summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/e-post/migrate-google.mdwn
blob: 83f03b26e40cb854ad88ba3e4001e01714256d9f (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
[[!meta title="Migrera från Google"]]

Fripost anordnar verkstäder kring att flytta adresser, e-post,
kontakter, etc. från t.ex. Google till Fripost. Att frigöra sig och
fly från Google-beroendet var ett populärt förslag bl.a. på årsmötet
2017.

Detta är en översikt över vad det innebär att flytta från andra
leverantörer. Specifikt för Apple-produkter finns även guiden [Migrera
från iCloud](../migrate-icloud).

Var och en av momenten för migration finns beskrivet i detalj under
efterföljande avsnitt

**E-post**

 1. Konfigurera vidarebefordring av e-post till Fripost

 2. Flytta över e-posten. "Ladda ner" all befintlig e-post (för överföring) och ev. vid
	behov ladda upp motsvarande till Fripost

**Förbered telefonen**

 3. Konfigurera telefon för hanteringa av e-post, kontakter, kalender och
  uppgifter

**Kontakter**

 4. Ladda över kontakter till webbmail (*mail.fripost.org*)

 5. Stäm av kontakter mellan e-postprogram och telefon mot Fripost Lagring för delning

**Kalender**

 6. Skapa och stäm av kalendrar

 7. Skapa och stäm av åtgärdslistor

**Fillagring och -delning**

 8. Överför alla Google Drive-filer, filer från Dropbox, etc. till Fripost Lagring för delning.

	 * Ladda ner
	 * Överföra till öppna format
	 * Ladda upp på Fripost Lagring för delning

Läs mer om [Nextcloud och LibreOffice Online](/nextcloud-and-lool),
status, och vad får man med Fripost.

# 1. Vidarebefordring

**Vidarebefordra e-post från Gmail.** Välj kugghjulet -> "Inställningar"
-> "Vidarebefodring och POP/IMAP" -> "Lägg till vidarebefodringsadress". Mata in
Fripostadressen. Gmail skickar ett brev till Fripostadressen för
bekräftelse. Följ instruktionerna i det. Konfigurera sen
vidarebefordringen. Man välja att breven i Gmail ska behållas,
markeras som lästa, arkiveras, eller tas bort. Vad man väljer är inte
så noga men vi rekommenderar såklart att inte ha e-post på Google.

Läs Wolber,
[How to auto-forward emails in Gmail and G Suite](https://www.techrepublic.com/article/how-to-auto-forward-emails-in-gmail-and-g-suite/),
*techrepublic.com* ,juli 2017.

**Vidarebefordra e-post från Yahoo.**

I korthet

 1. Växla till "klassiskt gränssnitt"
 2. Följ instruktionerna i artikeln: Hitta "Inställningar" -> "Konton"
  -> Hitta och välj rätt konto -> "Vidarebefordra". Mata in Fripostadressen.
 3. Fripostadressen måste verifieras via ett bekräftelse-brev
 4. Bekräfta att det fungerar

Se mer på
[Automatically forward emails](https://help.smallbusiness.yahoo.net/s/article/SLN22028)


# 2. Flytta över e-post

Att flytta över e-post kan lösas på flera sätt. Enklast är att använda
en e-postklient. Stegen är följande:

 1. Konfigurera ett konto i e-postklienten för Fripost
 2. Konfigurera ett annat konto för Gmail
 3. Flytta över genom att markera och flytta

Börja med att läsa artikeln om [Säkerhetskopiering](/e-post/backup) som
introduktion.

Välj en e-postklient och konfigurera den för Fripost som beskrivs på
[Att konfigurera en e-postklient](/konfigurera). Har du telefon eller
sufrplatta. Läs wiki-sidan
om [Fripost i mobiltelefonen](/e-post-i-telefonen).

Konfigurera Google-kontot på liknande sätt som Fripost-kontot. Vid
konfiguration av t.ex. Thunderbird kommer Google be om bekräftelse av
lösenord.

Dra och flytta för att flytta alla inkorgar och brev mellan kontona.

# 3. Förbered och konfigurera telefon 

Smarta telefoner levereras med förinstallerad funktionalitet, men
förmodligen är den inte fri programvara. För Lineage, Replicant, och
Android rekommenderas F-droid. Installera följande:

 * Programvaruförråd, t.ex. F-droid
 * E-postklient, t.ex. K-9
 * OpenTasks
 * DAVx5
 * Klienten för Nextcloud
 
Installera (a) OpenTasks, (b) DAVx5 och (c) Nextcloud clienten i
den ordningen. Se wiki-sidan om [Fripost i
mobiltelefonen](/e-post-i-telefonen) för detaljer om F-droid och K-9.

Starta Nextcloud-klienten. Den kommer då be om
användaruppgifter. Genom Nextcloud-klienten uppmanas man konfigurera
DAVx5.

# 4. Ladda över kontakter till webbmail

Roundcube och Gmail arbetar båda med s.k. VCF-filer (Virtual Contact
File, också [vCard](https://en.wikipedia.org/wiki/VCard) vilket är
samma format) för kontakter. VCF-filerna kan också användas för
avstämning med telefoner, o.s.v. Processen är

 1. Exportera (säkerhetskopiera) kontakter från Gmail
 2. Importera i Roundcube

**Säkerhetskopiera kontakterna från Gmail.**

Se vidare

 * [Import, restore, or back up contacts](https://support.google.com/mail/answer/1069522?hl=en),
  *support.google.com*.

**Importera till Roundcube.** I [Friposts
webbmail](https://mail.fripost.org) välj "Adressbok" -> "Importera" ->
"Bläddra", och leta reda på VCF-filen i dialogrutan.

Det finns mycket man kan göra med kontakter: t.ex. sortera dem i
grupper och efter kategorier, koppla bilder till kontakter, skapa
kontaktlistor, etc. Se
vidare
[Address Book](https://docs.roundcube.net/doc/help/1.1/en_US/addressbook/index.html),
*docs.roundcube.net*

# 5. Stäm av kontakter mellan enheter

För automatisk avstämning av kontakter med telefoner behöver kontakter
laddas över till Nextcloud-kontot:

 1. Exportera kontakt
 2. Importera i Nextcloud
 3. Stäm av med telefonen

Kontakterna finns ju redan exporterade enligt ovan.

**Importera i Nextcloud.** I Nextcloud, välj pilen i menyn uppe till
vänster -> "Contacts" -> "Settings" (längst ner till vänster) ->
"Import". Välj den exporterade filen. Det tar ett tag att ladda in
kontakterna.

**Stäm av med telefonen.** Kontot ska vara konfigurerat sedan
ovanstående rubrik. Välj uppdatera.

Notera. Nextcloud kan läsa bara VCF-filer v. 3 el. 4. Vissa enheter
och applikationer (t.ex. Gustav Eeks telefons
standardkontaktapplikation) exporterar kontakter i VCF-format
v. 2.1. Lösningen är att konvertera med Roundcube.

# 6. Skapa och stäm av kalender

Kalendrar arbetar med formatet CalDAV för avstämning mellan enheter
och e-postprogram och standardformatet ICS för filer. Processen kommer
vara följande:

 1. Konfigurera kalendrar i Nextcloud
 2. Exportera Google-kalender till fil
 3. Ladda in kalendern i Nextcloud

**Exportera Google-kalendern.** Öppna Google Kalender. Välj "Inställningar"
-> "Kalendrar" -> "Exportera kalendrar". Resultatet är en
ZIP-fil som innehåller ICS-filer, en per kalender som du använder. Det
är dessa ICS-filerna som ska importeras individuellt i Nextcloud senare.

Se vidare guiden
[Export your Google calendar](https://support.google.com/calendar/answer/37111?hl=en),
*support.google.com*.

**Ladda in kalendern i Nextcloud.** Välj Kalender i menyn till vänster
-> "Settings" -> "Import". Välj ICS-filen i dialogen. Klart!

**E-postklienter.** I t.ex. Thunderbird, Evolution eller ClawsMail,
synkroniserings-URL enligt `https://cloudnine.g-eek.se/remote.php/dav`

**Telefonen.**

 1. Installera program enligt ovan
 2. Skapa en kalender på Nextcloud

Starta Nextcloud-klienten. Den kommer då be om
användaruppgifter. Genom Nextcloud-klienten uppmanas man konfigurera
DAVx5.

*TODO fundera på detta*

*TODO Beskriv webcal-länkar i webläsaren och hur Nextcloud blir målapplikation för det*

*TODO Beskriv prenumeration på kalendrar i nextcloud (iCal)*

# 7. Skapa och stäm av åtgärdslistor

*TODO Beskriv avstämning av åtgärdslistor p.s.s.s. kalendrar.


# 8. Ladda över och konvertera Google Drive-filer

Hanteringen av filer är förhållandevis rättfram

 * Ladda ner
 * Överför till öppna format
 * Ladda upp på Nextcloud

*TODO fundera på detta*

Processen är motsvarande för Dropbox.

Öppna format, t.ex. ODT, är att föredra även om Nextcloud även kan
hantera flera vanliga proprietära format, t.ex. DOCX.


# Överkurs 1 -- Vidarebefordra alias

# Överkurs 2 -- Konfigurera filter

# Sammanfattning av Friposts tjänster# Översikt över alternativa leverantörer

 Gmail

 :  

 G suite
 
 : Tidigare känt som "Google Apps for Work" och "Google Apps for Your
  Domain", utvecklat av Google sedan 2006. G Suite är samling
  tjänster (mjukvara som tjänst) för e-post, gemensamredigering och
  fildelning. Samlingen inkluderar kommunikationsprogramvarorna
  Gmail (e-post), Hangouts (snabbmeddelanden), Calendar (kalender),
  och Google+ (socialt nätverk); Drive för fildelning och lagring;
  Docs, Sheets, Slides, Forms, och Sites för gemensamredigering;
  användar- och tjänstehantering med Vault; och Jamboard som är en
  interaktiv vit tavla. ([G
  Suite](https://en.wikipedia.org/wiki/G_Suite), *en.wikipedia.org*)

 Dropbox
 
 : Tillhandahåller en fillagrings- och -delningstjänst, samt för
  säkerhetskopiering sedan ca 2009. I omgångar sedan 2013 även
  Mailbox (e-post, nu nerlagt), Carousel (galleri, nu nerlagt),
  Paper (gemensamredigering). Mailbox köptes upp och lades ner
  2013--16. Paper, från 2015, har sitt ursprung i uppköp av
  proprietära Hackpad. Carousel fanns
  2014--15. ([Dropbox](https://en.wikipedia.org/wiki/Dropbox),
  *en.wikipedia.org*)

 Microsoft Outlook
 
 : Programvara för informationshantering, e-postklient, kalender,
  åtgärdshantering, kontakt, anteckningar, dagböcker och surfa på
  Internet. Separat program eller som webbtjänst. Microsoft Exchange
  är ett proprietärt protokoll. ([Microsoft
  Outlook](https://en.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Outlook))

 Microsoft 365
 
 : Tidigare "Office 365". Prenumerationstjänst för
  kontorsprogramvara, även tillgänglig som webbtjänst,
  gemensamredigering. Inkluderar Microsoft Word (ordbehandling),
  Excell (kalkylblad), PowerPoint (presentation), Outlook
  (information), Publisher (publicering), and Access
  (anvädardatabas), och SharePoint (fillagring och
  -delning). Uppsättningen introducerades 2011. ([Microsoft
  365](https://en.wikipedia.org/wiki/Microsoft_365),
  *en.wikipedia.org*)

 Doodle
 
 : Tjänst för enkäter och schemaläggning. Funnits sedan 2007 och
  sedan 2014 helägt av Tamedia.
  ([Doodle](https://en.wikipedia.org/wiki/Doodle_%28website%29),
  *en.wikipedia.org*)

 iCloud
 
 : Tillhandahållet av Apple. Molnbaserad lagring och datorarbete,
  dokument, foton, musik, och hantering av enheter från Apple.
  ([iCloud](https://en.wikipedia.org/wiki/ICloud),
  *en.wikipedia.org*)