aboutsummaryrefslogtreecommitdiffstats
diff options
context:
space:
mode:
authorGustav Eek <gustav.eek@fripost.org>2021-05-26 16:24:37 +0200
committerGustav Eek <gustav.eek@fripost.org>2021-05-26 16:24:37 +0200
commitb54c871585a51dc26948bed9a0a2f25bac4e366f (patch)
tree4bb677ad53d9a651ce08889f57bd34a6aa83da96
parent35d46a6a0ae9bd000b974374b398f8f114133777 (diff)
parentfe189b9f7a1818828e5c347b8392c2239e22700b (diff)
Merge branch '2020-09-28-board'
-rw-r--r--2020/2020-09-28-board.tex91
1 files changed, 91 insertions, 0 deletions
diff --git a/2020/2020-09-28-board.tex b/2020/2020-09-28-board.tex
index 5fb4ae9..ce165ef 100644
--- a/2020/2020-09-28-board.tex
+++ b/2020/2020-09-28-board.tex
@@ -24,6 +24,10 @@
}%
\parbox[t]{\tempTwo}{\mbox{}\vspace{-2\baselineskip}\vspace{2pt}%
\begin{multicols}{3}%
+Gustav Eek \\
+Leif-Jöran Olsson \\
+Stian Rødven Eide \\
+Oskar Vigren \\
\end{multicols}%
}
\newcommand \meetingchairman {Stian Rødven Eide}
@@ -36,4 +40,91 @@
organisera-dig-mässan och studiecirkeln kring \gnulinux.
\end{abstract}
+\begin{enumerate}
+\item Mötet öppnades.
+\item Övrig mötesformalia
+ \begin{enumerate}
+ \item \meetingchairman\ valdes till ordförande,
+ \meetingsecretary\ till sekreterare och \approval\ till
+ justeringsperson.
+ \item Dagordningen fastställdes enligt förslag.
+ \end{enumerate}
+\item Rapporter
+ \begin{enumerate}
+ \item Ekonomi
+ \begin{itemize}
+ \item Tio-talet betalningar, varav 1 bitcoin \(\sim 258\,\kr -
+ \mathrm{avgift}\) (\(1.5\,\%\)), vilket är bättre än PayPal.
+ \item Allt ifyllt för medlemskap \jak. Saknas underskrift
+ \IB.
+ \end{itemize}
+ \item Systemet
+ \begin{itemize}
+ \item Småuppdateringar
+ \item Krångliga förväntningar på inställningar
+ \item Många frågor från en medlem -- omfattande arbeta att
+ besvara.
+ \item Nya diskar införskaffade för säkerhetskopieringen
+ \item Nextcloud \phpfpm\ schemalagd för omstart dagligenför att
+ undvika strul. \phpfpmm\ hanterar mekanismen för hur webbservrar
+ kör program genom kommunikation med webbläsare.
+ \item Upptid för 2019, totalt $5\,\mathrm{h}$ nertid, vilket är
+ väldigt bra. Dock bör siffran inte trumpetas ut utan
+ komplettering med relevant förväntansbeskrivning.
+ \end{itemize}
+ \item Inga övriga rapporter
+ \end{enumerate}
+\item Aktivitetsdagar, fester, och övriga aktiviteter
+ \begin{enumerate}
+ \item Sensommarfesten. Inget utskick. Festen uteblev. Icke
+ fördelaktigt väder. Datum dividerat.
+ \item Fri prrogramvarudagen. Ingen aktivitet. Kalenderkonflikt för
+ \GE\ med sammanträde i \jak. Avtalat med Forum, men de visade
+ inget missnöje. Alla gjorde vad vi kunde för att lyfta frågan i
+ relevanta fora, t.ex. vikten av fri programvara i videomöten,
+ sammanträdet i \jak\ möjliggjordes genom Jitsi. \existdb\ har numera
+ Nextcloud och Jitsi Meet på bekostnad av Google. Även \LJO\ hade
+ utbildning söndagen för facket i Nextcloud och Jitsi Meet.
+ \item 10 okt, Organisera-dig-mässan. Planering under kontroll. Bra
+ möjlighet till synlighet: (a) bokbord -- standarduppsättning, (b)
+ panelsamtal -- \GE\ (1 h), (c) presentation -- \LJO\ (10'). Glöm
+ inte att trycka foldrar, tema från verksamhetspolicyn. Mässan är
+ begränsad till 50 deltagare. Fråga, inkl. arrangörer och
+ utsällare? Återstår att göra utskick.
+ \item Studiekrets
+ \gnulinux-introduktion. \AW\ samordnar. Oranisationer: Inbyggd
+ Frihet, Fripost, Debian, Forum. Ang. annonsering, \GE\ lovade
+ återkomma till forum med affisch. Vilka e-postlistor?
+ \end{enumerate}
+\item Styrelsens arbetsträffar
+ \begin{itemize}
+ \item 14 sep. \LJO, \GE, \AW. Avst. medl. Planering studiekrets.
+ \item 15 sep. \LJO, \SRE. \textsc{jak}-papper ifyllt.
+ \end{itemize}
+\item Informationsspridning
+ \begin{itemize}
+ \item Info om organisera-dig-mässan
+ \item Info om studiecirkeln
+ \item Gör affisch till Forum
+ \item Nämn till medlemslistan om kurs i Gimp (\SRE)
+ \end{itemize}
+\item Mötesprotokollet från 22 jun bordlades.
+\item Genomgång av systemens att-göralistor. Inga ändringar.
+\item Övriga frågor
+ \begin{itemize}
+ \item Jens Reuterberg håller kurs på Biskopsgårdens bibliotek i
+ oktober (\SRE)
+ \item Troligt I Love Libre i november. Lämpligt att markera Fripost
+ 10 år (\LJO)
+ \end{itemize}
+\item Nästa möte sker 26 okt kl 18 på Språkbanken
+\item Mötet avslutades.
+\end{enumerate}
+
+\parbox{\linewidth}{
+ \signatureline{\meetingsecretary, mötessekreterare}
+ \hfill
+ \signatureline{\approval, justeringsperson}
+}
+
\end{document}