summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/ideology.mdwn
diff options
context:
space:
mode:
authorGuilhem Moulin <guilhem.moulin@fripost.org>2016-05-22 02:39:20 +0200
committerGuilhem Moulin <guilhem.moulin@fripost.org>2016-05-22 02:40:25 +0200
commit7a6d444219ba6b3a42fece459414cc715db0a339 (patch)
treef35d5939f26b817604004fdad5c2b9d2f9860a65 /ideology.mdwn
parent854464c1194d389600ae4eeb53c01d20a8108fee (diff)
Change link formats from [[link|url]] to [link](url).
Diffstat (limited to 'ideology.mdwn')
-rw-r--r--ideology.mdwn14
1 files changed, 7 insertions, 7 deletions
diff --git a/ideology.mdwn b/ideology.mdwn
index 77fb57e..3fd8ec6 100644
--- a/ideology.mdwn
+++ b/ideology.mdwn
@@ -6,20 +6,20 @@ startade Fripost, vilka grundläggande värderingar som
föreningens medlemmar samlas kring, och varför föreningen behövs.
* Hemsidan innehåller faktiskt en del matnyttig textmassa i
- [[den inledande presentationen av föreningen|hem]] och dess
- [[motsvarighet på engelska|english]]. Den senare är faktiskt
+ [den inledande presentationen av föreningen](hem) och dess
+ [motsvarighet på engelska](english). Den senare är faktiskt
riktigt omfångsrik.
* En självklar källa är förslaget till
- [[Friposts principförklaring|ideology/princip]] som ursprungligen
- författades 2010 av [[Gustav Eek|gustav]] och Stefan Kangas.
+ [Friposts principförklaring](ideology/princip) som ursprungligen
+ författades 2010 av [Gustav Eek](gustav) och Stefan Kangas.
* Hösten 2010 höll Gustav Eek och Stefan Kangas ett föredrag på
- [[FSCONS|https://fscons.org]]. En
- [[redogörelse av föredraget|ideology/fscons-2010]] finns också
+ [FSCONS](https://fscons.org). En
+ [redogörelse av föredraget](ideology/fscons-2010) finns också
tillgänglig.
- * Hösten 2015 höll Gustav Eek ett föredrag på [[FSCONS|https://fscons.org]].
+ * Hösten 2015 höll Gustav Eek ett föredrag på [FSCONS](https://fscons.org).
Läs [beskrivningen](https://frab.fscons.org/en/fscons2015/public/events/236)
och titta på [videon](https://fscons.org/videos/2015/everyday-crypto-201511071200-on-fripost.ogv)
(på engelska).