summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/konfigurera.mdwn
blob: 32dc4d17f75452a44f23f56fe20eca1459129c06 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
Här hittar du information om hur du konfigurerar din e-postklient för Fripost. Du kan också alltid använda [webmailen](http://mail.fripost.org/).

# Inställningar för inkommande e-post

* IMAP: imap.fripost.org
* Port: 993
* Anslutning: SSL (inte TLS)
* Användarnamn: dittnamn@fripost.org
* Lösenord: xxx

OBS! Användarnamnet ska vara just inklusive @fripost.org och inget annat.

OBS! E-postklienten *Evolution*, som följer med Gnome, verkar inte ha några inställningar för port. Ange därför servern imap.fripost.org:993

# Inställningar för utgående e-post

Fripost har numera en SMTP-server för utgående e-post. Detta är inställningarna

* SMTP och värd: smtp.fripost.org
* Anslutning TLS (STARTTLS i Thunderbird)
* Port     587
* Domän (där det behövs): fripost.org
* Användare: ditt.användannamn@fripost.org (bara ditt.användarnamn i Thunderbird)

Det går också bra att använda din Internetleverantörs server. Då behöver man inte ange användare. Vi listar några vanliga här:

<table>
 <thead>
  <tr>
   <th>Leverantör</th>
   <th>SMTP-server</th> 
   <th>Autentisering</th>
  </tr>
 </thead>
 <tbody>
  <tr>
   <td>Bahnhof</td>
   <td>mail2.bahnhof.se</td>
   <td>Ingen</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>Bredbandsbolaget</td>
   <td>smtp.bredband.net</td>
   <td>?</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>ComHem</td>
   <td>mailout.comhem.se</td>
   <td>Ingen</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>Tele2</td>
   <td>mail.tele2.se</td>
   <td>Ja</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>Telenor</td>
   <td>smtp.telenor.se</td>
   <td>?</td>
  </tr>
  <tr>
   <td valign="top">Telia</td>
   <td valign="top">
    smtprelay1.telia.com<br/>
    mailout.telia.com<br/>
    mail1.telia.com
   </td>
   <td valign="top">?</td>
  </tr>
 </tbody>
</table>

## SMTP för mobilen

I vissa fall kan du behöva använda en separat SMTP-server när du skickar mail från din mobiltelefon.

<table>
 <thead>
  <tr>
   <th>Leverantör</th>
   <th>SMTP-server</th> 
   <th>Autentisering</th>
  </tr>
 </thead>
 <tbody>
  <tr>
   <td>Telenor</td>
   <td>smtp.euromail.se</td>
   <td>Nej</td>
  </tr>
 </tbody>
</table>


# Rekommenderade program

Vi rekommenderar dig att använda fri programvara eftersom det bara är fria datorprogram som respekterar användarens frihet och integritet.

Om du kör ett fritt operativsystem, t.ex. Ubuntu GNU/Linux är din vanliga e-postklient med största sannolikhet redan fri. Den som följer med Gnome heter till exempel Evolution och är mycket bra. Ett annat vanligt val är Mozilla Thunderbird. Nedan finns länkar till dokumentationen för flera andra fria e-postklienter.

# Övrigt

För mer hjälp, se dokumentationen för din e-postklient. I första hand bör du vända dig dit, då det inte är säkert att någon annan medlem vet hur just din e-postklient fungerar. Du kan också fråga på e-postlistan. I sista hand kan du även höra av dig till administratörerna. Tänk på att de redan har ganska hög arbetsbelastning och att alla gör det här på sin fritid.

Här är länkar till dokumentationen för några vanliga och fria e-postklienter:

* [Evolution User Guide](http://library.gnome.org/users/evolution/stable/)
* [Thunderbird Manual](http://en.flossmanuals.net/thunderbird/)
* [The KMail Handbook](http://kmail.kde.org/manual/index.html)

Och här är ytterligare några som är vanligare bland mer avancerade användare. Flera av dessa är textbaserade och vissa kör bara i terminalläge.

* [Alpine](http://www.washington.edu/alpine/)
* [Gnus (Emacs)](http://www.gnus.org/)
* [Mutt](http://www.mutt.org/)
* [Rmail (Emacs)](http://www.gnu.org/software/emacs/manual/html_node/emacs/Rmail.html)
* [Wanderlust (Emacs)](http://www.gohome.org/wl/)

# Inställningar för särskilda program 

## Msmtp för utgående e-post

Msmtp är en flexibel ersättning för Sendmail. Detta är inställningarna för användaren "user"

<pre>
# The Fripost account
account    fripost
host     smtp.fripost.org
tls_starttls on
port     587
domain    fripost.org
from     user@fripost.org
user     user@fripost.org
password   uSerS_paSSword
</pre>

## Postfix för utgående e-post

Kör följande kommandon:

<pre>
touch /etc/postfix/sasl/passwd
sudo chown root:root /etc/postfix/sasl/passwd
sudo chmod 0400 /etc/postfix/sasl/passwd
</pre>

Lägg in följande rad i /etc/postfix/sasl/passwd

<pre>
[smtp.fripost.org]:587  USERNAME@fripost.org:PASSWORD
</pre>

Kör följande kommandon:

<pre>
sudo postmap hash:/etc/postfix/sasl/passwd
</pre>

Lägg in följande i main.cf:

<pre>
mydomain = fripost.org
myorigin = $mydomain
myhostname = USERNAME.$mydomain
relayhost = [smtp.fripost.org]:587
smtp_sasl_auth_enable = yes
smtp_sasl_password_maps = hash:/etc/postfix/sasl/passwd
smtp_sasl_security_options   = noanonymous, noplaintext
smtp_sasl_tls_security_options = noanonymous

smtp_tls_security_level = fingerprint
smtp_tls_fingerprint_digest = sha1
smtp_tls_mandatory_ciphers = high
smtp_tls_fingerprint_cert_match = 03:87:02:C9:6E:01:D3:AD:BC:EC:77:CC:A5:C5:37:C1:D8:C1:29:BC
</pre>

Guilhem comments:

> I guess I'm not the only one who prefers to separate personal and 
> professional e-mail accounts. I do it as follows:
>
>   /etc/postfix/main.cf
>    smtp_tls_policy_maps         = hash:$config_directory/tls_policy
>    smtp_sender_dependent_authentication = yes
>    sender_dependent_relayhost_maps   = hash:$config_directory/relayhost_map
>    smtp_tls_fingerprint_digest     = sha1
>
>   /etc/postfix/tls_policy
>    [mail.chalmers.se]:587 secure ciphers=high
>    [smtp.fripost.org]:587 fingerprint
>      match=03:87:02:C9:6E:01:D3:AD:BC:EC:77:CC:A5:C5:37:C1:D8:C1:29:BC
>      ciphers=high
>   
>   /etc/postfix/relayhost_map
>    @fripost.org        [smtp.fripost.org]:587
>    guilhem.moulin@chalmers.se [mail.chalmers.se]:587
>
>   /etc/postfix/sasl/passwd
>    [mail.chalmers.se]:587 mouling:xxxxxx
>    [smtp.fripost.org]:587 guilhem:xxxxxx

Guilhem adds:

> Also, note that if you want to switch to the ‘secure’ TLS policy under 
> Postfix < 2.8, you have to manually populate the chroot's CApath with 
> trusted CAs (the bug was fixed in Postfix 2.8.). I wrote a script anyway 
> which can be found at
>
>  git://git.guilhem.org/fripost-ansible scripts/postfix-fixcerts.sh