summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/aktivitetsdagar.mdwn
blob: 8c291081390513fdf3635152b8609229dcd9c040 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
I Friposts [[verksamhetsplan för 2012|http://fripost.org/minutes/2012-03-04-annual.pdf]] står det att läsa följande: "Förvisso är ett syfte med Fripost att erbjuda en säker e-postlösning, men de sociala och demokratiska aspekterna av föreningens verksamhet och organisation är minst lika viktiga. [...] Fripost är unikt på det sätt som dess medlemmar, oavsett bakgrund, involveras och deltar i arbetet". 

Friposts arbetsdagar är det primära sättet som Friposts medlemmar involveras i arbetet med föreningen och fortbildning inom föreningens verksamhetsområden.

**Index över aktivitetsdagar – innehållsförteckning**

[[!toc levels=2]]

# Aktivitetsdagar 2015

## Söndag 22 mars, Årsmötesaktivitet

Fripost bjöd in till aktivitetsdag med följande formulering:

> Under åren har många idéer växt fram angående hur Friposts
> kommunikationslösningar kan utvecklas och vad vi kan göra mer:
> kalendrar, sociala nätverk, chattlösningar, o.s.v. Vi vill bjuda in
> till ett samtal om vad som är viktigt när föreningen tekniska
> lösning utvecklas.

Syftet med aktivitetsdagen var att stämma av prioriteringarna vad
gäller nästa steg i utbyggnaden. Ett mål för dagen var att ta fram en
klar rangordning av de förslag som finns beskrivna i "[Hjälpa till]"

Vi gjorde en runda om generella tankar och hade därefter en fri
diskussion. Nedanstående är en sammanfattning av centrala punkter och
krav. Slutligen genomfördes en omröstning om prioritet där varje
deltagare hade en poängpott att dela ut.

 - I diskussionerna behöver vi fokusera på funktionalitet. Först i
  andra ledet ska efterfrågad funktionalitet länkas till olika
  lösningar.

 - En diskussion vi måste ha i Fripost är vilka alternativ till
  Googles tjänster som finns. De senare behöver även 
  en abstrakt beskrivning.

 - Roundcube behöver uppgraderas och nästa version innehåller en
  kalenderlösning, oklart exakt funktionalitet. Vi konstaterade också
  att det inte längre finns någon ansvarig för Roundcubes
  Debian-paket, vilket är ett problem för Fripost. Det finns två
  alternativ: (a) att Guilhem och Delphine paketerar Roundcube för
  Debian och (b) att vi byter till en annan webbmejl.

 - I första hand ska paketerade lösningar användas. Därför är
  Roundcube-avknoppningen ett problem.

 - Tjänster behöver förstås stödja vår [LDAP-lösning] för
  användarhantering.

 - Möjligheten att sätta upp Owncloud togs upp. Den generella
  funktionen som Owncloude uppfyller: distribuerad lagring behöver
  definieras.

 - Att sätta upp en IRC-bouncer efterfrågades.

 - Leif-Jöran tillhandahåller en kalendersynkronisering och Jabber
  genom Serengeti.

 - Skolor som använder Google bryter mot lagen. De behöver
  uppmärksammas ordentligt på det.

 - Varje ny tjänst innebär en ytterligare attack-vektor. Om vi ska använda
  t.ex. Owncloud måste tjänsten installeras på en separat server.

 - Albin kan hjälpa till med dokumentation.

 - Delphine är intresserad av att arbeta praktiskt.

Nedanstående lista är resultatet från deltagarnas omröstning.

<table class="table">
 <tr><td> ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ </td><td> Upgradering av Roundcube </td></tr>
 <tr><td> ☆ ☆ ☆ ☆ </td><td> Dokumentation</td></tr>
 <tr><td> ☆ ☆ ☆ </td><td> Information till skolor </td></tr>
 <tr><td> ☆ </td><td> Distribuerad lagring </td></tr>
 <tr><td> ☆ </td><td> Kalender</td></tr>
 <tr><td> ☆ </td><td> Diaspora eller GNU-social-server</td></tr>
 <tr><td> ☆ </td><td> Paketering av systemkonfiguration till Debian</td></tr>
 <tr><td> ☆ </td><td> IRC-bouncer </td></tr>
 <tr><td> </td><td> IRC-server </td></tr>
 <tr><td> </td><td> XMPP-server</td></tr>
 <tr><td> </td><td> Web-forum </td></tr>
 <tr><td> </td><td> Översättning av hemsidan </td></tr>
 <tr><td> </td><td> Automatisk fakturering </td></tr>
 <tr><td> </td><td> Alternativ webbmejl </td></tr>
 <tr><td> </td><td> Alternativ till Google-delning</td></tr>
</table>

Under en konferens fredagen den 17 april genomförde Leif-Jöran en enkätundersökning. Att hitta en ersättning för funktionen som Google-docs uppfyller var det som primärt efterfrågades.

# Aktivitetsdagar 2014

## Måndag 15 december, Friposts julkväll

Alla medlemmar bjöds in till julkväll i Friposts regi hemma hos
Stian. Det innebar bland annat fika, filmvisning och
e-postkryptering. Den som behövde hjälp att sätta upp
e-postkryptering, kunde ta med dator. Och den som ville ha din nyckel
signerat, kunde ta med utskrifter av nyckelns fingeravtryck och
legitimation.

Sju personer deltog under kvällen. Cullen Hoback's film
[[*Terms and Conditions May Apply*|http://www.imdb.com/title/tt2084953/]]
visades.

## Lördag 18 oktober, Tillgänglighet i Fripost

Tid och plats: Den 18 oktober 2014 kl 13--17 på Språkbanken.

Sju deltagare.

Aktiviteten annonserades med
<blockquote>
Hur navigerar du på nätet om du ser inte? Eller om du ser bara lite?
Hur har du tillgång till din e-post? Vad kan vi göra i Fripost så att
vår e-postlösning är fri för alla -- och inte bara för de utan
funktionsnedsättning?

Efter en arbetsdag eller "AccessCamp" med Liberté 0, har vi fått en
lista av tillgänglighetsbrister på vår webbsida. De ska presenteras
med de verktyg som man kan använda för att se vad som gör en webbsida
eller programvara otillgänglig. Efter genomgången försöker vi hinna gå
igenom den nuvarande wikin och se om vi kan göra ändringar så att
Fripost blir mer tillgänglig.

Vi träffas mellan kl.13 och kl.17 på Språkbanken (rum 307). Vi börjar
med en genomgång av vad som kom fram från arbetsdagen med Liberté 0
och sedan försöker vi få svar på frågor och göra ändringar som gör
Friposts sidor och e-post mer tillgänglig, i mån av tid.

Fripost bjuder på fika under aktiviteten. De som vill träffas
kl. 11.30 för en snabb lunch före aktiviteten själv. Deltagarna står
själva för lunchen.

Mer att läsa på engelska och franska : 

* <a href="https://2014.rmll.info/schedule?redline=accessibility#schedule">schedule of accessibility redline talks and workshops at LSM 2014</a>
* <a href ="http://www.accessiweb.org/index.php/accessiweb-22-english-version.html">Link to the Accessiweb references in English</a>
* <a href="http://www.accessiweb.org/index.php/accessiweb_2.2_liste_generale.html">Link to the Accessiweb references in French</a>
</blockquote>

Under en inledande runda konstaterade vi att man inte behöver vara
expert för att förbättra tillgängligheten. Det finns många verktyg att
ta till. Slutsatser från aktivitetsdagen och mer om Friposts arbete
med tillgänglighet finns samlat på [[Tillgänglighet|tillgänglighet]].

Automatisk skärmuppläsning försvåras av dålig separering av innehåll
och affärslogik, och absolut placering av element, vilket också är
vanligt, gör uppläsningsordningen oförutsägbar. Alla har nytta av
tillgängliga sidor, också de utan svårigheter och handikapp. 

Som beskrevs i inbjudan, så var Delphine, i Montpellier på
Liberté 0. Därifrån, och genom sådant som påpekades under
aktivitetsdagen, har vi listor med förslag på förbättringar. Dessa
finns också redogjorda under sidan [Tillgänglighet|tillganglighet].

Det finns många verktyg för att analysera tillgängligheten, men de
flesta är inte fri programvara. De som finns verkar också i första
hand inte vara riktade primärt till utvecklare.

Slutligen demonstrerades också redskapet Orca.

## Fredag 10 oktober, Kulturnatta

I fjol ställde Fripost upp på Göteborgs Kulturnatta med två
aktiviteter. Också i år har vi vara närvarat.

*Fyll ut med mer detaljer*.

## Onsdag 21 maj, Argumentera för Fripost

Fripost bjuder in till forumteater på ämnet "Argumentera för Fripost". Förberedande sessioner har hållits förut (se <a href="#2013-01-20">Aktivitetsdagen 20 Februari 2013</a>) vilket resulterade i en översyn av målgrupper och argumentationsidéer. Dessa idéer blir grund i en lättare dramaövning. Varmt välkommna!

## Torsdag 1 maj, Första-majdemonstration

Friposts medlemmar var och delade ut flygblad om Fripost i och nära
första-majtågen i Göteborg. Hela 600 flygblad hade skrivits ut för att
delas ut och alla gick åt. Friposts aktiva deltog i tre
första-majtåg. Flygbladen delades ut på Järntorget, Masthuggstorget och
Gustav Adolfs torg.

Responsen var bra och stämningen god. Det var inte sällsynt att
Fripost var känt redan sedan tidigare hos de som fick
flygblad. Förmodligen minst två medlemmar har rekryterats genom
aktiviteten. Första-majaktiviteten är värd att delta i också nästa
år.

# Aktivitetsdagar 2013

<a name="2013-06-19"></a>
## Söndag 19 maj, Argumentera för Fripost

Tid och plats: Söndag 19 maj, kl 16, Slotsskogen

*Beskrivning kommer inom kort*

<a name="2013-05-01"></a>
## Onsdag 1 maj, Första-majdemonstration

Tid och plats: Den 1 maj 2013 kl 11 på Järntorget

Aktiviteten annonserades med 

<blockquote>
Vi identifierar första-majfirarna som en viktig rekryteringsgrupp. Därför träffas vi och delar ut flygblad. Som förening deltar Fripost inte i något första-majtåg, men flera av Friposts medlemmar kommer gå i olika tåg för den som vill slå följe.
 * Samling kl 11 på Järntorget
 * Rutten är Järntorget--Linnégatan--Andra Långgatan--Masthuggstorget--Gustav Adolfs Torg
</blockquote>

*Beskrivning av aktiviteten följer.*

<a name="2013-01-20"></a>
## Onsdag 20 februari 2013. Argumentera för Fripost

Tid och plats: Onsdag 20 februari kl 18:00 på Språkbanken. 

Deltagare: Leif-Jöran, Stian, Guilhem, Anna, och Gustav

Aktivitetsdagen annonserades med

<blockquote>
Funderar du på hur du ska övertyga dina grannar att det är värt att gå med i
Fripost?

År du trött på argumentet "Min integritet är inte viktig; jag har inget att
dölja; dessutom ger Google mig allt som jag behöver"?

Vill du förbättra din argumentation för Friposts sak?

[...]

Vi ska arbeta med rollspel och forumteater för att tillsammans
utveckla hur man kan diskutera de frågor som engagerar Friposts medlemmar.
</blockquote>

Tyvärr var det inte så många som dök upp, men vi som kom lyckades ändå skissa
lite på förutsättningarna för argumentation för fripost.

### Ämnesområden 

Till att börja med identifierades ett antal ämnesområden:

* Reklam kontra komfort
* Moral och ersättning
* Livsstilsval
* Integritet, personlig (min) och som samhällsansvar
* Storlek på tillhandahållaren (Google kontra Fripost)
* Konsument eller Medborgare
* Pålitlighet
* Fri programvara och öppna standarder
 
Att sortera dem är en fråga för framtida aktivitetsdagar.

Det finns flera kopplingar att göra mellan ämnesområdena, och vissa
ämnesområden kan behöva en kommentar. De två första ämnena "Reklam kontra
komfort" och "Moral och ersättning" kontrasterar flera olika inställningar:

* De som tar del av reklamfinansierade produkterna har ett moraliskt ansvar att låta sig utsättas för reklam.
* De som förespråkar en reklamfri värld har ett moraliskt ansvar att med hjälp av tekniska lösningar, till exempel Adblock, filtrera bort reklamen trots att de tar del av reklamfinansierade produkter.

Att inte behöva utsättas för reklam har högre komfort. Fripost kan utgöra ett
bekvämt och moraliskt korrekt sätt att få reklamfri e-post.

Kommersialistiska elektroniska kommunikationslösningar, som till exempel
Facebook, ingår i mångas livsstilssval. Det är viktigt att inte kritisera hur
folk väljer att leva sina liv.

Distinktionen mellan konsument och medborgare har kopplingar till
integritetsfrågan. Betrakta följande illustration:


<table class="table">
 <tr><td>Konsument</td><td>//</td><td>Medborgare</td></tr>
 <tr><td>|</td><td></td><td>|</td></tr>
 <tr><td>Eget dåligt samvete</td><td></td><td>Ansvar för samhället</td></tr>
 <tr><td>|</td><td></td><td>|</td></tr>
 <tr><td>Använda Friposts lösning</td><td></td><td>Gå med i föreningen</td></tr>
 <tr><td>|</td><td></td><td>|</td></tr>
 <tr><td>Personlig integritet</td><td></td><td>Minska stora aktörers påverkan</td></tr>
</table>

Denna diskussion kan uttömmas ännu mer.
  

### Kategorier av personer att bemöta 

Vi identifierade också flera motsatspar av personligheter

1. Gällande elektronisk kommunikation
 1. Nybörjare
 1. Erfarna
2. Gällande inställning till fria lösningar
 1. Vänligt inställda
 2. De som inte bryr sig
3. Gällande om man är personligt noga
 1. De som bryr sig
 2. De som inte bryr sig
 
Vi frågade oss vilka som är lättövertygade, gärna går med, och vilka som
använder lösningen. 

Svårast att övertyga är de som inte bryr sig men är erfarna av
kommunikationslösningar. Lättast att övertyga är de som är erfarna, bryr sig
och är intresserade av fria lösningar. Det kan hända att nybörjare enklare
värvas.


### Konkurrenter 

De två främsta konkurrenterna, som används i argumentationen, är Google och
Facebook. Poängtera igen vikten av att inte anklaga personers val av
livssil; om Facebook utgör en viktig kommunikationskälla, så ska den
erkännas. Facebook och Fripost kan användas parallellt.

Lyft fram problematiken att tjänster upphör. Google har till exempel upphört
med stödet för Google wave och Google docks.

### Argument för och emot Fripost och hur dessa bemöts 

Till argumenten för Fripost räknas

* Vi ar vänlita och trevliga
* Ingen reklam

Bland argumenten mot ser vi

* Att fri programvara saknar investerade intressen gör den oförutsägbar
* Gmail har bra sökningsfunktion
* Pålitligheten hos Fripost: "Hur länge orkar folk driva?" (ironi)

Argumenten mot Fripost kan bemötas med till exempel följande. Stora aktörer
står slätt, med avseende på historien. Microsoft har till exempel släppt
bakåtkompatibiliteten för Worddokumentformatet två gånger. Man kan alltså inte öppna
sina gamla filer längre. Det har aldrig hänt med Open Doument Format. Även
om Roundcubes sökning lämnar saker att önska, så finns bra
sökningsfunktionalitet i lokala klienter. Och slutligen, hållbarhet är ett
kärnvärde för Fripost, och att de som arbetar i föreningen ska orka med
arbetet är lika viktigt som föreningens demokratiska principer.

Hållbarhetsvärdet är också viktigt i argumentationen. Det är ingen idé att
slösa energi på att övertyga sarkastiska
personer. När man stöter på Googlesökfunktionsargumentet rör det sig
förmodligen om en sådan person. Med såddana gör det större nytta att
diskutera vädret (inte klimatet då, för de är säkert klimetskeptiker också).

<a name="2013-01-20"></a>
## Söndag 20 januari 2013. Sociala media

Tid och plats: kl 14--17, Gnutiken

Temat för dagen är sociala media, men också frågor från tidigare aktivitetsdagar kommer följas upp. Schemat är
<table class="table">
 <tr><td>Konfigurationsverktyg</td><td>14</td></tr>
 <tr><td>Administrationspanel</td><td>14:45</td></tr>
 <tr><td>Sociala media</td><td>15:30&ndash;17</td></tr>
</table>

Sociala media blir en alt viktigare del av vårt dagliga umgänge och vår dagliga kommunikation. Samtidigt är det mer vanligt att ifrågasätta den ställning som branschjättarna Facebook och Twitter har fått. Detta gör sociala media till ett ämne som Fripost inte kan låta bli att adressera. Några förslag på frågeställningar för diskussion är

* Vilka typer av sociala medier finns? Kan man kategorisera dem på något adekvat sätt?
* Vilka av dessa bygger på fri programvara?
* Hur använder Fripost sociala media och hur kan detta utvecklas?
* Har kommersialiseringen av sociala nätverk några innebörder för demokratin? Finns det andra finansieringsmodeller?
* Många sociala nätverkslösningar innebär programvara som tjänst (eng. Software as a Service). Det är ju något som Fripost vänder sig mot rent allmänt. Vad innebär det?
* Vad är skillnaden mellan centraliserade och distribuerade nät?

# Aktivitetsdagar 2012

<a name="2012-10-04"></a>
## Torsdag 4 oktober 2012. SMTP-fest

Tid och plats: kl 18 på Gnutiken, i samarbete med Forum.

Den 4 oktober hade Fripost en SMTP-fest, dvs. Aktivitetsdag,medlemsmöte och höstfest. Känslan var bra, och 20-talet personer
kom. 

Huvudtemat för festen handlade om hur man konfigurerar utgående SMTP. Stian hade verkstad, och deltagarna fick under kvällen hjälp med konfigureringen

Det var meningen att det nya själv-administrationsgränssnittet skulle presenteras, men eftersom Guihlem var upptagen, så presenterades gränssnittet informellt. En mer utförlig presentation skjuts till nästa aktivitetsdag, eller fest.

Under mötet diskuterades konfigurationshjälpmedel, som till exempel
Puppet, CF-engine och Cheff, och mötet var överens om att Fripost
har nått ett stadium där det är aktuellt att börja anväda ett
konfigurationshjälpmedel. Styrelsen har förtroende att låta detta
vara ett fokusområde. Också lösning för kalendersynkronisering
diskuterades kort.

Till nästa medlemsmöte ska ett förslag på konfigurationsverktygslösning presenteras. Kalendersynkrinisering ska också undersökas vidare.

Vad gäller festtiden, är åsikten att vi ska alternera mellan vecko- och helgdagar. 

<a name="2012-05-30"></a>
## Onsdag 30 maj 2012. Organisering av aktivitetsdagar, med mera

Tid och plats: Den 30 maj kl 18 på Språkbanken.

Den 30 maj var en aktivitetsdag planerad, men av flera anledningar var den
dåligt utannonserad. Bara Leif-Jöran, Navid och Gustav dök upp på. Istället för
att ha verkstad i kryptering, så diskuterades bland annat hur aktivitetsdagarna
ska organiseras. Diskussionerna kan ses som ett förarbete för styrelsemötet 14
juni. 

### Aktivitetsdagarnas Lokal och plats 

* Moon Thai är inte bra för aktivitetsdagar
* Språkbanken kan användas
* Risåsgatans Thai brukar inte användas för aktivitetsdagar, men restaurangen
  är bra för möten.
* Gnutiken/Forum är bra, men det får inte kännas för mötesdeltagarna att de måste stödja
  kaféet. Vad tycker Frorum om att Fripost har aktivitetsdagar där? Gnuticken
  är stans fransida och är därför bra ur ett synlighetsperspektiv.
* Slotsskogen är bra för fria samtal men det är svårt att vara kreativ i den
  miljön. 
* Skriv om lokaler på wikin


### Aktivitetsdagarnas struktur 

* Trenden är att aktivitetsdagarna blir sämre förberedda.
* Aktivitetsdagens ämmne ska annonseras ut i förväg.
* En engagerad och ansvarig person, som företrädesvis inte sitter i
   styrelsen, ska leda och koordinera aktiviteten. Det innebär
 * Förbereda aktivitetsdagen
 * Besluta om handledningar att följa. 
 * Bjuda in peroner som är pålästa i ämnet
 * Förse styrelsen med information för annonsering. 

### LDAP, aktivitetsdag om konsekvenser och fortsättningen 

* Kunskapsspridning. Är det någon som vill presentera dokumentationen?
* Varför implementerades LDAP (motiv) och vilka positiva och negativa
   effekter följer på detta?
* Vilka nya saker (förbättringar) kan utförras tack vare LDAP, och vilket är
   nästa steg?

### Styrelsemöten 

* Dagardning. Föreslå en stående dagarning som plastas in och medföres på alla möten.

### Annonsering 

* Det finns en person som ansvarar för sociala media. Vad åtog sig han att
   göra?
* Bjud in Rikard för att träffa styrelsen och beskriva en reviderad
   aktivitetsplan.
* I slutändan är det ändå styrelsen som står ansvariga för annonseringen. 

<a name="2012-03-28"></a>
## Onsdag 28 mars 2012. Festplanering

Tid och plats: Onsdag 28 mars, kl 18, Moon Thai, Storgatan 1, vid Hagakyrkan

[[Festen 21 april 2012|fest_2012_04_21]] planerades.