summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/e-post
diff options
context:
space:
mode:
authorGustav Eek <gustav.eek@fripost.org>2017-10-22 13:37:33 +0200
committerGustav Eek <gustav.eek@fripost.org>2017-10-22 20:41:35 +0200
commit8faf5f40e8542c757a475cef3cf1462e2f28720a (patch)
treef34a8064e454b2204f1823bfa5be165f0898201a /e-post
parent6185e7f79666152d871916c31f595544e02c9f8c (diff)
Updates to Google migration document calendar
Calendar synchronisation is described further as well as task lists synchronisation.
Diffstat (limited to 'e-post')
-rw-r--r--e-post/migrate-google.mdwn42
1 files changed, 29 insertions, 13 deletions
diff --git a/e-post/migrate-google.mdwn b/e-post/migrate-google.mdwn
index 2f8118a..27f810c 100644
--- a/e-post/migrate-google.mdwn
+++ b/e-post/migrate-google.mdwn
@@ -66,12 +66,14 @@ Börja med att läsa artikeln om [Säkerhetskopiering](/e-post/backup) som
introduktion.
Välj en e-postklient och konfigurera den för Fripost som beskrivs på
-[Att konfigurera en e-postklient](/konfigurera]]. Har du telefon eller
+[Att konfigurera en e-postklient](/konfigurera). Har du telefon eller
sufrplatta. Läs wiki-sidan
om [Fripost i mobiltelefonen](/e-post-i-telefonen).
Konfigurera Google-kontot på samma sätt som Fripost-kontot.
+Dra och flytta för att flytta alla brev.
+
# Ladda över kontakter till Roundcube
@@ -103,37 +105,49 @@ vidare
# Skapa och stäm av kalender
-Kalendrar arbetar med formatet CalDAV. Processen kommer vara
+Kalendrar arbetar med formatet CalDAV för avstämning mellan enheter
+och e-postprogram och standardformatet ICS för filer. Processen kommer
+vara följande:
- 1. Konfigurera kalendrar i NextCloud
- 2.
+ 1. Konfigurera kalendrar i Nextcloud
+ 2. Exportera Google-kalender till fil
+ 3. Ladda in kalendern i Nextcloud
-**
+**Exportera Google-kalendern.** Öppna Google Calendar. Välj "Settings"
+-> "Settings" -> "Calendar" -> "Export Calendars". Resultatet är en
+ZIP-fil som innehåller ICS-filer, en per kalender som du använder. Det
+är dessa ICS-filerna som ska importeras individuellt i Nextcloud senare.
+Se vidare guiden
+[Export your Google calendar](https://support.google.com/calendar/answer/37111?hl=en),
+*support.google.com*.
-**E-postklienter.** I t.ex. Thunderbird, Evolution eller ClawsMail
+**Ladda in kalendern i Nextcloud.** Välj Kalender i menyn till vänster
+-> "Settings" -> "Import". Välj ICS-filen i dialogen. Klart!
+
+**E-postklienter.** I t.ex. Thunderbird, Evolution eller ClawsMail,
+synkronoserings-URL enligt `https://cloudnine.g-eek.se/remote.php/dav`
**Telefonen.**
- 1. Installera OpenTasks, Nexcloud clienten och DAVdroid.
+ 1. Installera OpenTasks, Nextcloud clienten och DAVdroid.
2. Installera DAVdroid. För android finns på F-Droid.
- 3. Skapa en kalender på Nexcloud
- 4.
+ 3. Skapa en kalender på Nextcloud
+ 4. *TODO Beskriv de övriga stegen*
-Installera (a) OpenTasks, (b) DAVdroid och (c) Nexcloud clienten i den
+Installera (a) OpenTasks, (b) DAVdroid och (c) Nextcloud clienten i den
ordningen. För android finns de på F-Droid.
-
Starta Nextcloud-klienten. Den kommer då be om
-användaruppgifter. Genom Nexcloud-klienten uppmanas man konfigurera
+användaruppgifter. Genom Nextcloud-klienten uppmanas man konfigurera
DAVdroid.
*TODO fundera på detta*
*TODO Beskriv webcal-länkar i webläsaren och hur Nextcloud blir målapplikation för det*
-*TODO Beskriv prenumeration på kalendrar i nextcolud (iCal)*
+*TODO Beskriv prenumeration på kalendrar i nextcloud (iCal)*
# Stäm av kontakter mellan e-postprogram och telefon mot Nextcloud
@@ -163,7 +177,9 @@ ovanstående rubrik. Välj uppdatera.
standardkontaktapplikation) exporterar kontakter i VCF-format
verion 2.1. Lösningen är att konvertera med Roundcube.
+# Uppgiftslistor
+*TODO Beskriv avstämning av uppgiftslistor p.s.s.s. kalendrar.
# Ladda över och konvertera Google Drive-filer