summaryrefslogtreecommitdiffstats
Commit message (Collapse)AuthorAgeFiles
* To list of meetings, information on yearly meeting dates added.ge-meeting-listGustav Eek2017-06-161
|
* List on meetings 2016 and 2017 provided to meetings documentGustav Eek2017-05-211
|
* Links and guides to question asking addedGustav Eek2017-04-153
| | | | | | In FAQ, two questions added regarding asking questions and getting in contact with Fripost. Also a netiquette note is added.
* The DFD Mar 30, 2017 describedGustav Eek2017-04-011
|
* Document Freedom day activity added to calendarGustav Eek2017-03-262
|
* Yearly meeting 2016 description moved kallendar to activity daysGustav Eek2017-03-262
| | | | | | | The description of the yearly meeting of 2016 is moved to the page for activity days from the calendar page. *TODO Describe also the outcome of the activity day.*
* (no commit message)Grégoire2016-12-161
|
* Added a comment: PingGrégoire2016-12-161
|
* Don't set the referrer policy under the <meta/> header.Guilhem Moulin2016-12-131
| | | | We're using the Referrer-Policy HTTP header instead.
* typoGuilhem Moulin2016-11-302
|
* Fix broken link.Guilhem Moulin2016-11-301
|
* typoGuilhem Moulin2016-11-301
|
* typoGuilhem Moulin2016-11-301
|
* typoGuilhem Moulin2016-11-301
|
* Fix a few broken links.Guilhem Moulin2016-11-3016
|
* problem -> programLii2016-11-191
|
* Frihets- och integritetsproblem med mobiltelefoner -- Förändrade ↵albin2016-10-291
| | | | översättningen en smula.
* Pandoc implicit title added to organisation textGustav Eek2016-10-271
|
* Fixade en extern länk.albin2016-10-241
|
* Nytt avsnitt: Frihets- och integritetsproblem med mobitelefoneralbin2016-10-241
|
* Korr.albin2016-10-241
|
* Korr.albin2016-10-241
|
* Korr av "Vad kan er förening göra som medlem i Fripost?"albin2016-10-241
|
* FormateringsändringarArtoKemppainen2016-10-231
|
* Utökad artikel om organisationers medlemskap.ArtoKemppainen2016-10-231
|
* En början på information riktad till organisationer som funderar på att ↵ArtoKemppainen2016-10-231
| | | | bli/ärmedlemmar i Fripost.
* Note on reading settings files.Lii2016-10-231
|
* Add SystemöversiktLii2016-10-231
|
* SPÖ -> IMAPLii2016-10-231
|
* First version. List of components.Lii2016-10-231
|
* (no commit message)stian2016-10-231
|
* (no commit message)stian2016-10-231
|
* k9stian2016-10-231
|
* fdroidstian2016-10-231
|
* first draftstian2016-10-231
|
* added mobile menu itemstian2016-10-231
|
* Inital commit on 'Organisation som medlem'Gustav Eek2016-10-232
|
* Revert "Inital commit on 'Organisation som medlem'"Gustav Eek2016-10-232
| | | | This reverts commit 8cf0b17f369b09c56ee8fe051218fd163a814ff7.
* Inital commit on 'Organisation som medlem'Gustav Eek2016-10-232
|
* Lade till kort förklaring till rubriken "Säkerhetskopiering".ArtoKemppainen2016-10-231
|
* Index page update. Broken link fixed.Gustav Eek2016-10-231
|
* Bytte nivå på rubriken "Kan jag sätta upp en egen webbpost?".ArtoKemppainen2016-10-231
|
* FAQ updated.Gustav Eek2016-10-233
| | | | | The files (articles) *epost-listor.mdwn* and *e-post.mdwn* removed in preference for *faq.mdwn*. The content is moved to the latter.
* Improve language a little bit under "Skillnaden mellan oss och andra"albin2016-10-121
|
* Change quotation marks to Swedish form.Guilhem Moulin2016-10-101
|
* Arbetsmöte 2016-10-10 changes.Guilhem Moulin2016-10-101
|
* s/we/the Fripost admin team/Guilhem Moulin2016-10-101
|
* Fix broken links.Guilhem Moulin2016-10-081
|
* Update SPF RFC number: 7208 obsoletes 4408.Guilhem Moulin2016-09-211
|
* Questions on spam logged in ideas and faqGustav Eek2016-09-182
|