summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/liknande_projekt.mdwn
diff options
context:
space:
mode:
authorGustav Eek <gustav.eek@fripost.org>2019-01-03 21:08:23 +0100
committerGustav Eek <gustav.eek@fripost.org>2019-01-03 21:12:26 +0100
commit07682e12a0ae722009e4a21087a5a2f217ca0c5f (patch)
tree0ec669a70842ba3af1a11de3d5800ea66e69563f /liknande_projekt.mdwn
parent8dfe8c78bf78d21cb9d51239a0bfa899d9c275b3 (diff)
[liknande] Add a section mapping out some of Social media
The landscape of software for social media is massive. Add a section mapping out some of it in *liknande_projekt.mdwn*. TODO -- Reflektera över om själva tekniken för social media och chatt bör beskrivas på en separat sida som inte hör till "Liknande projekt".
Diffstat (limited to 'liknande_projekt.mdwn')
-rw-r--r--liknande_projekt.mdwn79
1 files changed, 77 insertions, 2 deletions
diff --git a/liknande_projekt.mdwn b/liknande_projekt.mdwn
index de2785f..2327e9a 100644
--- a/liknande_projekt.mdwn
+++ b/liknande_projekt.mdwn
@@ -84,8 +84,83 @@ Fysisk infrastruktur
Sociala media
============
-* [Diaspora](https://diasporafoundation.org/)
-* [Identi.ca](https://identi.ca/)
+[Mikroblogg](https://sv.wikipedia.org/wiki/Mikroblogg) är system för
+att publicera korta meddelanden och uppdateringar på Internet. Ofta är
+meddelande längden begränsad. Meddelandena blir allmänt tillgängliga
+eller nås av en begränsad mängd s.k. följare. Jämför med blogg där
+texter typiskt liknar fullständiga artiklar. Utbredda propretära
+varianter är [Twitter](https://sv.wikipedia.org/wiki/Twitter) och
+väsentligen meddelanderaden
+på [Facebook](https://sv.wikipedia.org/wiki/Facebook) (inte Facebook
+Messenger).
+
+ * [pump.io](http://pump.io/) -- En programvara för strömmande social
+ media. Pump.io kan användas för att skapa ett federerat socialt
+ nätverk av mikrobloggtyp. Användaren måste då underhålla en egen
+ server. "Följare" tar sedan del av ens
+ meddelanden. Läs
+ [Wikipedia Pump.io](https://en.wikipedia.org/wiki/Pump.io)
+ (en). Pump.io härstammar från StatusNet (nedan), men utvecklas i
+ JavaScript (för Node.js).
+
+ * [Identi.ca](https://identi.ca/) -- Mikrobloggtjänst som numera
+ bygger på *pump.io* (ovan). Identi.ca är alltså en
+ pump.io-installation. Tjänsten slutade 2013 acceptera nya
+ användare.
+
+ * [GNU Social](https://gnu.io/social/) -- Programvara för
+ mikrobloggande. Möjliggör distribuerad kommunikation genom
+ federerat nätverk. Individer kan installera sina egna
+ tjänster. Se
+ [Wikipedia GNU social](https://sv.wikipedia.org/wiki/GNU_social). GNU
+ Social härstammar från projektet GNU FM. Sedan 2013 gick projekten
+ GNU Social, StatusNet, och Free Social samman.
+
+ * StatusNet -- Väsentligen idag GNU Social. StatusNet (ursprungligen
+ Laconica) utvecklades i PHP. 2013 sammanfogades StatusNet till GNU
+ Social. Samtidigt togs initiativ till varianten pump.io.
+
+ * [Diaspora](https://diasporafoundation.org/) -- Programvara för att
+ skapa distribuerade sociala media. Med Diaspora avses själva
+ programvaran. Tanken är att man underhåller egen server (pod) och
+ ansluter till ett federerat nätverk. T.ex. skulle Fripost kunna
+ tillhandahålla sådan server för medlemmarna Se
+ också
+ [Diaspora på Wikipedia](https://sv.wikipedia.org/wiki/Diaspora_\(datorprogram\))
+
+ * [Mastodon](https://joinmastodon.org/) -- Programvara för
+ distribuerat federerat socialt nätverk. Personer (användare) blir
+ medlemmar av och ansluter till en Mastodon-server (instans) som
+ kopplas samman med andra servrar till ett s.k. Fediverse. Servrar
+ kan kopplas samman antigen via nämnda OStatus eller
+ ActivityPub. Se
+ [Wikipeida Mastodon](https://en.wikipedia.org/wiki/Mastodon_\(software\))
+ (en). T.ex. skulle Fripost kunna tillhandahålla en instans för sina
+ medlemmar.
+
+Wikipedia har en utförligt jämförelse
+mellan
+[programvara för sociala nätvärk](https://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_software_and_protocols_for_distributed_social_networking).
+
+Standardisering. [OStatus](http://www.w3.org/community/ostatus/wiki/Main_Page)
+([Wikipedia Ostatus](https://en.wikipedia.org/wiki/OStatus))
+är en standardisering av meddelanden för mikrobloggar som tillåter
+federering mellan sevrar med olika system. Ursprunget
+är
+[OpenMicroBlogging](https://en.wikipedia.org/wiki/OpenMicroBlogging),
+som utvecklades för Laconica 2009, och som efterträddes av OStatus i
+samband med utvecklingen av StatusNet. Arbetsgruppen inom W3C för
+federerade sociala nätverk har tagit
+fram
+[ActivityPub](https://www.w3.org/TR/2018/REC-activitypub-20180123/)
+som förmodligen kommer efterträda OStatus. ActivityPub baseras på
+funktionaliteten i pump.io (ovan). Standarden publicerades och
+rekommenderades 2018. Se
+[Wikipedia ActivityPub](https://en.wikipedia.org/wiki/ActivityPub)
+
+*TODO -- Reflektera över om själva tekniken för social media och chatt
+bör beskrivas på en separat sida som inte hör till "Liknande
+projekt".*
Webb m.m.
========