summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/website/om.mdwn
blob: 34c1393c11f0f336afcd386c0503899c55f0bc14 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
Föreningen Fripost
==================

Fripost är en demokratisk förening, vilket betyder att alla beslut om
föreningens inriktning fattas gemensamt av våra medlemmar. Som medlem kan du
delta på alla möten i föreningen, inklusive styrelsens möten.

Det huvudsakliga sättet att påverka är emellertid genom föreningens årsmöten.
Det ska inte bara vara de som har tid att vara med på precis varje möte som ska
ha möjlighet att påverka föreningen.

Vi strävar hela tiden efter att förbättra föreningens genomskinlighet. Det ska
vara lätt att hitta information om föreningens verksamhet, vare sig det gäller
nästa träff, senaste mötesprotokollet eller information om våra tekniska
system.

Våra tekniska lösningar [dokumenterar](https://git.fripost.org/) vi utförligt
och historik över förändringar sparar vi med ett versionshanteringssystem. Det
gör det enkelt för den som vill (och kan) att följa administratörernas arbete
på nära håll.

På den här sidan hittar du mer information om föreningen. Om någonting saknas
eller är oklart, tveka inte att [höra av dig](/kontakt) till oss med dina
synpunkter.

Möten och sammanträden
----------------------

Möten och aktiviteter är ständigt på gång. Medlemmar och intresserade är
hjärtligt välkomna till mötena för att se hur arbetet går till.

På [mötessidan](https://wiki.fripost.org/moten) finns en lista över kommande möten samt protokoll
från tidigare möten. [Kalendariet](https://wiki.fripost.org/kalendarium/) ger en översikt över kommande aktiviteter
medan [aktivitetssidan](https://wiki.fripost.org/aktivitetsdagar/) visar alla våra tidigare aktivitetsdagar.

Föreningens verksamhet
----------------------

Föreningen antog stadgar vid årsmötet 2010, vilka sedan reviderades
vid upprepade årsmöten. Du kan hitta den senaste versionen av stadgarna här:

* [Friposts stadgar](https://fripost.org/minutes/by-laws-2021.pdf)

Verksamhetsplanen antas årligen med utgångspunkt i föreningens
verksamhetspolicy:

 * [Friposts verksamhetsplan](https://fripost.org/minutes/operational-plan-2024.pdf)
 * [Friposts verksamhetspolicy](https://fripost.org/minutes/operational-policy-2023.pdf)


Styrelsen
---------

Friposts ordförande är Stian Rødven Eide. Den styrelse som utsågs vid
årsmötet i maj 2024 är

 * Stian Rødven Eide (ordförande)
 * Leif-Jöran Olsson (kassör)
 * Gustav Eek (sekreterare)
 * Lola Möller (ledamot)
 * Anders Westerström (ledamot)

Styrelsens uppgifter
--------------------

Enligt föreningens stadgar ska styrelsen:

 * Arbeta för att ta emot medlemmarnas e-post på ett tillförlitligt
  sätt
 * Sörja för god transparens vad gäller administration, ekonomi och
  styrning
 * Arbeta för att skydda medlemmarnas integritet, d.v.s. att aldrig
  * Läsa eller analysera medlemmars e-posttrafik, manuellt eller
   automatiskt
  * Samla statistik om, eller analysera medlemmarnas e-posttrafik
   via föreningens servrar
  * Under inga omständigheter lämna ut uppgifter om medlemmar, deras
   e-posttrafik, eller andra förehavanden till tredje part

Administrativa rättigheter
--------------------------

Administratörsrättigheter ges av styrelsen efter behov. För närvarande
har Gustav Eek, Guilhem Moulin, och Leif-Jöran Olsson
administratörsrättigheter på samtliga system.

Styrelsemöten och mötesprotokoll
--------------------------------

En transparent administration och beslutsprocess är centralt för föreningen.
Medlemmar och intresserade välkomnas därför att delta på styrelsens möten.
Information om styrelsens sammanträden, dagordningar och protokoll underhålls på
[Friposts medlemswiki](https://wiki.fripost.org/).

Revision
--------

Friposts revisor 2024 är Andreas Skyman. Fripost är en liten ideell
förening och omfattas inte av krav på auktoriserade revisorer.

Valberedning och nomineringar
-----------------------------

Under vissa perioder har Fripost haft en särskild valberedning. Just
nu är det styrelsen som valbereder. Nomineringar tas varmast emot på
[Friposts styrelselista](board@lists.fripost.org). Förenigen är
beroende av idéer från sina medlemmar till förtroendevalda,
administratörer och andra ansvarsposter, så inkom med dem.

Dataskydd
---------

Som beskrivet, är dataskydd just en del av själva poängen med
Fripost. Medlemmarnas integritet har högsta prioritet. Man kan vara
medlem utan att lämna några som helst personuppgifter; många väljer
att göra så. Vanligast är dock att ange namn och adress eller liknande
för att underlätta kontakt. Dessa uppgifter kan vara personuppgifter
och är självklart helt trygga hos Fripost. Konkret omfattas Fripost av
dataskyddsförordningen som togs i bruk 2018. Läs
gärna
[Friposts dataskyddspolicy](https://fripost.org/minutes/data-protection-policy-2018.pdf).


Övrigt
------

Fripost började som ett projekt inom ramen för initiativet Fellowship of Free
Software Foundation Europe Göteborg, men är nu helt fristående.

Det finns ett [flygblad](https://fripost.org/material/leaflet.pdf) som togs
fram till FSCONS 2010. Det får du gärna skriva ut och sprida till andra.
Flygbladet är på engelska.

Vår [hemsida](https://fripost.org) och
[tekniska dokumentation](https://git.fripost.org/) finns tillgängligt i
[git-förråd](https://git-scm.com/).

Se [medlemssidan](/medlemskap) för mer information om hur du kan gå
med i Fripost.