summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/moten.mdwn
blob: d5a5d1b37e62b7a4603b49d5b802e1f1f87892b7 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
Friposts möten
==============

Här finns information om aktuella och tidigare möten: dagordningar, protokoll m.m. Informationen är växelvis på svenska och på engelska beroende på mötesdeltagarnas språkkunskaper. The information on this page is alternately in Swedish and in English, depending on the language preferences of the meeting attendants.

För information om kommande möten, se [Friposts kalendarium](/kalendarium).


Årsmöten och konstituerande möte
--------------------------------

 * **Söndag 5 maj 2019 kl 14--17, årsmöte**,
  Språkbanken,
  [se årsmötesprotokollet](https://fripost.org/minutes/2018-05-06-annual.pdf).
  Som tidigare år innehåller protokollet också
  verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse, revisorns rapport,
  verksamhetspolicy, och verksamhetsplan för året.

 * **Söndag 6 maj 2018 kl 14--17, årsmöte**,
  Språkbanken,
  [se årsmötesprotokollet](https://fripost.org/minutes/2018-05-06-annual.pdf). Protokollet
  innehåller också verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse,
  revisorns rapport, verksamhetspolicy, och verksamhetsplan för 2018.

 * **Lördag 13 maj 2017 kl 15:30--17, årsmöte**,
  Språkbanken,
  [se årsmötesprotokollet](https://fripost.org/minutes/2017-05-13-annual.pdf)

 * **Söndag 17 april 2016 kl 14‒17, årsmöte**, Språkbanken, se
  [årsmötesprotokollet](https://fripost.org/minutes/2016-04-17-annual.pdf) (pdf) 
  Årsmötet är som sagt högsta beslutande organet. Såväl berättelser
  (verksamhets-, den ekonomiska, och revisorns) som
  verksamhetsplaner samt val och beslut omfattas av protokollet.

 * **Söndag 22 mars 2015 kl 14‒17, årsmöte**, Språkbanken,
  se [årsmötesprotokollet](2015-03-22-annual.pdf)

 * **Lördag 29 mars 2014 kl 12.30‒18, årsmöte**, Språkbanken, se [årsmötesprotokollet](2014-03-29-annual.pdf)

 * **Lördag 23 mars 2013 kl 14‒17, årsmöte**, Språkbanken, se [årsmötesprotokollet](https://fripost.org/minutes/2013-03-23-annual.pdf) (pdf)

  Mötesprotokollet innehåller också verksamhetsberättelsen,
  revisionsberättelsen, och
  [verksamhetesplanen](https://fripost.org/minutes/operational-plan-2013.pdf)
  (pdf) som appendix. Se också [dagordningen](2013-03-23).

 * **Söndag 4 mars 2012 kl 13‒15, årsmöte,** se [årsmötesprotokoll](https://fripost.org/minutes/2012-03-04-annual.pdf)
  (pdf), som också bland annat innehåller årets budget, de uppdaterade stadgarna och årets verksamhetsplan.

  Mötet var lyckat och vi ser fram emot ett intensivt år med fokus på medlemmarnas deltagande och långsiktigt hållbart engagemang.

  Se också förslaget till [dagordning](2012-03-04) och [verksamhetsplan](2012-03-04-verksamhetsplan).

 * **Konstituerande möte 4 november 2010**, se [protokoll](https://fripost.org/minutes/fripost-founding-2010-11-04.pdf)
  (pdf) och [antagna stadgar](https://fripost.org/material/stadgar2010.pdf) (pdf)

  Vi grundade föreningen formellt efter mycket planering och förberedande.


Styrelse- och medlemsmöten
--------------------------

Nedan följer en lista över alla styrelse- och medlemsmöten med länkar
till protokoll och i vissa fall dagordningar. Många styrelsemöten följer
ett [stående förslag till dagordning](https://fripost.org/minutes/board-meeting-agenda.pdf).

### Möten 2019 ###

 * **mån 24 jun, Styrelsemöte**. Språkbanken (ny lokal). *Protokoll
  kommer* 
  Regler för teckna medlemskap för andra diskuterades
  ytterligare. Också formen för styrelsens arbetsträffar behandlades
  (finns avsättning för att träffas oftare?). Sensommarfesten
  planerades.

 * **mån 27 maj, Styrelsemöte**. Språkbanken.
  [Se mötesprotokol](https://fripost.org/minutes/2019-05-27-board.pdf) (pdf) 
  Konstituerande styrelsemöte. Mötet diskuterade också många
  extraordinära aspekter. Årsmötesprotokollet gicks igenom. Nya
  formulerade roller och kommittéer som utvecklare och redaktörer
  diskuterade. Frågan om policy mot tredjepartstecknande medlemskap
  diskuterade. Slutligen öppnades för en serie utredningar som
  resultat av årsmötet.

 * **mån 25 mars,
  Styrelsemöte**. Språkbanken. [Se mötesprotokoll](https://fripost.org/minutes/2019-03-25-board.pdf) (pdf). 
  Förfrågan om organisationsmedlemsap och FLFD diskuterats i
  detalj. Aktivitetsdagen om sociala teknologier utvärderades,
  besöket Schillerska, I Love Libre, och Cybiosis (Nordiskt
  sommaruniversitet).

 * **mån 25 feb, Styrelsemöte**. Språkbanken. *Protokoll kommer*. 
  Bl.a. aktivitetsdagar utvärderades och planerades. Mötessekreterare
  Albin.

 * **mån 28 jan,
  Styrelsemöte**. Språkbanen. [Se mötesprotokoll](https://fripost.org/minutes/2019-01-28-board.pdf) (pdf). 
  Bl. a. Datum för årsmötet fastställdes. Frågan om extralagring på
  FLDL togs upp. Aktvitetsdagar utvärderades.

### Möten 2018 ###

 * **mån 26 nov, Styrelsemöte**. Språkbanken.
  [Se mötesprotokoll](https://fripost.org/minutes/2018-11-26-board.pdf) (pdf). 
  Utvärdering och planering av aktiviteter.

 * **mån 22 okt, Styrelsemöte**. Språkbanken.
  [See mötesprotokoll](https://fripost.org/minutes/2018-10-22-board.pdf) (pdf).
  Extra lagring diskuteras då det säljs på prov i FPS butik.

 * **mån 27 aug, Styrelsemöte**. Språkbanken.
  [See mötesprotokoll](https://fripost.org/minutes/2018-08-27-board.pdf) (pdf).
  Planering av fri-programvarudagen 15 september.

 * **mån 28 maj, Styrelsemöte**. Språkbanken.
  [See mötesprotokoll](https://fripost.org/minutes/2018-05-28-board.pdf) (pdf).
  För styrelsen konstituerande möte. Också årsmötet gicks
  igenom i detalj och utvärderades.

 * **mån 23 apr, Styrelsemöte**. På lokal.
  [See mötesprotokoll](https://fripost.org/minutes/2018-04-23-board.pdf) (pdf).
  Protokollet innehåller en grundligt genomgång av den bekämpning
  skräppost som Guilhem förfinat sistan tiden.

 * **mån 26 mar,
  Styrelsemöte**. Språkbanken.
  [See mötesprotokoll](https://fripost.org/minutes/2018-03-26-board.pdf) (pdf).
  Utvärdering av aktivitetsdagar och första förebråelse av årsmötet.

 * **mån 26 feb, Styrelsemöte**. Språkbanken. Ej
  beslutsmässigt. Beslut förbereddes och rapporteras i efterföljande
  möte.

 * **mån 22 jan, Board meeting**. Språkbanken.
  See [meeting minutes](https://fripost.org/minutes/2018-01-22-board.pdf) (pdf)
  Decisions regarding Nextcloud.


### Möten 2017 ###

 * **Mån 25 sep, Styrelsemöte**, Språkbanken. *Protokoll kommer*
 * **Ons 6 sep, Styrelsemöte**, Extrainsatt möte med anledning av att
  mån 28 aug (ordinarie tillfälle) utgick p.g.a. den inplanerade
  aktivitetsdagen.
 * **Mån 26 jun, Styrelsemöte**, Språkbanken.
  [Se mötesprotokoll](https://fripost.org/minutes/2017-06-26-board.pdf) (pdf) 
  Konstituerande möte. Styrelsen konstaterade at verksamhetsplanen är
  väl förberedd från årsmötesaktiviteterna. Inbjudan till släppfest Debian 9.
 * **Mån 22 maj**, Ej beslutsmässigt möte. Dock förbereddes och
  planerades mycket inför kommande möten och aktivteter.
 * **Mån 27 mar**, Café Berlin, Vasagatan. Ej beslutsmässigt.
 * **Mån 23 jan, Styrelsemöte**, Språkbanken. *Protokoll kommer*

#### Skisser ###

 * **Andra måndagen varje månad kl 18 – Arbetsträff med styrelsen.**
  Plats Språkbanken. Under 2017:
  * 14 aug
  * 11 sep
  * 9 okt
  * 13 nov
  * 11 dec
 * **Fjärde måndagen varje månad kl 18 – Styrelsemöten**. Plats
  Språkbanken. Under 2017
  * **OBS** 28 aug **utgår** (se ovan)
  * 25 sep
  * 23 okt
  * 27 nov
  * 25 dec (Kommer förmodligen utgå)
 * **Onsdag 6 september, 2017. Extrainsatt styrelsemöte**. Tid kl 18,
  plats Språkbanken. Detta med anledninga av ovanstående angenäma
  störning.

*TODO Gå igenom och komplettera och verifiera möteslistan
för 2017. Den ovan är kopierad från kalendariet*

### Möten 2016 ###

 * **mån 28 nov, Styrelsemöte**. Protokoll kommer (*TODO länka*)
 * **mån 24 okt, Styrelsemöte**. Protokoll kommer (*TODO länka*)
 * **mån 26 sep, Styrelsemöte**. Protokoll kommer (*TODO länka*)
 * **mån 13 jun, Styrelsemöte**. Protokoll kommer (*TODO länka*)
 * **mån 23 maj, Styrelsemöte**, Språkbanken, kl 18.00. [Se mötesprotokoll](https://fripost.org/minutes/2016-05-23-board.pdf) (pdf) 
  Mycket nytt i systemet (IPSEC, återanvändning av anslutingar, och
  Pandoc för wikin), Första maj utvärderades, Tor fest 11 juni
  planerades,
 * **mån 25 apr, Styrelsemöte**, kl 18, Språkbanken. Albin var
  sekreterare.
  [Se mötesprotokoll](https://fripost.org/minutes/2016-04-25-board.pdf) 
  En del system-uppdatering rapporterades, årsmötet utvärderades och
  kommande Tor-fest planerades.
 * **mån 22 feb, Styrelsemöte**, Språkbanken. [Se mötesprotokoll](https://fripost.org/minutes/2016-02-22-board.pdf) (pdf) 
  Nya rutiner för att ge medlemmar konto. Rapport från möte om vad
  Facebook-grupper innebär inkluseive genomgånga av användingsfall.
 * **mån 25 jan, Styrelsemöte**, Språkbanken. [Se mötesprotokoll](https://fripost.org/minutes/2016-01-25-board.pdf) (pdf) 
  Första mötet för året. Aktiviteterna under FSCONS novermber och
  Julfesten i december 2015 utvärderades. Efterfrågan finns på fler
  separatistiska krypteringsverkstäder. Föreläsning med JAK
  diskuterades.


### Möten 2015 ###

 * **Måndag 26 oktober, Styrelsemöte**, Språkbanden, kl 18 (*TODO Verifiera*). Protokoll kommer *(TODO länka*).
 * **Måndag 28 september, Styrelsemöte**, Språkbanden, kl 18 (*TODO Verifiera*). Protokoll kommer *(TODO länka*).
 * **Tisdag 28 april, Styrelsemöte**, Språkbanden, kl 18 (*TODO Verifiera*). Protokoll kommer *(TODO länka*).
 * **Onsdag 25 mars, Styrelsemöte**, Språkbanden, kl 18 (*TODO Verifiera*). Protokoll kommer *(TODO länka*).
 * **Måndag 23 februari, Styrelsemöte**, Språkbanden, kl 18 (*TODO Verifiera*). Protokoll kommer *(TODO länka*).
 * **Måndag 26 januari, Styrelsemöte**, Språkbanden, kl 18 (*TODO Verifiera*). Protokoll kommer *(TODO länka*).


### Möten 2014 ###

 * **Måndag 5 maj, styrelseträff**, Språkbanken.

  Ämnen var föreningsmedlemskap, översyn över servermigrering, idéer
  för integration mellan protokoll och wikin, och planering av
  aktivitetsdag 21 maj.

 * **Tisdag 10 Februari, Styrelsemöte**, Språkbanken, kl 18.00. [Se mötesprotokoll](https://fripost.org/minutes/2014-02-11-board.pdf) (pdf)

  Mötet kretsade kring Friposts eventuella engagemang i April-kampanjen
  i Frankrike.


### Möten 2013 ###

 * **Onsdag 11 september, kl 18.00, Styrelsemöte**, Språkbanken. [Se mötesprotokoll](https://fripost.org/minutes/2013-09-11-board.pdf) (pdf)

 * **Söndag 19 maj, kl 14, Styrelsemöte**, Slottsskogen, *Protokoll kommer inom kort*

 * **Torsdag 25 april kl 17.30, styrelsemöte**, Café Berlin, Vasagatan, Göteborg. *Protokoll kommer inom kort*

 * **Tisdag 26 mars, styrelsemöte**, Språkbanken. [Se mötesprotokoll](https://fripost.org/minutes/2013-03-26-board.pdf) (pdf)

  Styrelsens konstituerande möte. Också dokumentfrihetsdagen förbereddes.

 * **Tisdag 12 mars, revisionsmöte**, Språkbanken, Göteborg, [Se anteckningar](https://fripost.org/minutes/2013-03-12-board-notes.pdf) (pdf)

  Mötet syftade främst till att förbereda revisionen. Eftersom mötet inte var beslutsmässigt, så fördes heller inte något regelrätt protokoll.

 * **Sunday February 12, 18-19:30 pm, board meeting** Språkbanken, Gothenburg, [See minutes](https://fripost.org/minutes/2013-02-12-board.pdf) (pdf)

  Among other things the Yearly meeting was prepared.


### Möten 2012 ###

 * **Måndag December 19, 18--19.30 pm, board meeting**, Thai Smile, Utlandagatan, Gothenburg [Se protokoll](https://fripost.org/minutes/2012-12-19-board.pdf) (pdf).

  Nästa aktivitetsdag planerades.

 * **Måndag 19 november kl 18--19.30, styrelsemöte**, Språkbanken [Se protokoll](https://fripost.org/minutes/2012-11-19-board.pdf) (pdf).

  Nästa aktivitetsdag bestämdes till 20 januari.

 * **Monday October 22, 18--19:30 pm, board meeting**, Språkbanken, *Minutes will show up shortly*

 * **Måndag 8 oktober kl 18--19.30, styrelsemöte**, Språkbanken [Se protokoll](https://fripost.org/minutes/2012-10-08-board.pdf) (pdf).

  Aktivitetsdagen utvärderades.

 * **Onsdag 26 september kl 18--19.30, styrelsemöte**, Språkbanken [Se protokoll](https://fripost.org/minutes/2012-09-26-board.pdf) (pdf).

  Sociala media och aktivitetsdagen diskuterades.

 * **Torsdag 6 september kl 18.00, styrelsemöte**, Gnutiken. [Se prokokoll](https://fripost.org/minutes/2012-09-06-board.pdf) (pdf).

  Varje första torsdag i månaden har Fellowship of Free Software
  Foundation Europe Göteborg möte. Styrelsen ser det som ett utmärkt
  tillfälle att kombinera möten.

 * **Thursday August 23 at 18:00, board meeting**, the thai restaurant at Risåsgatan. Ses [notes from meeting](https://fripost.org/minutes/2012-08-23-board-notes.pdf) (pdf).

  The meeting did not form a quorum, but still, meeting discussions
  concerned questions regarding the new SMTP-functionality.

 * **Måndag 6 augusti, Styrelsemöte**, Risåsgatans Thairestaurang. Se [mötesprotokoll](https://fripost.org/minutes/2012-08-06-board.pdf) (pdf).

  Första mötet efter sommaren.

 * **Torsdag 14 juni, Styrelsemöte**, Risåsgatans Thairestaurang. Se [mötesprotokoll](https://fripost.org/minutes/2012-06-14-board.pdf) (pdf).

  Bland annat följdes äldre mötesprotokoll upp. Också tekniska idéer
  och aktivitetsdagar diskuterades.

 * **Lördag 21 april, medlemsmöte**. Gnutiken, Göteborg. Se [anteckningar från mötet](https://fripost.org/minutes/2012-04-21-member-notes.pdf) (pdf).

  Mötet skedde i samband med årets första fest, och det mesta av mötet
  gick ut på att förbereda festens diskussion om aktuella händelser och
  datalagringsdirektivet.

 * **Thursday April 19 at 18, board meeting**, Risåsgatan, Göteborg. See [minutes](https://fripost.org/minutes/2012-04-19-board.pdf) (pdf).

  The main discussion was LDAP (Lightweight Directory Access Protocol).

 * **Den 17 mars kl 18, styrelsemöte**, Risåsgatan, Göteborg, se [mötesprotokoll](https://fripost.org/minutes/2012-03-15-board.pdf) (pdf).

  Första mötet med den nya styrelsen. Årsmötet utvärderades och arbetet
  med att införliva nya administratörer diskuterades.

 * **Torsdag 27 februari kl 18.00, styrelsemöte**, Risåsgatan, Göteborg. Se [mötesprotokoll](https://fripost.org/minutes/2012-02-27-board.pdf) (pdf).

  Mötet behandlade verksamhetsberättelse och verksamhetsplan.

 * **Torsdag 19 januari 2012, styrelsemöte**, Risåsgatan, Göteborg. Se [mötesprotokoll](https://fripost.org/minutes/2012-01-19-board.pdf) (pdf).

  På mötet fattades beslut om datum för årsmöte, men också andra
  intressanta ämnen avhandlades.


### Möten 2011 ###

 * **Tisdag 13 december kl 18.15, styrelsemöte**, Risåsgatan, Göteborg.Se [mötesanteckningar](https://fripost.org/minutes/2011-12-13-board-notes.pdf) (pdf).

  Mötet var inte beslutsmässigt, men en budget för 2012 föreslogs, som
  medger en sänkning av medlemsavgiften till 200 kr.

 * **Torsdag 17 november kl 18.15, styrelsemöte**, se [mötesprotokoll](https://fripost.org/minutes/2011-11-17-board.pdf) (pdf).

  Mötet diskuterade bl.a. Roundcube och aktivitetsdagen 3 december.

 * **Torsdag 13 oktober kl 18.00, styrelsemöte**. se [mötesprotokoll](https://fripost.org/minutes/2011-10-13-board.pdf) (pdf).

 * **Lördag 1 oktober kl 14.00, Medlemsmöte**, se [Förslag till dagordning](2011-10-01) och [mötesprotokoll](https://fripost.org/minutes/2011-10-01-member.pdf) (pdf).

 * **Onsdag 21 september kl 18.00, styrelsemöte**, se [mötesprotokoll](https://fripost.org/minutes/2011-09-21-board.pdf) (pdf).

 * **Onsdag 31 augusti kl 18.00, medlemsmöte**, se [dagordning 31 augusti](2011-08-31) och [mötesprotokoll](https://fripost.org/minutes/2011-08-31-member.pdf) (pdf).

  Medlemsmötet var utvecklande, och nya idéer och infallsvinklar
  lyftes. Också några utvecklingsförslag presenterades.

 * **Onsdag August 10, board meeting**, see [minutes](https://fripost.org/minutes/2011-08-10-board.pdf) (pdf)

  This was the first board meeting since summer. A first agenda for the
  autumn meeting was sketched.

 * **Onsdag 22 juni, styrelsemöte**. *Protokoll och sammanfattning väntas i det närmaste.*

 * **Wednesday June 15, board meeting**, see [minutes](https://fripost.org/minutes/2011-06-15-board.pdf) (pdf)

  The main issue was in what way to involve more people in the Fripost
  administration.

 * **Wednesday May 25, member meeting**, see [agenda](2011-05-25) (in Swedish).

  Unfortunately the secretary's notes has disappeared, but some notes
  about the meeting can bee found in June 15 meeting's minutes.

 * **Onsdag 18 maj, styrelsemöte**, se [protokoll](https://fripost.org/minutes/2011-05-18-board.pdf) (pdf)

  Mest det förestående medlemsmötet och dess dagordning diskuterades.

 * **Onsdag 27 april, styrelsemöte**, se [protokoll](https://fripost.org/minutes/2011-04-27-board.pdf) (pdf)

 * **Onsdag 27 april, diskussionsmöte om material**. se [anteckningar](https://fripost.org/minutes/2011-04-27-marketing.pdf) (pdf)

  Bland det som diskuterades var föreningens framtoning, klistermärken,
  affischen, och flygblad på 1 maj.

 * **Onsdag 13 april kl 18.00, Member Meeting**, se [dagordning](2011-04-13) och [protokoll](https://fripost.org/minutes/2011-04-13-member.pdf) (pdf).

  During the meeting, Fripost's future was discussed, and also
  recruitment issues and propaganda materials. The discussion will
  continue Wednesday April 27.

 * **Tisdag 5 april kl 18.00**, se [protokoll](https://fripost.org/minutes/2011-04-05-board.pdf) (pdf)

  Styrelsemöte. Mötet skedde på Språkbanken, Lennart Torstenssons gata
  7. Festen utvärderades, medlemsmötet planerades, och idéer angående
  medlemsrekrytering lades fram.

 * **Torsdag 10 mars 2011**, se [protokoll](https://fripost.org/minutes/2011-03-10-board.pdf) (pdf)

  Detta var ett viktigt möte där föreningens närmaste framtid och
  fokusområden diskuterades. Också festen den 12 mars diskuterades.

 * **Söndag 20 februari 2011**, se [protokoll](https://fripost.org/minutes/2011-02-20-board.pdf) (pdf)

  Mötet diskuterade åter mestadels Friposts fest 12 mars. Bl.a.
  budgeterades 300 kr till att trycka affischer. Festens totala budget
  är 730 kr, men föreningen räknar med ekonomiskt stöd och med
  inkomster under festen, så att den bringar pengar in i föreningens
  kassa.

 * **Söndag 13 februari 2011**, se [anteckningar](https://fripost.org/minutes/2011-02-13-board-notes.pdf) (pdf)

  Mötets syfte var att diskutera Friposts fest 12 mars. Formen var
  informell.

 * **Torsdag 3 februari 2011**, se [dagordning](2011-02-03)

  På grund av sjukdom blev det inget formellt möte. Istället gick
  mötesdeltagarna igenom och diskuterade vissa detaljer i
  e-postsystemet.

 * **Onsdag 26 januari 2011**, se [dagordning](2011-01-26) och [protokoll](https://fripost.org/minutes/2011-01-26-board.pdf) (pdf).

  Beslut om bland annat inköp av hårddiskar och Friposts första fest.

 * **Torsdag 20 januari 2011**, se [dagordning](2011-01-20) och
  [protokoll](https://fripost.org/minutes/2011-01-20-board.pdf) (pdf)

 * **Måndag 10 januari 2011**, se [dagordning](2011-01-10) och [protokoll](https://fripost.org/minutes/2011-01-10-board.pdf) (pdf)

  Diskussioner framför allt om föreningens ekonomi och servrar. Beslut
  att köpa in två stycken externa 2TB USB-hårddiskar till
  säkerhetskopior och att vi under nästa vecka försöker få igång den av
  Leif-Jöran utlånade RAID-arrayen. Denna ska fungera som huvudsaklig
  IMAP tills vidare.


### Möten 2010 ###

 * **Torsdag 9 december 2010**, se [anteckningar](https://fripost.org/minutes/2010-12-09-board-notes.pdf) (pdf)

  Styrelsen träffades som hastigast innan mötet för att diskutera
  arbetet. Fokus ligger på att bygga upp serverinfrastrukturen just nu,
  ett arbete som kommer ske under hela jullovet. Tahoe Filesystem
  diskuterades. Leif-Jöran berättade om kryptering och signering av
  e-post och alla som ville fick byta PGP-nycklar och intygas för
  cacert. Se mer om träffen på [Friposts hemsida](https://fripost.org/).

 * **Onsdag 17 november 2010**, se [protokoll](https://fripost.org/minutes/fripost-board-2010-11-17.pdf) (pdf)

  Bl.a. antal begränsningar för e-postadresser, alias och egna domäner diskuterades.


Tidiga Arbetsmöten
------------------

Anteckningar från tidiga arbetsmöten under 2010

 --------  ----------------------------------------------------------
  28 okt  [anteckningar](https://fripost.org/minutes/2010-10-28.txt)
  7 okt   [anteckningar](https://fripost.org/minutes/2010-10-07.txt)
  21 juni  [anteckningar](https://fripost.org/minutes/2010-06-21.txt)
 --------  ----------------------------------------------------------


Källkod
-------

Källkoden till alla mötesprotokoll går att hitta på: [[https://git.fripost.org/]]

-----