summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/website/om.mdwn
blob: 3d5dea4cfa1d7c51d282366ce7aad4b6781727c8 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
# Föreningen Fripost

Fripost är en demokratisk förening, vilket betyder att alla beslut om
föreningens inriktning fattas gemensamt av våra medlemmar. Som medlem kan du
delta på alla möten i föreningen, inklusive styrelsens möten.

Det huvudsakliga sättet att påverka är emellertid genom föreningens årsmöten.
Det ska inte bara vara de som har tid att vara med på precis varje möte som ska
ha möjlighet att påverka föreningen.

Vi strävar hela tiden efter att förbättra föreningens genomskinlighet. Det ska
vara lätt att hitta information om föreningens verksamhet, vare sig det gäller
nästa träff, senaste mötesprotokollet eller information om våra tekniska
system.

Våra tekniska lösningar [[dokumenterar|https://git.fripost.org/]] vi utförligt
och historik över förändringar sparar vi med ett versionshanteringssystem. Det
gör det enkelt för den som vill (och kan) att följa administratörernas arbete
på nära håll.

På den här sidan hittar du mer information om föreningen. Om någonting saknas
eller är oklart, tveka inte att [[höra av dig|kontakt]] till oss med dina
synpunkter.

## Möten och sammanträden

Möten och aktiviteter är ständigt på gång. Medlemmar och intresserade är
hjärtligt välkomna till mötena för att se hur arbetet går till.

På [[möten sidan|https://wiki.fripost.org/moten]] finns en aktuell lista över kommande möten samt protokoll
från tidigare möten. Se speciellt
[[kalendariet|https://wiki.fripost.org/kalendarium]].

## Stadgar

Föreningen antog stadgar vid årsmötet 2010, vilka sedan reviderades vid
årsmötena 2012 och 2013. Du kan hitta stadgarna här:

* [[Fripost stadgar sedan mars 2013|https://fripost.org/minutes/by-laws-2013.pdf]]

## Styrelsen

Den styrelse som utsågs vid årsmötet i mars 2013 är

* Stian Rødven Eide (ordförande)
* Gustav Eek (sekreterare)
* Leif-Jöran Olsson (kassör)
* Lola Möller
* Guilhem Moulin

## Styrelsens uppgifter

Enligt föreningens stadgar ska styrelsen:

* Arbeta för att ta emot medlemmarnas e-post på ett tillförlitligt sätt
* Sörja för god transparens vad gäller administration, ekonomi och styrning
* Arbeta för att skydda medlemmarnas integritet, d.v.s. att aldrig
  * Läsa eller analysera medlemmars e-posttrafik, manuellt eller automatiskt
  * Samla statistik om, eller analysera medlemmarnas e-posttrafik via föreningens
    servrar
  * Under inga omständigheter lämna ut uppgifter om medlemmar, deras e-posttrafik,
    eller andra förehavanden till tredje part

## Administrativa rättigheter

Administratörsrättigheter ges av styrelsen efter behov. För närvarande har
Daniel Andersson, Gustav Eek, Stefan Kangas, Guilhem Moulin, och Leif-Jöran
Olsson administratörsrättigheter på samtliga system.

## Styrelsemöten och mötesprotokoll

En transparent administration och beslutsprocess är centralt för föreningen.
Medlemmar och intresserade välkomnas därför att delta på styrelsens möten.
Information om styrelsens sammanträden, dagordningar och protokoll underhålls på
Friposts medlemswiki: wiki.fripost.org.

## Övrigt

Fripost började som ett projekt inom ramen för initiativet Fellowship of Free
Software Foundation Europe Göteborg, men är nu helt fristående.

Det finns ett [[flygblad|https://fripost.org/material/leaflet.pdf]] som togs
fram till FSCONS 2010. Det får du gärna skriva ut och sprida till andra.
Flygbladet är på engelska.

Vår [[hemsida|https://fripost.org]] och
[[tekniska dokumentation|https://git.fripost.org/]] finns tillgängligt i
[[git-förråd|https://git-scm.com/]].

Se [[medlemssidan|medlemskap]] för mer information om hur du kan gå
med i Fripost.