per capsalam.} Per e-post och telefon meddelande Lola,
+ Anders och Albin att de ställer upp för omval. Förslaget är alltså
+ sittande styrelse bortsätt från Eliot och Christina.
+
+ \end{enumerate}
+
+\item Aktivitetsdagar, fester, och övriga aktiviteter. På grund av
+ den rådande pandemin har de flesta aktiviteter blivit inställda:
+ bokcirkeln, första maj, organisera-dig-mässan.
+
+\item Styrelsens arbetsträffar
+ \begin{itemize}
+ \item Verksamhetsberättelse och verksamhetsplan inför årsmötet.
+ \end{itemize}
+
+\item Informationsspridning
+ \begin{enumerate}
+ \item Uppföljning. Några frågor har inkommit angående årsmötet och
+ smittskyddsrisker. Vi ska skicka ut en blänkare till 10 års
+ jubileumet.
+ \item Åtgärder. Vi har skickat ut nytt mail och gjort wiki.
+ \end{enumerate}
+\item Föregående mötesprotokoll, genomgång och uppföljning. Ny runda
+ med betalningspåminnelser väntar till efter årsmltet. Återstår att
+ uppdatera medlemssidan.
+\item Genomgång av systemens att-göralistor. Inget speciellt har hänt.
+\item Inga övriga frågor
+\item Nästa möte är årsmöte 9 maj
+\item Mötet avslutades.
+\end{enumerate}
+
+\parbox{\linewidth}{
+ \signatureline{\meetingsecretary, mötessekreterare}
+ \hfill
+ \signatureline{Oskar Vigren, mötessekreterare}
+ \hfill
+ \signatureline{\approval, justeringsperson}
+}
\end{document}