summaryrefslogtreecommitdiffstats
Commit message (Expand)AuthorAgeFiles
* To list of meetings, information on yearly meeting dates added.ge-meeting-listGustav Eek2017-06-161
* List on meetings 2016 and 2017 provided to meetings documentGustav Eek2017-05-211
* Links and guides to question asking addedGustav Eek2017-04-153
* The DFD Mar 30, 2017 describedGustav Eek2017-04-011
* Document Freedom day activity added to calendarGustav Eek2017-03-262
* Yearly meeting 2016 description moved kallendar to activity daysGustav Eek2017-03-262
* (no commit message)Grégoire2016-12-161
* Added a comment: PingGrégoire2016-12-161
* Don't set the referrer policy under the <meta/> header.Guilhem Moulin2016-12-131
* typoGuilhem Moulin2016-11-302
* Fix broken link.Guilhem Moulin2016-11-301
* typoGuilhem Moulin2016-11-301
* typoGuilhem Moulin2016-11-301
* typoGuilhem Moulin2016-11-301
* Fix a few broken links.Guilhem Moulin2016-11-3016
* problem -> programLii2016-11-191
* Frihets- och integritetsproblem med mobiltelefoner -- Förändrade översätt...albin2016-10-291
* Pandoc implicit title added to organisation textGustav Eek2016-10-271
* Fixade en extern länk.albin2016-10-241
* Nytt avsnitt: Frihets- och integritetsproblem med mobitelefoneralbin2016-10-241
* Korr.albin2016-10-241
* Korr.albin2016-10-241
* Korr av "Vad kan er förening göra som medlem i Fripost?"albin2016-10-241
* FormateringsändringarArtoKemppainen2016-10-231
* Utökad artikel om organisationers medlemskap.ArtoKemppainen2016-10-231
* En början på information riktad till organisationer som funderar på att bl...ArtoKemppainen2016-10-231
* Note on reading settings files.Lii2016-10-231
* Add SystemöversiktLii2016-10-231
* SPÖ -> IMAPLii2016-10-231
* First version. List of components.Lii2016-10-231
* (no commit message)stian2016-10-231
* (no commit message)stian2016-10-231
* k9stian2016-10-231
* fdroidstian2016-10-231
* first draftstian2016-10-231
* added mobile menu itemstian2016-10-231
* Inital commit on 'Organisation som medlem'Gustav Eek2016-10-232
* Revert "Inital commit on 'Organisation som medlem'"Gustav Eek2016-10-232
* Inital commit on 'Organisation som medlem'Gustav Eek2016-10-232
* Lade till kort förklaring till rubriken "Säkerhetskopiering".ArtoKemppainen2016-10-231
* Index page update. Broken link fixed.Gustav Eek2016-10-231
* Bytte nivå på rubriken "Kan jag sätta upp en egen webbpost?".ArtoKemppainen2016-10-231
* FAQ updated.Gustav Eek2016-10-233
* Improve language a little bit under "Skillnaden mellan oss och andra"albin2016-10-121
* Change quotation marks to Swedish form.Guilhem Moulin2016-10-101
* Arbetsmöte 2016-10-10 changes.Guilhem Moulin2016-10-101
* s/we/the Fripost admin team/Guilhem Moulin2016-10-101
* Fix broken links.Guilhem Moulin2016-10-081
* Update SPF RFC number: 7208 obsoletes 4408.Guilhem Moulin2016-09-211
* Questions on spam logged in ideas and faqGustav Eek2016-09-182