summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/energy.mdwn
blob: 989582ecd11e492b2feefc5e9dd27bfd1022fcad (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
% Fripost, enerig och miljö

Det har ... intresse från medlemmar ... begärts under årsmöten i flera
år ... redovisats i årsberättelsen ... frågor via e-post besvarade i
FAQ.

Också har FPS fattat de besluten, varför frågan tagits upp.

Redan från början gick Mistral på vindkraftsel


TODO *Fyll i ovan*

Också diskussioner i verkstäder har närt dessa frågor.

[[!toc]]

# Friposts servrar

TODO *Redovisning årsberättelse.*

## Vilka är Friposts energiåtgärder?

Följande fråga besvarades på [Friposts FAQ](https://wiki.fripost.org/faq)

> Jag är mån om att min elkonsumtion kommer från sol eller
> vind. Vilket elavtal har Fripost, och vad gör Fripost för att
> minimera belastning på miljö och klimat?

Frågan är viktig, och detta är dågot av vad Fripost gör:

 * Fripost redovisar enerigkonsumtion som del av
  verksamhetsberättelsen till årsmötet.

 * Vi väljer bort föråldrade maskiner till förmån för moderna
  energieffektiva.

Fripost har inga egna elavtal, och Friposts servrar finns delvis
utspridda på flera platser, vilket också är i linje med
hållbarhetsstrategin. Merparten av servrarna finns dock hos
Friprogramvarusyndikatet (FPS) som aktivt arbetar för hållbar
energikonsumtion:

 * Vid de senaste två byten av serverhallar har FPS valt moderna och de mest
  energieffektiva hallarna som vid tillfället fanns i Sverige.

 * FPS står först i kö för plats i den hall som ETC planerar bygga i
  Katrineholm: trähus och helt soldrivet.

Förmodligen står Fripost därför för den energisnålaste
e-postlösningen. Vi har inte behov av att kompromissa.

Det sagt, viktigast är ändå att förstå att förutsättningen för ett
långsiktigt hållbart samhälle är att bryta med föreställningen om
vinst genom sekundäreffekter (sälja användardata) och girighet som
drivkraft för samhällsutveckling. Den stora besparingen kommer från
att undfly reklam.

# Hur ska det vara?

Bara genom att vara för medlemmarnas behov är energibehovet otroligt
mycket lägre.

 * Ingen spårningsinformation
 * Ingen kod för att samla användardata
 * Ingen information behöver skickas med anropen till tjänsterna
 * Inga uppslag sker utifrån länkar o.dy.
 - Inga aggregationer av data


# Hur mycket slösar reklamen?

TODO *Hänvisa till Stians presentation.*

## Spårningsskript

Den stora mängden data som skickas handlar om spårningsinformation och aggregering.

Spårningsskript på hemsidorna generar förutom extra nätverkstrafik
också prestandaförlust i webbläsaren

 * Explicit spårning
 * Fonter & glyphs
 * Inbäddade gilla-knappar för socialmedia = trojaner
 * Statistik om betende och prestanda, t.ex. Google analytics

Varför tar det 10" att ladda fonter från Google?

## Datalagring

Att lagra stordata tar mycket energi.

## Analys

Att aggregera och analysera stordata tar mycket energi.


## Internetsökning är att koka en kopp te?

En debatt har varit igång om hur mycket energi Internets sökmotorer och servrar
drar. Vi jämför med en Internetsökning med Google. Bl.a. uppmärksammandes Birger
Schlaug, [Två sökningar på Google ... ][sch], jan 2009.

Debatten blev lite vinklad (läs [[Friposts översyn|debate]]), men
kontentan är forfarande giltig. Internets informationsjättar orsakar
koldioxidutsläpp som vida överstiger de nödvändiga, drivet bara genom
den datainsamling de gör i övervakningssyfte.

[sch]: https://schlaug.blogspot.com/2009/01/tv-skningar-p-google-r-lika-mycket.html

Jämför Matomo, under egen kontroll, därför mer energieffektivt (Analytics).


# Effektivt servernyttjande

Programvara som tjänst kommer alltid leda till mer
energianvändning. Den effektivaste servern är den som kan
rationaliseras bort.

TODO *Renodla detta avsnitt till att positivt handla om Friposts
intressen. Bryt då ut redogörelsen och analysen till ett eget
dokument.*

Fripostmedlemmar besökte 36C3, Chaos Communication Congres, 2019. Där
presenterade Chris
Adams, [Reducing Carbon in the Digital Realm][36c3:adams] (TODO *länka
till video när den kommer upp.*), Stiftelsen för en grön web
*[The Green Web Foundation][gwf]*. De arbetar för att företag ska
minska koldioxidpåverkan från Internetsurfande genom fosilfria
energikällor och effektiv utnyttjande av servrarna.

[36c3:adams]: https://fahrplan.events.ccc.de/congress/2019/Fahrplan/events/11113.html
[gwf]: https://www.thegreenwebfoundation.org/green-web-feed/

När det gäller energikällor presenteras två faktorer som
Internetföretagen kan påverka, geografisk placering av servrar och
elleverantör.

Idén att nyttja servrar effektivt kommer av att
Internettjänster används i varierade grad över dygnet, men eftersom
resurser måste dimensionernas för den högsta belastningen skapar det
ett stort underutnyttjande. Chris Adams hänvisar till två positiva
tendenser. Det är för det första idag möjligt att tack vare
virtualisering automatiskt starta datorer efter behov och också stänga
ner och frigöra resurserna. Det andra gäller dynamisk programvara som
tjänst. När datorarbete utförs på servrar i stället för egen dator, så
kan kapaciteten anpassas dynamiskt efter behov.

Fördelningen av beräkningar kan styras över dygnet i relation till
energins tillgänglighet. I många fall är energin producerad under
dagtid. Att styra användandet minskar kostnaderna.

## Kommentarer

Stora webleverantörer har både gröna och inte gröna datacenter.

Frankrike var grönt land tack vare kärnkraft, så modellen kan inte
beskrivas som ekologiskt heltäckande.

Blandar ihop ändamålen. Kostnaderna har liten relevans jämfört med
frågan om hur vi använder minimalt med resurser.

Race mot botten. Vem ska betala för att vissa ska ha billigare energi?

## En enklare ända gällande virtualisering

 * Redan servern drar lite ström när den inte används eller
  belastningen är låg
 * Virtuella maskiner kan utöver det konfigureras för prestanda eller
  för energieffektivitet.
 * Den abstraktion av lagring som sker i virtualiserade miljöer ger
  utrymme för optimering. Ett exempel är cachning av lagring på SSD,
  vilket sparar energi och minskar slitage.

## De viktiga aspekterna

Programvara som tjänst kommer alltid leda till mer energianvändning:

 * Massiv datatransport

 * Ineffektiv exekvering (virtualiserade processer i webbläsare)

 * Etc

# Pappersfrihet

Datoranvändande, energi och livscykelanalys har givetvis många
aspekter. En annan aspekt är pappersanvändande och utskrifter kontra
det papperslösa samhället.

Har man väl producerat det där pappret, så kan man komma tillbaks till
det flera gånger, men datorn måste var på hela tiden föra att
kontinuerligt komma tillbaks i alla betendemönster.

Vi har inte tidsutrymmet att gå in på detaljer nu, men frågan är värd
att återkomma till.