summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/aktivitetsdagar.mdwn
blob: eb0068032f71d5308b6e3b343d0b8228234e5ab5 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
I Friposts [[verksamhetsplan för 2012|http://fripost.org/minutes/2012-03-04-annual.pdf]] står det att läsa följande: "Förvisso ̈är ett syfte med Fripost att erbjuda en säker e-postlösning, men de sociala och demokratiska aspekterna av föreningens verksamhet och organisation ar minst lika viktiga. [...] Fripost är unikt på det sätt som dess medlemmar, oavsett bakgrund, involveras och deltar i arbetet". 

Friposts arbetsdagar är det primära sättet som Friposts medlemmar involveras i arbetet med föreningen och fortbildning inom föreningens verksamhetsområden.

**Index över aktivitetsdagar – innehållsförteckning**

[[!toc levels=2]]

# Aktivitetsdagar 2014

## Onsdag 21 eller 28 maj

Det ska vara en aktivitetsdag i slut av maj, information uppdateras 5. maj 2014

<a name="2014-05-01"></a>
## Torsdag 1 maj, Första-majdemonstration

Fripost medlemmar var och delade ut flygblad om Fripost i och nära förstamaj tåget i Göteborg.

# Aktivitetsdagar 2013

<a name="2013-06-19"></a>
## Söndag 19 maj, Argumentera för Fripost

Tid och plats: Söndag 19 maj, kl 16, Slotsskogen

*Beskrivning kommer inom kort*

<a name="2013-05-01"></a>
## Onsdag 1 maj, Första-majdemonstration

Tid och plats: Den 1 maj 2013 kl 11 på Järntorget

Aktiviteten annonserades med 

<blockquote>
Vi identifierar första-majfirarna som en viktig rekryteringsgrupp. Därför träffas vi och delar ut flygblad. Som förening deltar Fripost inte i något första-majtåg, men flera av Friposts medlemmar kommer gå i olika tåg för den som vill slå följe.
 * Samling kl 11 på Järntorget
 * Rutten är Järntorget--Linnégatan--Andra Långgatan--Masthuggstorget--Gustav Adolfs Torg
</blockquote>

*Beskrivning av aktiviteten följer.*

<a name="2013-01-20"></a>
## Onsdag 20 februari 2013. Argumentera för Fripost

Tid och plats: Onsdag 20 februari kl 18:00 på Språkbanken. 

Deltagare: Leif-Jöran, Stian, Guilhem, Anna, och Gustav

Aktivitetsdagen annonserades med

<blockquote>
Funderar du på hur du ska övertyga dina grannar att det är värt att gå med i
Fripost?

År du trött på argumentet "Min integritet är inte viktig; jag har inget att
dölja; dessutom ger Google mig allt som jag behöver"?

Vill du förbättra din argumentation för Friposts sak?

[...]

Vi ska arbeta med rollspel och forumteater för att tillsammans
utveckla hur man kan diskutera de frågor som engagerar Friposts medlemmar.
</blockquote>

Tyvärr var det inte så många som dök upp, men vi som kom lyckades ändå skissa
lite på förutsättningarna för argumentation för fripost.

### Ämnesområden 

Till att börja med identifierades ett antal ämnesområden:

* Reklam kontra komfort
* Moral och ersättning
* Livsstilsval
* Integritet, personlig (min) och som samhällsansvar
* Storlek på tillhandahållaren (Google kontra Fripost)
* Konsument eller Medborgare
* Pålitlighet
* Fri programvara och öppna standarder
 
Att sortera dem är en fråga för framtida aktivitetsdagar.

Det finns flera kopplingar att göra mellan ämnesområdena, och vissa
ämnesområden kan behöva en kommentar. De två första ämnena "Reklam kontra
komfort" och "Moral och ersättning" kontrasterar flera olika inställningar:

* De som tar del av reklamfinansierade produkterna har ett moraliskt ansvar att låta sig utsättas för reklam.
* De som förespråkar en reklamfri värld har ett moraliskt ansvar att med hjälp av tekniska lösningar, till exempel Adblock, filtrera bort reklamen trots att de tar del av reklamfinansierade produkter.

Att inte behöva utsättas för reklam har högre komfort. Fripost kan utgöra ett
bekvämt och moraliskt korrekt sätt att få reklamfri e-post.

Kommersialistiska elektroniska kommunikationslösningar, som till exempel
Facebook, ingår i mångas livsstilssval. Det är viktigt att inte kritisera hur
folk väljer att leva sina liv.

Distinktionen mellan konsument och medborgare har kopplingar till
integritetsfrågan. Betrakta följande illustration:


<table>
<tr><td align="center">Konsument</td><td align="center">//</td><td align="center">Medborgare</td></tr>
<tr><td align="center">|</td><td></td><td align="center">|</td></tr>
<tr><td align="center">Eget dåligt samvete</td><td></td><td align="center">Ansvar för samhället</td></tr>
<tr><td align="center">|</td><td></td><td align="center">|</td></tr>
<tr><td align="center">Använda Friposts lösning</td><td></td><td align="center">Gå med i föreningen</td></tr>
<tr><td align="center">|</td><td></td><td align="center">|</td></tr>
<tr><td align="center">Personlig integritet</td><td></td><td align="center">Minska stora aktörers påverkan</td></tr>
</table>

Denna diskussion kan uttömmas ännu mer.
  

### Kategorier av personer att bemöta 

Vi identifierade också flera motsatspar av personligheter

1. Gällande elektronisk kommunikation
 1. Nybörjare
 1. Erfarna
2. Gällande inställning till fria lösningar
 1. Vänligt inställda
 2. De som inte bryr sig
3. Gällande om man är personligt noga
 1. De som bryr sig
 2. De som inte bryr sig
 
Vi frågade oss vilka som är lättövertygade, gärna går med, och vilka som
använder lösningen. 

Svårast att övertyga är de som inte bryr sig men är erfarna av
kommunikationslösningar. Lättast att övertyga är de som är erfarna, bryr sig
och är intresserade av fria lösningar. Det kan hända att nybörjare enklare
värvas.


### Konkurrenter 

De två främsta konkurrenterna, som används i argumentationen, är Google och
Facebook. Poängtera igen vikten av att inte anklaga personers val av
livssil; om Facebook utgör en viktig kommunikationskälla, så ska den
erkännas. Facebook och Fripost kan användas parallellt.

Lyft fram problematiken att tjänster upphör. Google har till exempel upphört
med stödet för Google wave och Google docks.

### Argument för och emot Fripost och hur dessa bemöts 

Till argumenten för Fripost räknas
* Vi ar vänlita och trevliga
* Ingen reklam

Bland argumenten mot ser vi

* Att fri programvara saknar investerade intressen gör den oförutsägbar
* Gmail har bra sökningsfunktion
* Pålitligheten hos Fripost: "Hur länge orkar folk driva?" (ironi)

Argumenten mot Fripost kan bemötas med till exempel följande. Stora aktörer
står slätt, med avseende på historien. Microsoft har till exempel släppt
bakåtkompatibiliteten för Worddokumentformatet två gånger. Man kan alltså inte öppna
sina gamla filer längre. Det har aldrig hänt med Open Doument Format. Även
om Roundcubes sökning lämnar saker att önska, så finns bra
sökningsfunktionalitet i lokala klienter. Och slutligen, hållbarhet är ett
kärnvärde för Fripost, och att de som arbetar i föreningen ska orka med
arbetet är lika viktigt som föreningens demokratiska principer.

Hållbarhetsvärdet är också viktigt i argumentationen. Det är ingen idé att
slösa energi på att övertyga sarkastiska
personer. När man stöter på Googlesökfunktionsargumentet rör det sig
förmodligen om en sådan person. Med såddana gör det större nytta att
diskutera vädret (inte klimatet då, för de är säkert klimetskeptiker också).

<a name="2013-01-20"></a>
## Söndag 20 januari 2013. Sociala media

Tid och plats: kl 14--17, Gnutiken

Temat för dagen är sociala media, men också frågor från tidigare aktivitetsdagar kommer följas upp. Schemat är
<table>
<tr><td>Konfigurationsverktyg</td><td>14</td></tr>
<tr><td>Administrationspanel</td><td>14:45</td></tr>
<tr><td>Sociala media</td><td>15:30&ndash;17</td></tr>
</td></tr></table>

Sociala media blir en alt viktigare del av vårt dagliga umgänge och vår dagliga kommunikation. Samtidigt är det mer vanligt att ifrågasätta den ställning som branschjättarna Facebook och Twitter har fått. Detta gör sociala media till ett ämne som Fripost inte kan låta bli att adressera. Några förslag på frågeställningar för diskussion är

* Vilka typer av sociala medier finns? Kan man kategorisera dem på något adekvat sätt?
* Vilka av dessa bygger på fri programvara?
* Hur använder Fripost sociala media och hur kan detta utvecklas?
* Har kommersialiseringen av sociala nätverk några innebörder för demokratin? Finns det andra finansieringsmodeller?
* Många sociala nätverkslösningar innebär programvara som tjänst (eng. Software as a Service). Det är ju något som Fripost vänder sig mot rent allmänt. Vad innebär det?
* Vad är skillnaden mellan centraliserade och distribuerade nät?

# Aktivitetsdagar 2012

<a name="2012-10-04"></a>
## Torsdag 4 oktober 2012. SMTP-fest

Tid och plats: kl 18 på Gnutiken, i samarbete med Forum.

Den 4 oktober hade Fripost en SMTP-fest, dvs. Aktivitetsdag,medlemsmöte och höstfest. Känslan var bra, och 20-talet personer
kom. 

Huvudtemat för festen handlade om hur man konfigurerar utgående SMTP. Stian hade verkstad, och deltagarna fick under kvällen hjälp med konfigureringen

Det var meningen att det nya själv-administrationsgränssnittet skulle presenteras, men eftersom Guihlem var upptagen, så presenterades gränssnittet informellt. En mer utförlig presentation skjuts till nästa aktivitetsdag, eller fest.

Under mötet diskuterades konfigurationshjälpmedel, som till exempel
Puppet, CF-engine och Cheff, och mötet var överens om att Fripost
har nått ett stadium där det är aktuellt att börja anväda ett
konfigurationshjälpmedel. Styrelsen har förtroende att låta detta
vara ett fokusområde. Också lösning för kalendersynkronisering
diskuterades kort.

Till nästa medlemsmöte ska ett förslag på konfigurationsverktygslösning presenteras. Kalendersynkrinisering ska också undersökas vidare.

Vad gäller festtiden, är åsikten att vi ska alternera mellan vecko- och helgdagar. 

<a name="2012-05-30"></a>
## Onsdag 30 maj 2012. Organisering av aktivitetsdagar, med mera

Tid och plats: Den 30 maj kl 18 på Språkbanken.

Den 30 maj var en aktivitetsdag planerad, men av flera anledningar var den
dåligt utannonserad. Bara Leif-Jöran, Navid och Gustav dök upp på. Istället för
att ha verkstad i kryptering, så diskuterades bland annat hur aktivitetsdagarna
ska organiseras. Diskussionerna kan ses som ett förarbete för styrelsemötet 14
juni. 

### Aktivitetsdagarnas Lokal och plats 

* Moon Thai är inte bra för aktivitetsdagar
* Språkbanken kan användas
* Risåsgatans Thai brukar inte användas för aktivitetsdagar, men restaurangen
  är bra för möten.
* Gnutiken/Forum är bra, men det får inte kännas för mötesdeltagarna att de måste stödja
  kaféet. Vad tycker Frorum om att Fripost har aktivitetsdagar där? Gnuticken
  är stans fransida och är därför bra ur ett synlighetsperspektiv.
* Slotsskogen är bra för fria samtal men det är svårt att vara kreativ i den
  miljön. 
* Skriv om lokaler på wikin


### Aktivitetsdagarnas struktur 

* Trenden är att aktivitetsdagarna blir sämre förberedda.
* Aktivitetsdagens ämmne ska annonseras ut i förväg.
* En engagerad och ansvarig person, som företrädesvis inte sitter i
   styrelsen, ska leda och koordinera aktiviteten. Det innebär
 * Förbereda aktivitetsdagen
 * Besluta om handledningar att följa. 
 * Bjuda in peroner som är pålästa i ämnet
 * Förse styrelsen med information för annonsering. 

### LDAP, aktivitetsdag om konsekvenser och fortsättningen 

* Kunskapsspridning. Är det någon som vill presentera dokumentationen?
* Varför implementerades LDAP (motiv) och vilka positiva och negativa
   effekter följer på detta?
* Vilka nya saker (förbättringar) kan utförras tack vare LDAP, och vilket är
   nästa steg?

### Styrelsemöten 

* Dagardning. Föreslå en stående dagarning som plastas in och medföres på alla möten.

### Annonsering 

* Det finns en person som ansvarar för sociala media. Vad åtog sig han att
   göra?
* Bjud in Rikard för att träffa styrelsen och beskriva en reviderad
   aktivitetsplan.
* I slutändan är det ändå styrelsen som står ansvariga för annonseringen. 

<a name="2012-03-28"></a>
## Onsdag 28 mars 2012. Festplanering

Tid och plats: Onsdag 28 mars, kl 18, Moon Thai, Storgatan 1, vid Hagakyrkan

[[Festen 21 april 2012|fest_2012_04_21]] planerades.