summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/e-post
diff options
context:
space:
mode:
authorGustav Eek <gustav.eek@fripost.org>2017-10-21 17:02:42 +0200
committerGustav Eek <gustav.eek@fripost.org>2017-10-21 17:02:42 +0200
commit487c12bccaa576a2513cd50dd74928271406c9cc (patch)
tree6f691cd5dc3599b6ac4831d5d24349c74ff8947d /e-post
parent7f2151bc2d6a91780fca10087167c4542178ec23 (diff)
Information on Google migration amended
The the *e-post/migrate-google.mdwn* page is updated with information on forwarding and on email client install. The email client configuration page *konfigurera.mdwn* is updated with more recommendations on what email clients to use.
Diffstat (limited to 'e-post')
-rw-r--r--e-post/migrate-google.mdwn80
1 files changed, 70 insertions, 10 deletions
diff --git a/e-post/migrate-google.mdwn b/e-post/migrate-google.mdwn
index 2994651..dd769b3 100644
--- a/e-post/migrate-google.mdwn
+++ b/e-post/migrate-google.mdwn
@@ -8,10 +8,10 @@ fly från Google-beroendet var ett populärt förslag bl.a. på årsmötet
Detta är en översikt över vad det innebär att flytta från andra
leverantörer.
- 1. Konfigurera vidarebefordring av e-post samt alias till Fripost
+ 1. Konfigurera vidarebefordring av e-post till Fripost
2. Flytta över e-posten. "Ladda ner" all befintlig e-post (för överföring) och ev. vid
- behov ladda upp motsvarande till Fripost
+ behov ladda upp motsvarande till Fripost
3. Ladda över kontakter till Roundcube webmail (*mail.fripost.org*)
@@ -19,28 +19,74 @@ leverantörer.
5. "Ladda ner" alla Google Drive-filer och upp på Nextcloud
- * Ladda ner
- * Överföra till oppna format
- * Ladda upp på nextcloud
+ * Ladda ner
+ * Överföra till oppna format
+ * Ladda upp på nextcloud
*Innehåll*
[[!toc levels=2]]
-# Vidarebefordring och alias
-*TODO fundera på detta*
+# Vidarebefordring
+
+**Vidarebefordra e-post från Gmail.** Välj skiftnyckeln -> "Settings"
+-> "Forwarding and POP/IMAP" -> "Add forwarding address". Mata in
+Fripostadressen. Gmail skickar ett brev till Fripostadressen för
+bekräftelse. Följ instruktionerna i det. Konfigurera sen
+vidarebefordringen. Man välja att breven i Gmail ska behållas,
+markeras som lästa, arkiveras, eller tas bort. Vad man väljer är inte
+så noga men vi rekommenderar såklart att inte ha e-post på Google.
+
+Läs Wolber,
+[How to auto-forward emails in Gmail and G Suite](https://www.techrepublic.com/article/how-to-auto-forward-emails-in-gmail-and-g-suite/),
+*techrepublic.com,juli 2017.
+
+**Vidarebefordra e-post från Yahoo.**
+
+*TODO Sammanfatta nedanstående*
+
+Se mer på
+[How To Forward Emails From Yahoo Mail To Gmail?](https://800support.net/yahoo-support/forward-emails-yahoo-mail-gmail/)
+
+Bekräfta att det fungerar
# Flytta över e-post
-Börja med att läsa artickeln om [Säkerhetskopiering](backup).
+Att flytta över e-post kan lösas på flera sätt. Enklast är att använda
+en e-postklient. Stegen är följande:
+
+ 1. Konfigurera ett konto i e-postklienten för Fripost
+ 2. Konfigurera ett annat konto för Gmail
+ 3. Flytta över genom att markera och flytta
+
+Börja med att läsa artikeln om [Säkerhetskopiering](/e-post/backup) som
+introduktion.
+
+Välj en e-postklient och konfigurera den för Fripost som beskrivs på
+[Att konfigurera en e-postklient](/konfigurera]]. Har du telefon eller
+sufrplatta. Läs wiki-sidan
+om [Fripost i mobiltelefonen](/e-post-i-telefonen).
+
+Konfigurera Google-kontot på samma sätt som Fripost-kontot.
-*TODO fundera mer på detta*
# Ladda över kontakter till Roundcube
*TODO fundera på detta*
+*Importera till
+roundcube*. På [mail.fripost.org](https://mail.fripost.org) välj
+"Adressbok" -> "Importera" -> "Bläddra", och leta reda på VCF-filen i
+dialogrutan.
+
+Det finns mycket man kan göra med kontakter: t.ex. sortera dem i
+grupper och efter kategorier, koppla bilder till kontakter, skapa
+kontaktlistor, etc. Se
+vidare
+[Address Book](https://docs.roundcube.net/doc/help/1.1/en_US/addressbook/index.html),
+*docs.roundcube.net*
+
# Skapa och stäm av kalender
*TODO fundera på detta*
@@ -50,10 +96,24 @@ Börja med att läsa artickeln om [Säkerhetskopiering](backup).
* Ladda ner
* Överföra till oppna format
* Ladda upp på nextcloud
-
+
*TODO fundera på detta*
+# Överkurs -- Vidarebefordra alias
+# Översikt över alternativ leverantörer
+ * Gmail
+ * G suite, Tidigare känt som "Google Apps for Work" och "Google Apps
+ for Your Domain", utvecklat av Google sedan 2006. G Suite är
+ samling tjänster (mjukvara som tjänst) för e-post,
+ gemensamredigering och fildelning. Samlingen inkluderar
+ kommunikationsprogramvarorna Gmail (epost), Hangouts (???),
+ Calendar (kalender), och Google+ (socialt nätverk); Drive för
+ fildelning och lagring; Docs, Sheets, Slides, Forms, och Sites för
+ gemensamredigering; användar- och tjänstehantering med Vault; och
+ Jamboard som är en interaktiv vit
+ tavla. [G Suite](https://en.wikipedia.org/wiki/G_Suite),
+ *en.wikipedia.org*