summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/inquiries/access-documentation.mdwn
blob: 3ee6bffa34baa177b31ae17f45ec6738c19990e8 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
---
title: Tillgänglighet till dokumentation och information
subtitle: Utredning för Fripost
author: Gustav Eek och Oskar Vigren
date: Maj--September 2019
abstract: |
 Utåtriktade texter bör spegla föreningens verksamhet och vara
 aktuella. Dokument år t.ex. protokoll och policydokument.
 Delutredning av *Transparens & ickemonetära bidrag*.
...

 Table: Sammanträdeslogg

 ------------  -----------------------------------------------------
 2019-06-05   GE, OV; Basen, Chalmers; inital träff
 2019-09-16   GE, OV; Chalmers bibliotek; översikt, mallar, plugin
 ------------  -----------------------------------------------------

**Innehåll**

[[!toc levels=3]]

# Behov-/problemformulering
Friposts-wiki är i behov av transparens och förbättrad navigering och arbetssätt
för medlemar och icke-medlemars möjlighet att ta in information och lägga in ny information på wikin.

Beskrivet av revisorn:

 * Protokoll ej tillgängliga i tid
 * Försvåras av tekniken för publicering?
 * Försvåras av granskningsprocessen?

# Vision och syfte

Utredarna hoppas och önskar att medlemmarna (a) ska vara intresserade,
(b) ska ha insikt i arbetet och händelseutvecklingen i föreningen, (c)
kunna delta och bidra, och (d) enkelt uttrycka sina åsikter. Friposts
teknik och system för intern kommunikation och dokumentation ska
understödja detta.

Utredningen syftar till att kartlägga och brygga om det finns tekniska
gap mellan nuvarande tillstånd befintliga och vad som beskrivs samt
presentera förslag på åtgärder.

# Åtgärder

En serie åtgärder att utforska:

 * Studera processer för automatisk uppbyggnad (inline) av sidor i
  Ikiwiki
 * Anpassa mallar för fullständiga wikisidor
 * Anpassa mallar för snuttar (inline)
 * Utnyttja Pandoc Markdow till metadata (YAML)

Genom detta kan bl.a. kalendarium och aktivitetsdagar administreras
som en "evenemangsblogg". Fler tillämpningar följer.

## Tillämpningar 
Förenkla följande vyer för tillägg och läsning.

- Styrelsemötesprotokoll
- Andra mötesprotokoll
- Evenemang
- Utredningar
- FAQ

## Outvärderade idéer
- Renovering av mötesprotokollens git-förråd och publiceringsmetod till wikin.
  + Kategorisera efter mötestyp (årsmöte / styrelsemöte) istället för år.
  + Gör om protokoll till markdown som kan kompilera till HTML och infogas i wikin.
    * Detta är sänker förhoppningsvis också kunskapskraven för att skriva pro
tokoll.


## Noterade detaljer och frågor

Sortera sidor enligt

 * Kalendarium, möten, etc. efter datum
 * Utredningar, efter senast uppdaterat

Besluta om vi ska bakdatera t.ex. befintliga evenemang till
ursprunglig commit.

# Pågående arbete

Arbetet med att utforska och implementera automatisk sidgenerering
(med Ikiwikis *inline*-direktiv och mallar) är i full gång:

 * Det sker på grenar t.ex. [*ge/aktiv-test_newer*][branch] (inte
  perfekt namn)

 * Portalsidan är [*someevent.mdwn*][portal]

[branch]: https://git.fripost.org/fripost-wiki/log/?h=ge/aktiv-test_newer
[portal]: https://git.fripost.org/fripost-wiki/tree/someevent.mdwn?h=ge/aktiv-test_newer

# Verktyg och åtgärdsförslag utanför utredningens omfattningen

Här samlas bara idéer som dock ligger utanför utredningens omfattning:

 * Implementera kompilering av wikin på varje gren

 * Uppdatera instruktioner för lokal wiki

 * Informaitonsstrukturen på wikins indexsida är inte optimal. Dock
  lämnas åtgärder vidare

 * WYSIWYG

## Redaktörskommitté

Utredningen rekommenderar inrättande av en
redaktörskommitté. Kommittén kan t.ex. adressera indexsidan. Primär
ska den fortsätta löpande underhåll enligt utredningens utfall.