summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/sandbox.mdwn
diff options
context:
space:
mode:
authoralbin <albin@web>2016-01-13 14:38:58 +0100
committerFripost Admins <admin@fripost.org>2016-01-13 14:38:58 +0100
commit6e2a94efe5ecc41a230a614320a4b82f26be4d3b (patch)
tree352bff0e058d364d90101cb7599aef52c7b945c4 /sandbox.mdwn
parentd172ba518e90ca31b5a73fb6d2a8aa65f032c2b4 (diff)
Translate the sandbox into Swedish.
Diffstat (limited to 'sandbox.mdwn')
-rw-r--r--sandbox.mdwn64
1 files changed, 31 insertions, 33 deletions
diff --git a/sandbox.mdwn b/sandbox.mdwn
index 7edc0b1..c29f20f 100644
--- a/sandbox.mdwn
+++ b/sandbox.mdwn
@@ -1,49 +1,47 @@
-This is the SandBox, a page anyone can edit to learn how to use the wiki.
+# Sandlådan
-----
+Välkommen till sandlådan! Denna sida kan vem som helst redigera, som ett sätt att
+lära sig använda wikin.
-Here's a paragraph.
+Detta är ett stycke.
-Here's another one with *emphasised* text.
+Detta är ett annat stycke med *kursiverad text*.
-# Header
+# Huvudrubrik (h1)
-## Subheader
+## Underrubrik (h2)
-> This is a blockquote.
+> Detta är ett blockcitat.
>
-> This is the first level of quoting.
+> Detta är den första citeringsnivån.
>
-> > This is nested blockquote.
+> > Detta är ett nästlat blockcitat.
>
-> Back to the first level.
+> Tillbaka till den första nivån.
-Numbered list
+Numrerad lista
-1. First item.
-1. Another.
-1. And another..
+1. Vrid om nyckeln
+1. Tryck ner dörrhandtaget
+1. Drag dörren mot dig
-Bulleted list
+Onumrerad lista
-* *item*
-* item
+* *häst*
+* hund
-Nested lists
+Nästlad lista
-1. First item
-4. Second item
- 1. Nested items
- 2. ...
-1. Third item
- * Nested bullit item
- * Another bullit item
- * Third level of bullit item
-1. Fourth item
- a) item
- b) item
+1. Första objektet
+4. Andra objektet
+ 1. Nästlat objekt
+ 2. Ett till...
+1. Tredje objektet
+ * Nästlat, onumrerat objekt
+ * Ett annat nästlat, onumrerat objekt
+ * Ytterligare en nivå med ett onumrerat objekt
+1. Fjärde objektet
+ a. sak
+ b. pryl
------
-Creation of pages through links: [[static]]
-
-[[ikiwiki/WikiLink]]
+Man skapar nya sidor genom länkar: [[ikiwiki/WikiLink]]