summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/nextcloud-and-lool/2020-10-12.mdwn
blob: 20ce1f9767209d9d0a1a81047c39dbb45694aacc (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
---
title: Begränsad driftstörning på Fripost Lagring för delning
---

Friposts administratörer har upptäckt det tråkiga att den volym som
lagrar data för Lagring för delning gett upphov till korrupta
filer. Inledningsvis ska sägas att e-post, wikin, kontakter och
kalendrar fungerar precis som väntat. Drabbat är endast Friposts
Lagring för Delning, dvs. Nextcloud, och omfattningen är
uppskattningsvis 0.2 %.

Störningen har pågått sedan en dynamisk utökning av lagringsvolymerna
under sensommaren. Filer som skrivits till den utökade har i viss
mån korrumperats. Filer och information äldre är detta har inte
påverkats. Den här störningen sammanföll oturligt nog med att Fripost
även utökar kapaciteten för säkerhetskopiering (diskar finns redan
inköpta och inväntar installation). Av den anledningen
säkerhetskopieras tillfälligt inte nya filer på Nextcloud. Underhållet
av säkerhetskopieringen planeras vara klart 25 oktober.

Omfattningen kan förefalla väldigt begränsad, men effekter kan trots
detta vara svårförutsägbara. Var uppmärksam på om du haft
problem. Användare har t.ex. noterat att just förhandsgranskning av
vissa bilder krånglat.

För att hjälpa till, undvik onödiga återskrivningar av filer, dvs. att
ta bort och återuppladda befintliga dokument och bilder som inte
ändrats. Meddela också observationer för att hjälpa administratörerna
att förstå omfattningen av störningen och att felsöka.

Som sagt synkronisering av kalendrar och liknande kan inte påverkats
av ovan nämnda; upplevda problem med dylikt är förmodligen en
handhavandefråga. Administratörernavill också påpeka att ingen risk
för dataläckage föreligger eftersom volymen är krypterad. Bara
s.k. skräp har kunnat läcka. Trots att historien skapat viss huvudbry
för administratörerna i felsökningen, så hoppas alla sammanfattningsvis
att användarna knappt märkt av problemet.