summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/hjalpa_till.mdwn
blob: 5710d19c21524056cf7231d995e4f468b55de395 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
Att hjälpa till
===============

Fripost är inte större än summan (eller produkten) av oss medlemmar. På den här sidan har vi samlat några sätt du kan hjälpa till på – allt mellan himmel och jord, från lätta och snabba till avancerade och mer tidskrävande. Hoppa gärna in där det passar dig bäst, men skicka gärna först iväg ett e-brev och hör om någon annan redan jobbar med samma sak, kanske har idéer om hur man kan göra eller rentav vill hjälpa till. Eller bara hugg in, som du vill.

**Innehållsförteckning**
[[!toc startlevel=2 levels=2]]

---

Aktuell prioriteringslista
--------------------------

Nedanstående prioriteringslista skapades och aktualiserades senast
under årsmöte och verkstad 5–6 maj, 2018 (se [[Aktivitetsdagar]]).

Antal stjärnor markerar prioritetsgrad.
Fetmarkerade punkter beslutades som fokusområden för 2018.

-------- -------- --------------------------------------------------------------- -------------------
*Tekn.*
      ★★★★★★  **Administrationspanel för användarkontot**                 (*Tekn.*/*Hållb.*)
      ★★★★★★  **Andra chattlösningar (Matrix, XMPP, etc.)**
      ★★★★★★  **Inkludera Nextcloud-appar -- också bidra uppströms**
          	* Group folders (dela med alla, utvärderad)
          	* Polls (utv.)
          	* Tasks (utv.)
          	* Deck (arbetsflödesverktyg, utv.)
          	* Rainloop (e-postklient, ej utv.)
          	* Chatt (ej utv.)
      ☆☆☆☆   SPAM-filtrering på IMAP-servern
      ☆☆☆   Fripost-info delat med alla på Fripost Lagring för delning
      ☆☆☆   Fri social webbtjänst -- GNU Social/Diaspora/e.dy
      ☆    IRC-server och IRC-bouncer
          Paketering av sys-konfigurationer till Debian
          Web-forum
          Musikströmmaning
 *Bild.*
      ★★★★★  **(Introduktion till) kryptering (verkstad)**
      ★★★★★  **Fler migrera-verkstäder (verkstad)**
      ★★★   **Verkstad om enkätbyggande med Nextcloud Polls (verkstad)**
      ☆☆    Bilder i internkommunikation                  (*Bidl.*/*Hållb.*)
          Att utnytja flera metoder: forumteater, etc.
 *Opin.*
      ★★★★   **Skriva artiklar**
      ☆☆☆   Info till skolor (Google-användningen problematisk)
      ☆☆☆   Hjälpa föreningar bort från Facebook, o.dy.           (*Bild.*/*Opin.*)
      ☆☆☆   Övertala föreningar bort från Facebook, o.dy.          (*Bild.*/*Opin.*)
 *Hållb.*
      ☆☆☆☆☆☆  Dokumentation
      ☆☆☆☆☆  Städa wikin, göra "hjälpa till"-listor
      ☆☆☆☆   Redovisning av icke-monetära bidrag
      ★★★★  **Utred och utvärdera melemskapsformer (större organisationer)**
      ☆☆    Automatisk fakturering                     (*Tekn.*/*Hållb.*)
          Översättning av hemsidag (t.ex. polska, engelska)
          Anpassa verksamheten till underrepresenterade grupper
          Upprepa verkstäder
-------- -------- --------------------------------------------------------------- -------------------

Här uppdelat per föreningens verksamhets grundgrenar -- teknik
(*Tekn.*), folkbildning (*Bild.*), och opinionsbildning
(*Opin.*). Också att stärka den interna demokratin har egen kategori
(*Hållb.*).

 -------  ---------------------------------------------


Enkla saker
----------

Vissa saker kan alla enkelt hjälpa till med:

 * Delta på föreningens [aktiviteter och möten](/moten)
 * Var aktiv på våra e-postlistor och chattkanaler
 * [Rekrytera](/medlemsrekrytering) din familj, dina vänner och bekanta


Dokumentation
-------------

Vi behöver förbättra vår dokumentation. Man kan skriva direkt här på wikin bara! (På sidan där man väljer inloggningsmetod kan du klicka på "Other" för att skapa ett konto.) Vad har du kunskap om som du kan dela med dig av? Vet du till exempel någon bra länk som kan läggas in?

Exempel på dokumentation som saknas:

 * Hur använder man PGP?
 * Vad är CAcert?
 * Var kan man lära sig mer om att kryptera sina filer?
 * Hur använder medlemmar och andra Friposts IRC-kanal

En dokumentationsform är DIY-klipp i videoformat.


Nästa steg i utbyggnaden av Friposts infrastruktur för elektronisk kommunikation
--------------------------------------------------------------------------------

Många av de funktioner som beskrivs här kan täckas in av
fillagringstjänst, t.ex. Nextcloud. eller samverkanssviter riktade mot
företag. Några tips

 * [Nextcloud](https://nextcloud.com/)
 * [Wikisuit](http://wikisuite.org/) -- integrerar flera tekniker som har Fripost innan diskuterat
   - Tiki Wiki CMS
   - Kolab/Roundcube Mail/Calendar/Contacts
   - Openfire Meetings med Jitsi Meet
   - Syncthing

Alla dessa tjänster har klient-stöd i datorer och telefoner.

Olika listor på kategorier av programmvaroro och tjänster finns också
på
[prism-break.org](https://prism-break.org/en/categories/servers/#enterprise-suite).

### Gemensamredigering ###

T.ex. har Fripost tittat på LiebreOffice Online integrerat med
Nextcloud som lösning för att gemensamt redigera dokument, men det
finns många lösningar.

### Distribuerad lagring ###

Möjligheten att kunna dela med sig av filer är en av de mest
efterfrågade hos Friposts medlemmar. Syftet kan var något av följande.

 - Säkerhetskopiering av dokument
 - Att slippa skicka bilagor med e-post, när en länk vore bättre
 - På ett relevant sätt kunna dela med sig av semesterbilder till
  vänner och bekanta

Ett förslag till lösning är Owncloud. Olle Gross undersöker för
närvarande vilka fall Owncloud uppfyller och hur integrering med
Friposts system i övrigt, t.ex. med LDAP, kan genomföras. En aspekt är
också att Owncloud inte finns som Debian-paket.

Vi har också tittat på Tahoe-lafs för distribuerad krypterad lagring.

### Synkronisering av kalendrar och adressböcker ###

Fripost kan värdhålla personliga kalendrar och adressböcker för
föreningens medlemmar.

Leif-Jöran har konfigurerat och tillhandahåller synkronisering av
kalender och adressbok på Serengeti. Den som är otålig kan kontakta
honom för att få sin synkronisering löst.

Här är lösningen som sattes upp för Gnutiken:

[[http://www.davical.org]]

De följde helt enkelt installationsuppgifterna [här](http://www.davical.org/installation.php) (förutom att davical fanns med i Ubuntu-repot så man behövde inte lägga till något extra repo):

Det funkade fint. Jag använder CalDAV-Sync för att synca med telefonen:
[[http://dmfs.org/caldav/]] samt CardDAV-Sync för adressboken.

För att det skall bli riktigt användbart för medlemmarna bör dock viss
funktionalitet (först och främst skapa flera kalendrar) finnas med i den
gemensamma administrationspanelen. -- Stian 8 oktober 2012

Det finns även kalenderstöd i Roundcube numera om man installerar ett tilläggsprogram.

### Sätta upp en IRC-server ###

Hade det inte varit fränt om föreningen hade en IRC-server? Någon kanske har en burk stående som de vill använda till detta...

### Sätta upp en IRC-bouncer ###

### Skapa stöd för XMPP hos fripost ###

På ämnet finns flera idéer. Vi samlar några under en separat artikel: [[Idéer om XMPP]]

Notera också att Serengeti har en Jabber-server.

### Sätta upp en Diaspora- och GNU Social-server ###

> Vad jag vet finns det ingen aktiv diaspora server i Sverige eller Gnu
> social. Skulle det kunna vara en biverksamhet som skulle kunna vara
> bra både för Fripost och Världen? -- Erik Kylin

### Installera ett webbforum ###

Tanken är ett webbforum där medlemmar i föreningen kan hjälpa varandra samt diskutera olika idéer och projekt. Har ni förslag kontakta jonaskarlsson (at) fripost.

### Förenkla Spam-filtrering ###

En fråga (som också finns beskriven bland [[faq]]) up i september 2016
angående filtrering av skräppost:

> Spam-filter, finns det något jag kan hjälpa till för att slippa
> några av de spam som når min inbox?

Att undersöka och implementera ett bra sätt att aktivera
skräppostfiltreringen som också respekterar Friposts integritetspolicy
blir en naturlig uppgift. Svaret på frågan lyder som följer:

> A general issue with Bayesian spam filters is the privacy implication:
> the filter has to read each message, digest it, and store a token in a
> database. For this reason spam filtering at Fripost will always be
> opt-in. Another issue is the training: for obvious privacy reasons we
> want per-user training, not global training, so each user would have to
> train their filter themselves. In particular, bootstrapping a Bayesian
> filter requires feeding it with a generous sample of spam and ham
> messages (200 each for spamassassin, IIRC).
> 
> While the technology is already in place, there is currently no way for
> users to opt-in, tune their preferences, or submit sample messages :-/


Informera skolor
----------------

Skolor som använder Google bryter mot lagen. De behöver uppmärksammas ordentligt på det. De stora problemen är

 - att lärarna kräver användande av ofria tjänster som Google Docs
 - att elevers och lärares personliga uppgifter hamnar i orätta händer (t.ex. hos NSA)

Ett projekt utifrån Fripost perspektiv ska uppfylla informationsmålet
att nå ut till skolor och informera om problemen med användandet av
proprietär programvara i undervisning och av att göra sig beroende av tjänster som 
mjukvarusubstitut.

Ett annat projekt (som kan vara en förutsättning för ovanstående) är att

 1. undersöka de lösningar som används
 2. beskriva i abstrakta termer vilken funktionalitet det motsvarar,
  vilka problem användandet löser,
 3. titta på vilka fria lösningar som vi kan bygga för att fylla samma
  funktionalitetssyfte.


Översätta Friposts hemsida till engelska
----------------------------------------


Registreringsformulär med automatiserad generering av faktura
-------------------------------------------------------------

Tanken är att den som vill bli medlem fyller i önskat användarnamn och e-post (mer info är frivilligt) i ett formulär på fripost.org och får en genererad faktura som PDF direkt.
Det kräver att användaren lägger in sin e-postadress, så att det inte behövs någon check mot databasen på användarnamnet.


Sätta upp alternativa webbmejl
------------------------------

Kanske har du din egen favoritwebbmejl? Kanske vill du hjälpa föreningen med redundansen? Sanning att säga hade vi mått bra av att ha en eller ett par stycken reserver att ta till om vår webbmejl går ned.


Översätta Roundcubes användarmanual till svenska
------------------------------------------------

[Användarmanualen på engelska](http://trac.roundcube.net/wiki/User_Guide_EN)


Medlemsrekrytering
------------------

 * Mall på ett mejl som man kan skriva till sina vänner
 * Komma på hur man kan implementera att värvarblock.


Bygga Debian-paket av systemkonfigurationen
-------------------------------------------


Fixa en IRC-bot till #fripost på OFTC
-------------------------------------

Den kan säga till när hemsidan uppdateras, någon säger något på identi.ca eller twitter m.m.


Sätta upp en reserv-MX (eller erbjuda en befintlig server)
----------------------------------------------------------

Det är aldrig fel att ha en MX i reserv på mycket låg prioritet. Säg till bara! :-)


Sätta upp en Google sharing-proxy
---------------------------------

Google Sharing är en proxy som man kör all Google-trafik genom. Om många samarbetar kring en server är det svårare att spåra en enskild användare. [Läs mer om Google sharing här.](http://www.googlesharing.net/)


Sidospår
--------

För ökad integritet, skulle man inte kunna kräva att all e-post som
tas emot skall vara krypterad? Alla mottagaradresser pekar ut en
publik PGP-nyckel. Om ett inkommande brev inte redan är krypterat (dvs.
bara kan låsas upp med rätt privata PGP-nyckel) så krypteras brevet
med den publika nyckeln innan det lagras permanent på disk.

Detta bidrar till att **root** inte har någon insyn i någon
mottagares e-post – det går mer eller mindre inte att gå in och läsa
andras mejl. Det är ingen "risk" med att skicka backuper/kopior mellan
system eller tom lägga upp publikt på nätet, t.ex. vid en ev. exponering
genom hackad burk.

:Det är en bra idé, så länge man i så fall anger detta genom en ny
header eller liknande. Inte bara gör det svårare för root att
missbruka, dessutom skyddar man användarna även om vi t.ex. får
påhälsning från Säpo. Det är egentligen inte svårt att göra
heller. Frågan är dock om det inte är bättre med en opt-in?
--[[Stefan Kangas]] 22 juni 2010 kl. 02.38 (UTC)