summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/ideology.mdwn
diff options
context:
space:
mode:
authorGustav Eek <gustav@fripost.org>2015-01-20 20:03:18 +0100
committerGustav Eek <gustav@fripost.org>2015-01-20 20:03:18 +0100
commit4bc5505ee19ca0b66bdaf375d0af9f77e1daa790 (patch)
tree0a830a09b0954a3d6814fcd5d6bf4d753517361d /ideology.mdwn
parent1ef2963fa18e3063e0ae071feffee4f6661961d9 (diff)
Website merge, ideological texts added
Two ideologically important texts were found in the org-mode based website's *from_wiki* directory: *princip.txt* and *fscons.txt*, a suggestion to declaration of principals for Fripost and an article text for FSCONS 2010. An *ideology* category (directory) is created with an overview page, *ideology.mdwn* and to content pages *princip.mdwn* and *fscons-2010.mdwn*. The index, *index.mdwn* is updated accordingly.
Diffstat (limited to 'ideology.mdwn')
-rw-r--r--ideology.mdwn21
1 files changed, 21 insertions, 0 deletions
diff --git a/ideology.mdwn b/ideology.mdwn
new file mode 100644
index 0000000..df7abd6
--- /dev/null
+++ b/ideology.mdwn
@@ -0,0 +1,21 @@
+# Friposts Ideologi
+
+Denna sida syftar till att katalogisera olika ideologiska uppslag som
+vi återkommer till när vi vill påminna oss om grunderna till varför vi
+startat Fripost, vilka grundläggande värderingar som förenar
+föreningens medlemmar, och varför föreningen behövs.
+
+ * Hemsidan innehåller faktiskt en del matnyttig texmassa i
+ [[den inledande presentationen av föreningen|hem]] och dess
+ [[motsvarighet på engelska|english]]. Den senare är faktiskt
+ riktigt omfångsrik
+
+ * En självklar källa är förslaget till
+ [[Friposts principförklaring|ideology/princip]] som ursprungligen
+ författades 2010 av [[Gustav Eek|gustav]] och Stefan Kangas.
+
+ * Hösten 2010 hölls ett föredrag på [[FSCONS|https://fscons.org]] av
+ Gustav Eek och Stefan Kangas. En
+ [[redogörelse av föredraget|ideology/fscons-2010]] finns också
+ tillgänglig.
+