summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/inquiries.mdwn
blob: 2b16e4b15e8949357ec956a3e7eb2ed8126bdc1f (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
---
title: Utredningar för Fripost
...

En av Friposts arbetsformer är genom utredningar. Bl. a. är det de som
legat till grund för investeringarna i Fripost lagring för delning och
för beslut i chattfrågan.

[[!toc levels=3]]

# Pågende aktuella utredningar

Detta är en samlingssida för pågående och avslutade
utredningar. Bl.a. beslutade styrelsemötet 27 maj 2019 fortsätta en
uppsjö utredningar mot bakgrund i 2019 års årsmöte. Sidan är dock inte
säkert heltäckande.

## [Ideellt deltagande och volontära timmar](volontary-hours)

 Deltagare
 : AS, GE, LM

 Initierad
 : 27 maj 2019

Det är en hållbarhetsfråga att synliggöra medlemmarnas insatser genom
deltagande i föreningens aktivitetter. Sammtdigt bör vi göra
åtskillnad på ideellt deltagande och volontära insatser. Del av ett
samlat initiativ kring *Transparens & ickemonetära bidrag*.

## [Tillgänglighet till dokumentation och information](access-documentation)

 Deltagare
 : GE, OV

 Initierad
 : 27 maj 2019

Utåtriktade texter bör spegla föreningens verksamhet och vara
aktuella. Dokument år t.ex. protokoll och policydokument. Del av ett
samlat initiativ kring *Transparens & ickemonetära bidrag*.

## [Medlemskap](membership)

 Deltagare
 : OV, SRE

 Initierad
 : 27 maj 2019

Utgå från resonemanget i § 6 i styrelsemötet 27 maj 2019. Utred också
föreningsmedlemskap. Sammanfatta och kommunicera.

## [Utökad Fripost Lagring för delning](2019-03-28-flfd)

 Deltagare
 : SRE, GE, LJO, GM

 Initierad
 : Mars 2019

Enligt stämmobeslut att ge styrelsen i uppdrag att utreda frågan om
utökad lagring. Utredningen ska ta utgångspunkt i utredningen på ämnet
så som
presenterad: <https://wiki.fripost.org/inquiries/2019-03-28-flfd>

## [Chatt](chat)

 Deltagare
 : ER, GM

 Initierad
 : okt 2017

## [Roller och kommittéer i Fripost](roles-committees)

 Deltagare
 : GE, AS, OV

 Initierad
 : 27 maj 2019

Frågan kring styrelsens mötesprotokoll (revisorns fråga) kan rymmas i
transparensutredningen (OV). Ta med utgångspunten kring ickemonetära
bidrag som från t.ex. 2016 som GE och LJO inledde (LJO). Notera också
att revisorn föreslog att sätta upp delmål, framförallt gällande
transparensutredningsarbetet.

# Avslutade utredningar

Här följer en sammanfattning av utredningar som inte längre är igång
eller aktuella.

## [Ekonomiska relationer & autonomi](relations-autonomy)

 Deltagare
 : GE, LJO

 Initierad
 : 27 maj 2019

 Avslutad
 : 28 okt 2019

Hur tydligare separera Friprogramvarusyndikatet och Fripost
ekonomiskt. Del av ett samlat initiativ kring *Transparens &
ickemonetära bidrag*.

Utredningen avslutades på styrelsemötet 28 okt 2019, med slutsats att
det räcker med ett styrelsebeslut om att Fripost ska bli egen
betalningsmottagare.

## [Distribuerad lagring](distributed-storage) (2015--2018)

 Deltagare
 : Olof Gross, Gustav Eek

 Initierad
 : 2015

 Avslutad
 : 2018