aboutsummaryrefslogtreecommitdiffstats
diff options
context:
space:
mode:
authorGustav Eek <gustav.eek@fripost.org>2021-05-26 16:29:56 +0200
committerGustav Eek <gustav.eek@fripost.org>2021-05-26 16:29:56 +0200
commit163991d3cf6204638c86eb4b7fc9783b7e695aa6 (patch)
treebe650a018565cbe0ddf282d62fde042de3936e97
parentb54c871585a51dc26948bed9a0a2f25bac4e366f (diff)
parent8b27f35a605a3396d3908bac9834c2fdacfb9756 (diff)
Merge branch '2020-10-26-board'
-rw-r--r--2020/2020-10-26-board.tex105
1 files changed, 104 insertions, 1 deletions
diff --git a/2020/2020-10-26-board.tex b/2020/2020-10-26-board.tex
index c1f9f87..e2cb49e 100644
--- a/2020/2020-10-26-board.tex
+++ b/2020/2020-10-26-board.tex
@@ -24,6 +24,9 @@
}%
\parbox[t]{\tempTwo}{\mbox{}\vspace{-2\baselineskip}\vspace{2pt}%
\begin{multicols}{3}%
+ Gustav Eek \\
+ Leif-Jöran Olsson \\
+ Stian Rødven Eide \\
\end{multicols}%
}
\newcommand \meetingchairman {Stian Rødven Eide}
@@ -32,7 +35,107 @@
\begin{abstract}
Rapportering om driftstörningen för Fripost lagring för
- delning. Lyckat deltagande på organisera-dig-mässan.
+ delning. Lyckat deltagande på Organisera-dig-mässan.
\end{abstract}
+\begin{enumerate}
+\item Mötet öppnades.
+\item Övrig mötesformalia
+ \begin{enumerate}
+ \item \meetingchairman\ valdes till ordförande,
+ \meetingsecretary\ till sekreterare och \approval\ till
+ justeringsperson.
+ \item Dagordningen fastställdes enligt förslag.
+ \end{enumerate}
+\item Rapporter
+ \begin{enumerate}
+ \item Ekonomi. Fyra betalningar utöver de under
+ organisera-dig-mässan. En dubbel. Träff på gång med \IB\ för
+ justering av årsmötesprotokollet.
+ \item Systemet
+ \begin{itemize}
+ \item Driftstörning. Den volym som lagrar data för Lagring för
+ delning gett upphov till korrupta filer. Drabbat är endast
+ Nextcloud, och omfattningen är uppskattningsvis 0.2
+ \%. Omfattningen kan förefalla väldigt begränsad, men effekter
+ kan trots detta vara svårförutsägbara. E-post, wikin, kontakter
+ och kalendrar fungerar precis som väntat.\myhalfpar
+
+ Störningen har pågått sedan en dynamisk utökning av
+ lagringsvolymerna under sensommaren. Filer som skrivits till den
+ utökade har till viss mån korrumperats. Filer och information
+ äldre är detta har inte påverkats.\myhalfpar
+
+ Störningen sammanföll med att Fripost utökar kapaciteten för
+ säkerhetskopiering (diskar finns redan inköpta och inväntar
+ installation). Av den anledningen säkerhetskopieras tillfälligt
+ inte nya filer på Nextcloud. Underhållet av säkerhetskopieringen
+ planeras vara klart 25 oktober.\myhalfpar
+ \item \label{cont} Det har skett en intensifiering av kontakter
+ från medlemmar med orimliga förväntningar ang. egna domäner och
+ specialkonfiguration. Åtgärder med administrationspanelen skulle
+ inte hjälpa primärt. Se också \ref{other} nedan.
+ \end{itemize}
+
+ \item Inga övriga rapporter
+ \end{enumerate}
+\item Aktivitetsdagar, fester, och övriga aktiviteter
+ \begin{enumerate}
+ \item 10 okt, Organisera-dig-mässan. Fripost deltog enligt plan,
+ \OV, \LJO\ och \GE\ på plats, med ett bord och i presentationer
+ (\LJO) och panelsamtal (\GE). Deltagandet var lyckat och Fripost
+ värvade flera nya medlemmar. Det var folk hela tiden vid
+ bordet. \GE\ kom bra igenom i panelen med Friposts
+ frågor. Presentationen var lyckad med bra frågor. Totalt kom ett
+ 50-tal besökare.
+ \item Studiekretsen. Planering pågår. Nästa tillfälle är 2 nov. Forum
+ har en procedur för nyckelåtkomst.
+ \item Julfest passar sämre hos \AS\ m.a.p. utrymmet. \SRE\ bokar
+ Språkbankens lunchrum. Bjud in 12 dec kl 12.12, pågående i 12 h
+ 12' till kl 24.24. Lokalbyte kl 18. Påminn om
+ 10-årsjubileum. Aktiviteter: soppa, film, föredrag och diskussion,
+ bildspel.
+ \end{enumerate}
+\item Styrelsens arbetsträffar
+ \begin{itemize}
+ \item 12 okt. \LJO, \OV, \GE. Förberedde utskick om driftstörning.
+ \item Kommande. Informationsspridning enligt nedan
+ \end{itemize}
+\item Informationsspridning. Åtgärder
+ \begin{itemize}
+ \item Utskick om julfest
+ \item Berättelse (a) 10-årsjubileet och (b) sammanfattning av
+ höstens aktiviteter.
+ \end{itemize}
+\item Mötesprotokollet från 22 jun och 28 sep gicks igenom:
+ \begin{itemize}
+ \item Glöm inte fokus på energifrågor.
+ \item Förmodligen I Love Libre i november på Kellys.
+ \item Notera att föreslå ändring i standarddagordningen för
+ årsmötet.
+ \end{itemize}
+\item Genomgång av systemens att-göralistor. Inga ändringar
+\item Övriga frågor
+ \begin{itemize}
+ \item \label{other} Socialt. Fripost kunde pocka på uppmärksamhet
+ kring administrationsbördan (se \ref{cont}) i samband med sociala
+ evenemang. Det är bra att träffas för att motivera till aktivitet.
+ \item Det skulle vara trevligt med verkstad, t.ex. i Falkenberg. Ngn
+ gång innan julfesten. Kolla intresset för alternativ: 20--22 nov,
+ 18--20 dec. Öppet hack:
+ \begin{itemize}
+ \item Prioritera wikin.
+ \item \ldap-arbete: (a) wikin, (b) Sympa, (c) delad adressbok.
+ \end{itemize}
+ \end{itemize}
+\item Nästa möte sker 23 nov kl 18 på Språkbanken.
+\item Mötet avslutades.
+\end{enumerate}
+
+\parbox{\linewidth}{
+ \signatureline{\meetingsecretary, mötessekreterare}
+ \hfill
+ \signatureline{\approval, justeringsperson}
+}
+
\end{document}