summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/konfigurera.mdwn
blob: 0aa28f3d870d9ec78594a8d38a12253be9928b5a (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
# Att konfigurera en e-postklient

*Här hittar du information om hur du konfigurerar din e-postklient för användning med Fripost. Du kan alltid använda [webbmejlen](https://mail.fripost.org/) parallellt.*

**Innehållsförteckning**

[[!toc startlevel=2 levels=2]]

## Automatisk konfiguration med Icedove/Tunderbird

Fripost stödjer [automatisk kontokonfiguration](https://support.mozilla.org/sv/kb/Automatic-Account-Configuration) med e-postklienten Icedove/Tunderbird (version 3.1 och senare). Allt du behöver göra är att skapa ett nytt konto och fylla i dina uppgifter. Sedan kan du hoppa över de nästa två stegen eftersom inställningarna för in- och utkommande post görs automatiskt.

För att skapa ett nytt konto, gå till `Inställningar -> Kontoinställningar`, klicka på rullgardinsmenyn `Kontoåtgärder` nere till vänster och välj `Lägg till e-postkonto`. Nu öppnas ett nytt fönster. Fyll i dina uppgifter och klicka på `Fortsätt`. Sådär! Nu kan du både skicka och ta emot e-brev i Icedove/Thunderbird.

## Inställningar för inkommande e-post

* IMAP: `imap.fripost.org`
* Port: `993`
* Anslutning: `SSL/TLS` (inte `STARTTLS`)
* Användarnamn: `ANVÄNDARNAMN` (eller `ANVÄNDARNAMN@fripost.org`)
* Lösenord: `XXXXXXXX`

**OBS!** E-postklienten *Evolution*, som följer med GNOME, verkar inte ha några inställningar för port. Ange därför servern `imap.fripost.org:993`

## Inställningar för utgående e-post

Fripost har numera en SMTP-server för utgående e-post. Ställ in enligt nedan.

* SMTP och värd: `smtp.fripost.org`
* Anslutning: `STARTTLS` (inte `SSL/TLS`)
* Port: `587`
* Domän (där det behövs): `fripost.org`
* Användare: `ANVÄNDARNAMN` (eller `ANVÄNDARNAMN@fripost.org`)

Du kan också använda din Internetleverantörs server. I så fall behöver du inte ange användare. Vi listar några vanliga här nedan.

<table class="table">
 <thead>
  <tr>
   <th>Leverantör</th>
   <th>SMTP-server</th>
   <th>Autentisering</th>
  </tr>
 </thead>
 <tbody>
  <tr>
   <td>Bahnhof</td>
   <td>mail2.bahnhof.se</td>
   <td>Ingen</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>Bredbandsbolaget</td>
   <td>smtp.bredband.net</td>
   <td>?</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>ComHem</td>
   <td>mailout.comhem.se</td>
   <td>Ingen</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>Tele2</td>
   <td>mail.tele2.se</td>
   <td>Ja</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>Telenor</td>
   <td>smtp.telenor.se</td>
   <td>?</td>
  </tr>
  <tr>
   <td valign="top">Telia</td>
   <td valign="top">
    smtprelay1.telia.com<br/>
    mailout.telia.com<br/>
    mail1.telia.com
   </td>
   <td valign="top">?</td>
  </tr>
 </tbody>
</table>

### SMTP för mobilen

I vissa fall kan du behöva använda en separat SMTP-server när du skickar e-post från mobiltelefonen.

<table class="table">
 <thead>
  <tr>
   <th>Leverantör</th>
   <th>SMTP-server</th>
   <th>Autentisering</th>
  </tr>
 </thead>
 <tbody>
  <tr>
   <td>Telenor</td>
   <td>smtp.euromail.se</td>
   <td>Nej</td>
  </tr>
 </tbody>
</table>


## Rekommenderade program

Vi rekommenderar dig att använda fri programvara eftersom det bara är fri mjukvara som respekterar användarens frihet och integritet.

Om du kör ett helt fritt operativsystem, t.ex. [Trisquel GNU/Linux](https://trisquel.info), är din vanliga e-postklient redan fri. Den som följer med GNOME heter till exempel Evolution och är mycket bra. Ett annat vanligt val är Icedove/Thunderbird. Nedan finns länkar till dokumentationen för flera andra fria e-postklienter.

## Övrigt

För mer hjälp, se dokumentationen för just din e-postklient. I första hand bör du vända dig dit eftersom det inte är säkert att någon annan medlem vet hur just din e-postklient fungerar. Du kan också fråga på e-postlistan. I sista hand kan du även höra av dig till administratörerna. Tänk dock på att de redan har en ganska hög arbetsbelastning och att alla gör det här på sin fritid.

Här är länkar till dokumentationen för några vanliga och fria e-postklienter:

* [Evolution User Guide](https://library.gnome.org/users/evolution/stable/)
* [Thunderbird Manual](https://en.flossmanuals.net/thunderbird/)
* [The KMail Handbook](https://docs.kde.org/trunk5/en/kdepim/kmail/index.html)

Och här är ytterligare några som är vanligare bland mer avancerade användare. Flera av dem är textbaserade och vissa körs bara i terminalläge.

* [Alpine](http://www.washington.edu/alpine/)
* [Gnus (Emacs)](http://www.gnus.org/)
* [Mutt](http://www.mutt.org/)
* [Rmail (Emacs)](http://www.gnu.org/software/emacs/manual/html_node/emacs/Rmail.html)
* [Wanderlust (Emacs)](http://www.gohome.org/wl/)

## Inställningar för särskilda program

### Msmtp för utgående e-post

Msmtp är en flexibel ersättning för Sendmail. Detta är inställningarna för användaren "user".

<pre>
# Fripostkontot
account    fripost
host     smtp.fripost.org
tls_starttls on
port     587
domain    fripost.org
from     ANVÄNDARNAMN@fripost.org
user     ANVÄNDARNAMN@fripost.org
password   XXXXXXXX
</pre>

### Postfix för utgående e-post

Du kan använda antingen en enda relävärd för alla meddelanden eller flera stycken och låta Postfix välja mellan dem beroende på kuvertavsändarens adress. Först följer anvisningar för den enkla och sedan för den avsändarberoende konfigurationen. Välj (endast) ett av avsnitten här nedan.

#### Enkel relävärd (`smtp.fripost.org:587`) för alla utgående meddelanden

Skapa en fil med sökvägen `/etc/postfix/sasl/passwd`:

  sudo install -m 0400 /dev/null /etc/postfix/sasl/passwd

(den ska endast kunna läsas av superanvändaren). Redigera filen och
ange dina uppgifter enligt formen

  [smtp.fripost.org]:587 ANVÄNDARNAMN@fripost.org:XXXXXXXX

Lägg nu till nedanstående i filen `/etc/postfix/main.cf`.

  inet_interfaces = loopback-only
  relayhost    = [smtp.fripost.org]:587

  smtp_sasl_auth_enable     = yes
  smtp_sasl_password_maps    = texthash:/etc/postfix/sasl/passwd
  smtp_sasl_security_options   = noanonymous, noplaintext
  smtp_sasl_tls_security_options = noanonymous

  smtp_tls_security_level     = fingerprint
  smtp_tls_fingerprint_digest   = sha256
  smtp_tls_mandatory_ciphers   = high
  smtp_tls_mandatory_protocols  = !SSLv2, !SSLv3, !TLSv1, !TLSv1.1
  smtp_tls_fingerprint_cert_match = 92:BF:5E:D5:B0:4E:10:19:20:08:C4:70:D6:F3:F7:EC:5F:6E:75:D2:1F:9B:FF:4D:49:BD:B0:8A:68:90:49:BF

Se `postconf(5)` för att läsa mer om SSL/TLS-klientregler. Se även [fingeravtrycket](https://fripost.org/certs.asc) till vårt [servercertifikats](https://git.fripost.org/fripost-ansible/plain/certs/public/smtp.fripost.org.pem) publika nyckel.

Glöm inte att ladda om (eller kanske t.o.m. starta om) Postfix efter att du har ändrat konfigurationen. Kör t.ex. `service postfix restart` eller `systemctl restart postfix`.

#### Avsändarberoende relävärd

Denna konfiguration är snäppet mer avancerad än den för enkel relävärd, men kan vara bra om man vill använda `smtp.fripost.org:587` för privata meddelanden och t.ex. `smtp.example.org:587`, ett visst företags relävärd, för yrkesrelaterade meddelanden.

Skapa en fil med sökvägen `/etc/postfix/sasl/passwd`:

  sudo install -m 0400 /dev/null /etc/postfix/sasl/passwd

(den ska endast kunna läsas av superanvändaren). Redigera filen och
ange dina uppgifter enligt formen

  [smtp.fripost.org]:587 ANVÄNDARNAMN1@fripost.org:XXXXXXXX
  [smtp.example.org]:587 ANVÄNDARNAMN2@example.org:XXXXXXXX

Ange sedan dina SSL/TLS-klientregler i `/etc/postfix/tls_policy`:

  [smtp.example.org]:587 secure ciphers=high protocols=!SSLv2:!SSLv3
  [smtp.fripost.org]:587 fingerprint ciphers=high protocols=!SSLv2:!SSLv3:!TLSv1:!TLSv1.1
    match=92:BF:5E:D5:B0:4E:10:19:20:08:C4:70:D6:F3:F7:EC:5F:6E:75:D2:1F:9B:FF:4D:49:BD:B0:8A:68:90:49:BF

Se `postconf(5)` för att läsa mer om SSL/TLS-klientregler. Fingeravtrycket till vårt [server-certifikats](https://git.fripost.org/fripost-ansible/plain/certs/public/smtp.fripost.org.pem) publika nyckel hittar du [här](https://fripost.org/certs.asc).

Se `postconf(5)` för att läsa mer om SSL/TLS-klientregler. Se även [fingeravtrycket](https://fripost.org/certs.asc) till vårt [servercertifikats](https://git.fripost.org/fripost-ansible/plain/certs/public/smtp.fripost.org.pem) publika nyckel. Dina relävärdsregler i `/etc/postfix/relayhost_map` är:

  @fripost.org [smtp.fripost.org]:587
  @example.org [smtp.example.org]:587

Här säger vi åt Postfix att använda relävärden `smtp.fripost.org:587` när kuvertavsändarens adress har domännamnet `fripost.org` och relävärden `smtp.example.org:587` när domännamnet är `example.org`. Hakparenteserna runt värdnamnet innebär att Postfix inte ska göra några MX-uppslag.

Lägg nu till nedanstående i filen `/etc/postfix/main.cf`.

  inet_interfaces = loopback-only
  relayhost    = [smtp.fripost.org]:587

  smtp_sender_dependent_authentication = yes
  sender_dependent_relayhost_maps   = texthash:$config_directory/relayhost_map

  smtp_sasl_auth_enable     = yes
  smtp_sasl_password_maps    = texthash:/etc/postfix/sasl/passwd
  smtp_sasl_security_options   = noanonymous, noplaintext
  smtp_sasl_tls_security_options = noanonymous

  smtp_tls_policy_maps    = texthash:$config_directory/tls_policy
  smtp_tls_fingerprint_digest = sha256

(De enda skillnaderna mot den "enkla" konfigurationen är att vi här har bytt ut `smtp_tls_*`-valen mot `smtp_tls_policy_maps` och att vi sätter ett standardvärde i de fall som relävärden inte överensstämmer med uppslagstabellen `relayhost_map`.)

Glöm inte att ladda om (eller kanske t.o.m. starta om) Postfix efter att du har ändrat konfigurationen. Kör t.ex. `service postfix restart` eller `systemctl restart postfix`.