aboutsummaryrefslogtreecommitdiffstats
diff options
context:
space:
mode:
authorGustav Eek <gustav.eek@fripost.org>2021-05-26 16:18:04 +0200
committerGustav Eek <gustav.eek@fripost.org>2021-05-26 16:18:04 +0200
commit4e052227144081e1cd986ece5242b92ee909967b (patch)
tree0280cc4acdecbaae7b369ce733a071aa538f050e
parent254c8bf32a9fabc90d7539356191207048e62598 (diff)
parentee74272556dd3830ad9a9b22caa5ac657aa77302 (diff)
Merge branch '2020-04-27-board'
Conflicts: 2020/2020-04-27-board.tex
-rw-r--r--2020/2020-04-27-a-board.mdwn97
-rw-r--r--2020/2020-04-27-b-oskar-notes.mdwn47
-rw-r--r--2020/2020-04-27-board.tex157
-rw-r--r--2020/2020-04-27-c-percap.mdwn24
4 files changed, 322 insertions, 3 deletions
diff --git a/2020/2020-04-27-a-board.mdwn b/2020/2020-04-27-a-board.mdwn
new file mode 100644
index 0000000..843cae9
--- /dev/null
+++ b/2020/2020-04-27-a-board.mdwn
@@ -0,0 +1,97 @@
+% Fripost styrelsemöte
+%
+% 27 april 2020
+
+ Tid och plats
+
+ : Språkbanken kl 18--20 med bordläggning och återupptaget 30 april kl 18--20
+
+ Deltagare
+
+ : Oskar, Stian, Gustav, Leif-Göran, Guilhem, Anders
+
+# Mötets öppnande
+
+# Mötesformalia
+
+Mötet öppnades. Ordförande, sekreterare och justerare valdes enligt
+det vanliga. Dagordningen antogs med ny § 4 Årsmötet.
+
+# Rapporter
+
+Ekonomisk rapport. Fem betalningar sedan senaste mötet.
+
+Systemrapport.
+
+ * Väntar på uppgradering till Nextcloud 18.04.
+ * DMARC, möjlig och veriferat för egna domäner
+ * Jitsi inte installerat for Fripost ännu. Dock finns
+ <http://friavideomöten.online>
+
+# Årsmötet
+
+Flera punkter
+
+## Distansdeltagande
+
+Gällande distansdeltagande. SRE föredrog diskussion per e-post:
+
+ 1. Deltagare per distans har yttranderätt men inte rösträtt.
+
+ 2. Kamera riktas under mötet endast mot föredragande och
+ presentation.
+
+ 3. Kommentarer och frågor ställs i form av text via chatt IRC och
+ Jitsi. Någon närvarande ansvarar för att vittja kanalerna.
+
+ 4. Fysiskt närvarande har möjligheten kommentera och ställa frågor
+ muntligt eller skriftligt. Föredragande upprepar alla frågor.
+
+Rösträttsfrågan (1) motiveras med problematiken att fastställa
+röstlängden (GE). Fråga hur tolka "närvarande" (stadgar § 4.3)
+(LJO). Det är årsmötet som justerar röstlängeden. Vidare att "delta i
+den demokratiska processen" (stadgar § 2.2) innebär mer än rösträtt på
+möten (LJO).
+
+Gällande filmande (2) tas på så sätt hänsyn till att inte alla
+mötesdeltagare vill bli upptagna på ljud och i bild. Varför också
+detaljerna kring kommentarer och frågor (3--4).
+
+Notera att dititala möten ingår i kulturen (LJO). Annat gäller för
+styrelsemöten (GE). Lutar oss mot lagstiftning för företag och
+ekonomiska föreningar (GE).
+
+Beslut enligt 1--4.
+
+Styrelsen har dokumenterat på wikin [hänsyn till rådande
+hälsosituation och
+smittorisk](https://wiki.fripost.org/kalendarium/smittoskydd).
+
+Gör utskick med (a) länk till smittoarbetet, (b) korrigerat datum, (c)
+beslut och förberededelse kring distansdeltagande (d) påminnelse om
+lokal, att språkbanken flyttat.
+
+## Propositioner
+
+SRE föredrog förslag stadgeändring från OV och SRE. Vissa justeringar
+gjordes.
+
+Beslut att föreslå att:
+
+ * Ersätta § 2.6 med "Medlemskapet är personligt och kan bara tecknas
+ av den som själv skall bli medlem. För organisationer gäller att
+ någon representant för denna kan teckna ett enda medlemskap för
+ organisationen."
+
+ * Lägga till på § 3.6: "Enbart medlemmar kan väljas till
+ förtroendeposter."
+
+ * Fixa hänvisning i 10.2: "4.4" -> "4.3"
+
+Följdfråga (OV) om administratörer och/eller förtroendevalda behöver
+vara medlemmar. Inte reglerat? Självklart att inte behöver regleras
+explicit (LJO).
+
+Diskussion också kring termer "föreningsmedlemskap" eller
+"organisationsmedlemskap". Båda förekommer i wiki och
+mötesprotokoll. Besluta (ovan) att skriva enligt den mer allmänna.
diff --git a/2020/2020-04-27-b-oskar-notes.mdwn b/2020/2020-04-27-b-oskar-notes.mdwn
new file mode 100644
index 0000000..931f73b
--- /dev/null
+++ b/2020/2020-04-27-b-oskar-notes.mdwn
@@ -0,0 +1,47 @@
+Detta är en fortsättning av styrelsemötet 27 april.
+Mötet öppnades ~18:35
+
+# 4 Årsmöte
+## Valberedning
+ * Stian har valberedigt Oskar, sig själv, Gustav och LJ.
+ * Vidare har ett mail skickats ut till nuvarande styrelselistan.
+
+
+# 5 Aktivitetsdagar, fester, ochövriga aktiviteter
+## (a)Utvärdering av aktiviteter sedan senaste mötet
+På grund av den rådande pandemin har de flesta aktiviteter blivit inställda
+bokcirkeln, första maj, organisera-dig-mässan.
+
+## (b) Planering av kommande aktiviteter
+
+# 5 Styrelsens arbetsträffar
+## Uppfoljning av tidigare träffar
+Rapport: Avstämning och propositioner
+
+## Planering av kommande träffar
+Verksamhetsberättelse och verksamhetsplan inför årsmötet.
+
+# 6 Informationsspridning
+## (a) Uppfoljning
+Några frågor har inkommit angående årsmötet och smittskyddsrisker.
+Vi ska skicka ut en blänkare till 10 års jubileumet.
+
+## (b)Åtgärder
+Vi har skickat ut nytt mail och gjort wiki.
+
+
+# 7 F̈oreg̊aende m̈otesprotokoll, genomgång och uppföljning
+Ny runda med betalningspåminnelser väntar till efter årsmltet.
+Återstår att uppdatera medlemssidan.
+
+# 8 Genomgång av systemens att-göralistor
+Inget speciellt har hänt.
+
+# 9Övriga fr̊agor
+
+
+# 10 Kommande möten
+Årsmötet den 9 maj.
+
+# 11 M̈otets avslutande
+Mötet avslutades 18:48
diff --git a/2020/2020-04-27-board.tex b/2020/2020-04-27-board.tex
index 5760d1d..71ebf30 100644
--- a/2020/2020-04-27-board.tex
+++ b/2020/2020-04-27-board.tex
@@ -1,6 +1,6 @@
\input{../preamble/preamble}
\newcommand \meetingtype {styrelsemöte}
-\newcommand \meetingdate {27 april 2021}
+\newcommand \meetingdate {27 april 2020}
\newcommand \meetingplace {Språkbanken, Göteborg}
\rhead{\footnotesize \meetingdate}
@@ -18,8 +18,23 @@
Tid och plats:
}%
\parbox[t]{\tempTwo}{\meetingdate, \meetingplace,
- kl~18--20. Ajournerat efter punkt om propositioner och återupptaget
- 30~april kl~18--20. Kompletterat per capsalam 3~maj.}\mypar
+ kl~18--20. Ajournerat efter \S~\ref{prop} om propositioner och
+ återupptaget 30~april kl~18--20. Kompletterat per capsulam 3~maj på
+ punkterna \S~\ref{prop} och \S~\ref{nom}.}\mypar
+
+\parbox[t]{\tempOne}{%
+ Deltagare:
+}%
+\parbox[t]{\tempTwo}{\mbox{}\vspace{-2\baselineskip}\vspace{2pt}%
+ \begin{multicols}{3}%
+ Gustav Eek \\
+ Guilhem Moulin \\
+ Leif-Jöran Olsson \\
+ Stian Rødven Eide \\
+ Oskar Vigren \\
+ Anders Westerström
+ \end{multicols}%
+}
\newcommand \meetingchairman {Stian Rødven Eide}
\newcommand \meetingsecretary {Gustav Eek}
@@ -32,5 +47,141 @@
ajourneras en gång och också kompletteras med beslut över e-post.
\end{abstract}
+\begin{enumerate}
+\item Mötet öppnades.
+\item Övrig mötesformalia
+ \begin{enumerate}
+ \item \meetingchairman\ valdes till ordförande,
+ \meetingsecretary\ till sekreterare och \approval\ till
+ justeringsperson. Oskar tog vid protokollet 30 april.
+ \item Dagordningen antogs med ny \S~\ref{annual} Årsmötet.
+ \end{enumerate}
+\item Rapporter
+ \begin{enumerate}
+ \item Ekonomi. Fem betalningar sedan senaste mötet.
+ \item Systemet
+ \begin{itemize}
+ \item Väntar på uppgradering till Nextcloud 18.04.
+ \item \dmarc, möjlig och veriferat för egna domäner
+ \item Jitsi inte installerat for Fripost ännu. Dock finns \\
+ \texturl{http://friavideomöten.online}.
+ \end{itemize}
+ \item Inga övriga rapporter.
+ \end{enumerate}
+
+\item\label{annual}
+ \begin{enumerate}
+ \item Distansdeltagande. Gällande distansdeltagande. \SRE\ föredrog
+ diskussion per e-post:
+ \begin{enumerate}
+ \item \label{vote} Deltagare per distans har yttranderätt men inte rösträtt.
+ \item \label{cam} Kamera riktas under mötet endast mot
+ föredragande och presentation.
+ \item \label{chat} Kommentarer och frågor ställs i form av text
+ via chatt \irc\ och Jitsi. Någon närvarande ansvarar för att
+ vittja kanalerna.
+ \item \label{phys} Fysiskt närvarande har möjligheten kommentera
+ och ställa frågor muntligt eller skriftligt. Föredragande
+ upprepar alla frågor.
+ \end{enumerate}
+
+ Rösträttsfrågan (\ref{vote}) motiveras med problematiken att fastställa
+ röstlängden (\GE). Fråga hur tolka ``närvarande'' (stadgar \S~4.3)
+ (\LJO). Det är årsmötet som justerar röstlängden. Vidare att ``delta i
+ den demokratiska processen'' (stadgar \S~2.2) innebär mer än rösträtt på
+ möten (\LJO).\myhalfpar
+
+ Gällande filmande (\ref{cam}) tas på så sätt hänsyn till att inte
+ alla mötesdeltagare vill bli upptagna på ljud och i bild. Varför
+ också detaljerna kring kommentarer och frågor
+ (\ref{chat}--\ref{phys}).\myhalfpar
+
+ Notera att dititala möten ingår i kulturen (\LJO). Annat gäller för
+ styrelsemöten (\GE). Lutar oss mot lagstiftning för företag och
+ ekonomiska föreningar (\GE).\myhalfpar
+
+ Beslut enligt \ref{vote}--\ref{phys}.\myhalfpar
+
+ Styrelsen har dokumenterat på wikin, hänsyn till rådande
+ hälsosituation och smittorisk,
+ \texturl{https://wiki.fripost.org/kalendarium/smittoskydd}.\myhalfpar
+
+ Gör utskick med (a) länk till smittoarbetet, (b) korrigerat datum, (c)
+ beslut och förberededelse kring distansdeltagande (d) påminnelse om
+ lokal, att språkbanken flyttat.\myhalfpar
+
+ \item \label{prop} Propositioner
+
+ \SRE\ föredrog förslag stadgeändring från \OV\ och \SRE. Vissa justeringar
+ gjordes. Beslut att föreslå att:
+ \begin{itemize}
+ \item Ersätta \S~2.6 med ``Medlemskapet är personligt och kan bara
+ tecknas av den som själv skall bli medlem. För organisationer
+ gäller att någon representant för denna kan teckna ett enda
+ medlemskap för organisationen.''
+ \item Lägga till på \S~3.6: ``Enbart medlemmar kan väljas till
+ förtroendeposter.''
+ \item Fixa hänvisning i \S~10.2: ``4.4'' $\rightarrow$ ``4.3''
+ \end{itemize}
+ Följdfråga (\OV) om administratörer och/eller förtroendevalda behöver
+ vara medlemmar. Inte reglerat? Självklart att inte behöver regleras
+ explicit (\LJO).\myhalfpar
+
+ Diskussion också kring termer ``föreningsmedlemskap'' eller
+ ``organisationsmedlemskap''. Båda förekommer i wiki och
+ mötesprotokoll. Besluta (ovan) att skriva enligt den mer
+ allmänna.\myhalfpar
+
+ {\em per capsulam.} Mot bakgrund av att det har visat sig vara
+ svårt att bli beslutsmässiga i styrelsen föreslog \SRE\ en
+ proposition om att ändra \S~3.5 i stadgarna. Beslut att föreslå
+ att:
+ \begin{itemize}
+ \item I \S~3.5 ersätta ``uppgå till minst hälften av de valda
+ ledamöternas antal'' med ``uppgå till minst tre''.
+ \end{itemize}
+
+ \item \label{nom} Valberedning. \SRE\ har valberett \OV, \SRE,
+ \GE\ och \LJO. Vidare har ett mail skickats ut till nuvarande
+ styrelselistan.\myhalfpar
+
+ {\em per capsulam.} Per e-post och telefon meddelande Lola,
+ Anders och Albin att de ställer upp för omval. Förslaget är alltså
+ sittande styrelse bortsätt från Eliot och Christina.
+
+ \end{enumerate}
+
+\item Aktivitetsdagar, fester, och övriga aktiviteter. På grund av den
+ rådande pandemin har de flesta aktiviteter blivit inställda,
+ inklusive bokcirkeln, första maj, och Organisera-dig-mässan.
+
+\item Styrelsens arbetsträffar
+ \begin{itemize}
+ \item Verksamhetsberättelse och verksamhetsplan inför årsmötet.
+ \end{itemize}
+
+\item Informationsspridning
+ \begin{enumerate}
+ \item Uppföljning. Några frågor har inkommit angående årsmötet och
+ smittskyddsrisker. Vi ska skicka ut en blänkare till
+ 10-års-jubileet.
+ \item Åtgärder. Vi har skickat ut nytt mail och gjort wiki.
+ \end{enumerate}
+\item Föregående mötesprotokoll, genomgång och uppföljning. Ny runda
+ med betalningspåminnelser väntar till efter årsmötet. Återstår att
+ uppdatera medlemssidan.
+\item Genomgång av systemens att-göralistor. Inget speciellt har hänt.
+\item Inga övriga frågor
+\item Nästa möte är årsmöte 10 maj
+\item Mötet avslutades.
+\end{enumerate}
+
+\parbox{\linewidth}{
+ \signatureline{\meetingsecretary, mötessekreterare}
+ \hfill
+ \signatureline{Oskar Vigren, mötessekreterare}
+ \hfill
+ \signatureline{\approval, justeringsperson}
+}
\end{document}
diff --git a/2020/2020-04-27-c-percap.mdwn b/2020/2020-04-27-c-percap.mdwn
new file mode 100644
index 0000000..87f515b
--- /dev/null
+++ b/2020/2020-04-27-c-percap.mdwn
@@ -0,0 +1,24 @@
+% Styrelsemöte återupptaget per casalam
+%
+% 27 april--3 maj
+
+Styrelsemötet 27 april återupptogs per capsalam fram till 3 maj 2020.
+
+# Årsmötet (forts.)
+
+## Valberedning (forts.)
+
+Per e-post och telefon meddelande Lola, Anders och Albin att de
+ställer upp för omval. Sittande styrelse bortsätt från Eliot och
+Christina.
+
+## Propositioner (forts.)
+
+Mot bakgrund av att det har visat sig vara svårt att bli
+beslutsmässiga i styrelsen föreslog SRE en proposition om att ändra
+§ 3.5 i stadgarna.
+
+Beslut att föreslå att:
+
+ * I § 3.5 ersätta "uppgå till minst hälften av de valda ledamöternas
+ antal" med "uppgå till minst tre".