summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/exodus.mdwn
blob: ec58b400b8cda269391af88b56ca50a1abf947be (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
[[!meta title="Fripost Exodus -- Flestegsprogram för att lämna Facebook"]]

Fripost bjuder in till att ansluta ett flerstegsprogram för medlemmar
och andra som vill gå ur Facebook. Detta är planeringsdokumentet för
programmet.

**Inehåll**

[[!toc]]

Tanken är att flera personer ska kunna gå med i programmet under tiden
och att programmet kan upprepas några gånger per år närhelst intresse
finns.

Programmet kulminerar med ett evenemang och en fest för att fira de
som går ur. Det evenemanget vänder sig till allmänheten. Framför allt
personer som dels fortfarande är brukare av Facebook är välkomna och
dels inte är med i Fripost. Vi eftersträvar en blandad deltagargrupp
och Fripost's medlemmar tenderar att inte själva så ofta vara med.


# Process, frister och arbetslogg

Planeringsmöten

 * Mån 7 nov 2019, Arbetsmöte, Leif-Jöran, Anders, Lola, Anton och
  Gustav -- Utskick/pressmeddelande förberett.

 * Den 5 nov 2018, Arbetsmöte, Leif-Jöran, Anders och Gustav --
  Genomgång planeringsmaterialet och förfrågan förberedd för lokaler
  och samarbete.

 * Den 31 okt 2018, Lunchmöte, Anders och Gustav -- Första skiss på
  upplägg

Planeringsprocessen och frister

 1. Boka lokal, frist 10 november
 2. Skapa material (nedan)
 3. Skapa Facebookevent, e-postlistor, o.dy
 4. Rekrytera fler att gå med i programmet
 4. *TODO Fyll på*

# Introduktion till och tidsschema/plan

Som sagt, Programmet kulminerar med ett evenemang med ett panelsamtal där för-
och nackdelar med Facebook diskuteras. Evenemanget avslutas med att
medlemmarna "trycker på knappen" för att gå ur Facebook. Efteråt
planerar vi någon typ av självhjälpsgrupp med flera återkommande
träffar där deltagarna får lufta sina erfarenheter av ett liv utan
Facebook.

Det ligger i föreningens sak att uppmärksamma demokrati- och
integritetsfrågor på internet och ett stödprogram ligger i linjen med det.

Evenemanget vänder sig till allmänheten. Framför allt personer som
dels fortfarande är brukare av Facebook är välkomna och dels inte är
med i Fripost. Vi eftersträvar en blandad deltagargrupp och Fripost's
medlemmar tenderar att inte själva så ofta vara med.


 | Pågår | Skede       |   | Tidpukt |
 | :---- | :----       | --- | :--- |
 | 1 mån | Planering start  |   |31 okt 2018 | |
 | 2 v  | Start       |   | |
 | 2 v  | Rekrytering    |   |
 | 2 v  | Event/fest     | Urträdet, panelsamtal, etc. | 26 jan 2019 |
 | 1 mån | 1:a Uppföljning  | Gruppterapisamtal | *februari* |
 | 1 mån | 2:a Uppföljning  | Gruppterapisamtal| *mars*|

# Material

Översikt över material som behöver förberedas och uppdateras:

 * [Inbjudan, utskick och pressmeddelande](invite) -- text att lägga
  ut på Facebook och skicka ut på listor
 * Presentation på wikin -- denna sida
 * [Affisch](https://cloud.fripost.org/s/iaA9BW8X5nst2fH) och flygblad
  -- till festen
 * Markering för de som ska gå ur: klisterlappar, mössor, e.dy.
  (Något som går snabbt att ta på sig)
 * [Manus och bakgrund för panelsamtal](panel)
 * Debattartikel
 * [Material till terrorrummet](terror)

Kringliggande infrastruktur

 * Denna planeringssida
 * Facebook-event för festen
 * E-postlista för terapigruppen, en för alla programomgångar,
  (t.ex. <exodus@lists.fripost.org>)?

Vi diskuterade om det skulle finnas en Facebook-grupp för
terapigruppen. Det ironiskt roliga skulle varit att gruppen försvinner
i samband med evenemanget. Dock bedömdes att det skulle bli för
krångligt.

Lika så beslutades att det bästa var att ha bar *en* e-postlista för
alla efterföljande grupper. Det blir enklare. Alternativet skulle
varit att varje omgång av programdeltagare hade en egen e-postlista.


# Eventet/festen

**Deltagare.** Evenemanget vänder sig till allmänheten och vi
eftersträvar en blandad evenemangsdeltagargrupp. Framför allt personer
som dels fortfarande är brukare av Facebook är välkomna och dels inte
är med i Fripost. Vi eftersträvar en blandad deltagargrupp och
Fripost's medlemmar tenderar att inte själva så ofta vara med.


**Shema.** Enligt följande

 |    |           |
 | ----- | ---------------   |
 | kl 17 | Dörrarna öppnas   |
 | kl 18 | Panelsamtal     |
 | kl 19:30 | "Trycka på knappen" |
 | kl 20 | Efterfest      |
 | kl 22 | Festen stänger   |

**Övrig aktivitet**

 * Medlemrekrytering
 * Bokbord
 * Etc.
 * Vilka andra organisationer att bjuda in?

**Lokalfrågan.** För och nackdelar med olika ställen. Följande i
prioriteringsordning:


 | Lokal | Status | Antal | Kstn. | För-/nackdelar |
 | --  | --   | --  | --:   | --       |
 | Stadsbiblioteket trappan | Bekräftad | *100* | - | God tillgänglighet |
 | Arena 1 lång | Kontaktad | *> 20* | ? | Stor, bra kontaktnät | Tackat nej. Evenemang bör gälla bostadspolitik.
 | Kulturhuset Kåken | AW ska kontakta | *> 20* | ? | | Sagt kanske, verkar ha fullt program
 | Språkbanken | Tillgänglig förmodligen | 80 (L100) | ? | Egen regi, kan boka stora lokalen, frihet gällande förfriskningar. |
 | Llama Lloyd | ? | ca 20 | ? |Trevlig och lämplig att sträck ut till |
 | Digidem | ? | 40 (?) | ? | Bra lokal. Svår åtkomst? För hög sammanblandningsriskt med Digidem? |
 | Nykterhetsförbundets lokaler | | | | Går genom IOGT 
 | Blå stället | | | | Har sagt kanske är positiva
 | Axelstället (Högsbo) | | | | Tillfrågat väntar svar
 | Frölunda Kulturhus Tillfrågat väntar svar


**Förfriskningar.** Vad passar? Jämför lokalfrågan och för och
nackdelar med lokalerna

 * Katering till självkostnadspris?
 * Drycker?

**Andra organisationer och evenemang.** Undersök för konflikt/samarbete

 * FSCONS -- mars/april 2019
 * IOGTNTO Har tackat nej tycker att Facebook är miljövänligt och använder det mycket för kontakt med sina medlemmar
 * Kyrkan

# Panelsamtalet och deltagare

Planeras på [Manus och bakgrund för panelsamtal](panel)

Ämnen att ta upp under samtalet

 * Höra initiativtagaren till programmet (Anders)
 * Konkreta fall gällande sårbarheten
 * Alternativ
  - E-post
  - RSS
  - Mer?
 * Nyttan med Facebook. Det är fortfarande användbara saker man kan
  åstadkomma med Facebook.
 * Hur brygga nyttan?

Prospekt deltagare

 * Anders, Fripost -- Initiativtagare och bakgrund
 * Robin, Llama Lloyd -- Nyttan med Facebook
 * Amelia Andersdotter, Dataskydd.net -- Sårbarheter
 * Sanna, Digidem -- Alternativ
 * Lola, Fripost -- Nyttan
 * ... -- IOGTNTO
 * ... -- Hackerspace
 * ... -- DFRI

Andra kontaktmöjligheter

 * Vetenskapsteori i GBG -- Där har vi personer som känner personer
 * Deltagare i cyckelköket har prövat många delar


# Pressen

T.ex. I Dagens Nyheter tycker vi oss se att de har en agenda mot
Facebook. Proprietär sociala media hotar deras
affärsintäkter. Observationen kan vara användbar gällande sannolikhet
att få in debattartiklar, uppmärksamhet för pressmeddelanden o.dy.


# Fördjupad diskussion, filosofi och terrorrummet

Se till att börja med [terrorrummet](terror) där vi samlar historier
och material i skrämselsyfte.

Här följer frågor att gå på djupet med:

 * Fler har mycket problem.
 * De läser inte böcker länger (AW:s historia)
 * Fragmenterat språk. Historia med krossad linjal (Ngn (?) arbetarförfattare -- AW)
 * Alternativ till Facebook

# Alternativen

Se
avsnitt
["Sociala Media" på sidan för Liknande Projekt](../liknande_projekt#index7h1) för
en listan över sociala nätverkslösningar som Fripost rekommenderar och
undersöker djupare. För e-post är det lätt. Svårare för andra.