summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/e-postlistor.mdwn
diff options
context:
space:
mode:
authoralbin <albin@web>2016-01-15 02:52:09 +0100
committerFripost Admins <admin@fripost.org>2016-01-15 02:52:09 +0100
commit7e71273af78140a6c24228eea9eda671d2526109 (patch)
tree09ac0f0cd06334cb8a9384fbdebef8afc1b1b386 /e-postlistor.mdwn
parent104b807800405544d56b068efb46dbe966076eee (diff)
Diffstat (limited to 'e-postlistor.mdwn')
-rw-r--r--e-postlistor.mdwn24
1 files changed, 18 insertions, 6 deletions
diff --git a/e-postlistor.mdwn b/e-postlistor.mdwn
index 2048295..280cbaf 100644
--- a/e-postlistor.mdwn
+++ b/e-postlistor.mdwn
@@ -2,15 +2,18 @@
## Vad är en e-postlista?
-> En sändlista [eller e-postlista] är ett sätt att samordna e-post mellan många människor
+> En sändlista [eller e-postlista] är ett sätt att samordna e-post mellan många människor
> med ett gemensamt intresse. De flesta sändlistor behandlar ett specifikt ämne. För att
> kunna läsa mejlen på en sändlista måste man i allmänhet prenumerera på listan.
-> Alla listdeltagare skickar sedan sina mejl till en viss adress och når sedan alla
+> Listdeltagarna skickar sina mejl till en viss adress och når sedan alla
> som prenumererar på listan. ([Sändlista – Wikipedia](https://sv.wikipedia.org/wiki/S%C3%A4ndlista))
+
## Vad bör man tänka på innan man skapar en e-postlista?
-*TODO: Beskriv vad man kan använda en e-postlista till. Utgå t.ex. från nedanstående (modifierade) "Inför Kulturnatta"-anteckningar från den 7 oktober 2013.*
+*TODO: Ge ett utförligt svar på frågan. Utgå t.ex. från
+nedanstående (modifierade) "Inför Kulturnatta"-anteckningar från den 7
+oktober 2013.*
>Utgå från funktionen. Gör en indelning baserad på ansvarsområden:
>
@@ -42,12 +45,21 @@
>medlemmar@svampsamlarna.se
>medlemslista@svampsamlarna.se
>
-> Det är bäst att veta på förhand huruvida e-postarkivet ska vara publikt eller inte. Man vill verkligen undvika att icke-publika listor plötsligt blir läsbara för alla.
+> Det är bäst att veta på förhand huruvida e-postarkivet ska vara
+publikt eller inte. Man vill verkligen undvika att icke-publika listor
+plötsligt blir läsbara för alla.
>
>Utgå från enskilda personer och funktioner.
## Hur man skapar en e-postlista
-Du kan som medlem skriva till [[admin@fripost.org|mailto:admin@fripost.org]] och begära att få en e-postlista skapad åt dig. Ange i brevet vilken adress du önskar, t.ex. `dalslandsmusikorkester@lists.fripost.org`. Domändelen kommer alltid att vara `@lists.fripost.org` såvida du inte kopplar ditt [eget domännamn](e-post/doman) till Fripostkontot.
+Du kan som medlem skriva till
+[[admin@fripost.org|mailto:admin@fripost.org]] och begära att få en
+e-postlista skapad åt dig. Ange i brevet vilken adress du önskar, t.ex.
+`dalslandsmusikorkester@lists.fripost.org`. Domändelen kommer alltid att
+ vara `@lists.fripost.org` såvida du inte kopplar ditt [eget
+domännamn](e-post/doman) till Fripostkontot.
-Vi arbetar på att ta fram en administrationspanel från vilken du själv kan skapa och administrera e-postlistor. Tills den är klar gäller det som står i föregående stycke.
+Vi arbetar på att ta fram en administrationspanel från vilken du själv
+kan skapa och administrera e-postlistor. Tills den är klar gäller det
+som står i föregående stycke.