summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/ideology
diff options
context:
space:
mode:
authorGuilhem Moulin <guilhem.moulin@fripost.org>2016-05-22 07:31:32 +0200
committerGuilhem Moulin <guilhem.moulin@fripost.org>2016-05-22 07:31:32 +0200
commit7a4aa6ce34beded86925c82fc1eee0ca9d93b666 (patch)
tree6f0b6276f549d20a050536013b571849f8bc07ac /ideology
parentd0cef702346f2a0813d128e4f5ee5104a1b6295d (diff)
Fix footnotes.
Diffstat (limited to 'ideology')
-rw-r--r--ideology/princip.mdwn59
1 files changed, 34 insertions, 25 deletions
diff --git a/ideology/princip.mdwn b/ideology/princip.mdwn
index 958ad48..564f645 100644
--- a/ideology/princip.mdwn
+++ b/ideology/princip.mdwn
@@ -14,8 +14,7 @@ Inledning
I takt med ett ökande Internetanvändande hos en bredare
befolkningsgrupp så har inflytandet över materialet på Internet och
kommunikationsvägarna flyttats från Internets användare till stora
-privata aktörer och annonsfirmor. Vi[^1](Principförklaringens
-författare, i skrivande stund Gustav Eek och Stefan Kangas) ser denna
+privata aktörer och annonsfirmor. Vi[^1] ser denna
utveckling som en del i utvecklingen av det globalkapitalistiska
civilsamhället, den världsordning, som råder idag. Befolkningens
vardagliga behov tillgodoses idag av transnationella initiativ, men
@@ -43,6 +42,9 @@ omvandling. Vi redogör för en hotbild mot vår frihet på Internet och i
vardagen. Sedan presenteras idén med RAPS och föreningens principer
och löften gentemot dess medlemmar.
+[^1]: Principförklaringens författare, i skrivande stund Gustav Eek och
+ Stefan Kangas.
+
Bakgrund
--------
@@ -72,12 +74,6 @@ ska kunna betraktas som fritt. I denna kontext innefattar
räknande såväl som kommunikation och datorspel. *Eget datorarbete*
är sådant datorarbete som utförs helt för egen del.[^2]
-[^2]: Richard Stallman påpekar att om man utför arbete som anställd i
- något företag eller i något samarbetsprojekt som t.ex. Wikipedia
- så är det inget eget datorarbete utan del i deras datorarbete. I
- ett sådant läge är det inte ens egen frihet som är hotad utan
- snarare dens som man arbetar för eller med. (Stallman 2010).
-
*Frihet* vad gäller *eget datorarbete* innebär
1. att arbetet utförs med uteslutande fria datorprogram, enligt Free
@@ -94,13 +90,17 @@ eller att datorarbetet är *fritt*. Vi använder här termen
"information" för att beteckna den data, de dokument, etc., som man
arbetar med.
+[^2]: Richard Stallman påpekar att om man utför arbete som anställd i
+ något företag eller i något samarbetsprojekt som t.ex. Wikipedia
+ så är det inget eget datorarbete utan del i deras datorarbete. I
+ ett sådant läge är det inte ens egen frihet som är hotad utan
+ snarare dens som man arbetar för eller med. (Stallman 2010).
+
### Internet och Internets servrar ###
Internet är från början konstruerat som ett *icke-hierarkiskt nät*
(eng. *peer-to-peer network*), en decentraliserad struktur där varje
-del[^3](man brukar prata om nät som bestående av *noder* och
-*kanter*. Noderna i Internät är servrar, växlar och persondatorer.)
-av nätet är självständig och självbestämmande. (Moglen 2010) Denna
+del[^3] av nätet är självständig och självbestämmande. (Moglen 2010) Denna
decentraliserade struktur möjliggör för alla deltagare att på lika
villkor uttrycka åsikter, dela filer, marknadsföra burktomat eller vad
som helst som faller en in.
@@ -134,6 +134,9 @@ därför att de är helt centraliserade.
> driftsledning ger en garant för tillit bortom en rent affärsmässig
> relation (Stallman 2010).
+[^3]: man brukar prata om nät som bestående av *noder* och *kanter*.
+ Noderna i Internät är servrar, växlar och persondatorer.
+
### Datorprogram som tjänst ###
*Datorprogram som tjänst*, eng. *Software as a Service* (SaaS),
@@ -171,10 +174,7 @@ pengar så är det genom inflytande, kontroll, makt, integritet eller
rent arbete.
Googles så kallade gratistjänst för e-post är ett bra
-exempel.[^4](Det är meningsfullt att här markera särskilt mot
-Google, då de har en så dominerande ställning att den på många områden
-börjar likna ett monopol, på samma sätt som GNU/Linux-förespråkare
-ofta vänder sig specifikt mot Microsoft.) Användare av tjänsten får
+exempel.[^4] Användare av tjänsten får
förvisso, utan att behöva betala, en e-posttjänst med det mesta av vad
man normalt förväntar sig av en sådan. Vad man också får, och även
detta "gratis" är ständigt spioneri. Google går systematiskt igenom
@@ -194,6 +194,11 @@ integritet lätt som en fjäder i förhållande till nästa
kvartalsrapport. Andra företag kanske har mindre information att
exploatera, men grundproblemen är i samtliga fall desamma.
+[^4]: Det är meningsfullt att här markera särskilt mot Google, då de har
+ en så dominerande ställning att den på många områden börjar likna
+ ett monopol, på samma sätt som GNU/Linux-förespråkare ofta vänder
+ sig specifikt mot Microsoft.
+
### Öppna och slutna standarder och protokoll ###
I praktiken har man rutat in en del av internet och slagit upp en
@@ -234,9 +239,7 @@ rätt till. Att använda den fritt.
Som redan nämnts är e-postandet inget undantag från tendensen att
informationens jättar sprids. I Göteborg har Chalmers tekniska
högskola och Göteborgs universitet lagt ut sitt e-postsystem på
-entreprenad till Microsoft respektive Google.[^5](Lite historia om
-Hotmail, Outlook och ägandeskap. Googles e-posttjänst är Gmail.)
-Chalmers motiverar:
+entreprenad till Microsoft respektive Google.[^5] Chalmers motiverar:
> (Citat från webplatsen här)
@@ -278,6 +281,9 @@ Loggar på nätets servrar och det kuvert som ingår i SMTP protokollet
är omöjligt att dölja för utomstående, men Ämnesrad och innehåll
däremot... (Något om kryptering och signering)
+[^5] Lite historia om Hotmail, Outlook och ägandeskap. Googles
+ e-posttjänst är Gmail.
+
Organisering för förändring
---------------------------
@@ -332,10 +338,11 @@ inriktningen på verksamheten i en speciell riktning, exempelvis med
riktade bidrag till speciella former av verksamhet. Detta kringskär
medlemsdemokratin på ett oacceptabelt sätt. Bara föreningens
medlemmar ska ha rätt att fatta beslut som påverkar föreningens
-direkta verksamhet.[^6](Om däremot bidrag finns för en
-verksamhet som föreningen ändå hade tänkt genomföra så faller dessa
-argument, åtminstone så länge föreningen inte gör sig beroende av
-dessa bidrag.)
+direkta verksamhet.[^6]
+
+[^6]: Om däremot bidrag finns för en verksamhet som föreningen ändå hade
+ tänkt genomföra så faller dessa argument, åtminstone så länge
+ föreningen inte gör sig beroende av dessa bidrag.
### Föreningens principer ###
@@ -372,7 +379,7 @@ RAPS och dess administration lovar
föreningens servrar,
5. under inga omständigheter lämna ut uppgifter om medlemmar,
deras e-post eller andra förehavanden, eller något annat till
- tredje part,[^7](göres undantag om lagen säger så?)
+ tredje part,[^7]
3. att sörja för god transparens vad gäller administration, ekonomi
och styrning, och
4. att aldrig växa sig stor.
@@ -383,6 +390,8 @@ föreningen beredd att gå långt för att denna information inte ska
komma andra till del, vilket t.ex. skulle kunna innebära förnekande om
dess existens eller radering.
+[^7]: göres undantag om lagen säger så?
+
### Motargument ###
Man får väl det man betalar för? Inget kan vara gratis! Google måste
@@ -403,8 +412,8 @@ eller Bahnhof.
Om du ändå vill ha en lista, här är den:
* Inget vinstintresse. Alla pengar vi får in går till föreningens
- verksamhet, som är att hålla igång eposttjänster och
- informationsspridning.
+ verksamhet, som är att hålla igång eposttjänster och
+ informationsspridning.
* Genomskinlighet. Allt som sker beslutas demokratiskt och öppet.
* Medlemmarna har makten. På föreningens årsmöten formar vi
föreningen gemensamt, fattar viktiga beslut och stakar ut den