summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/calendar.mdwn
diff options
context:
space:
mode:
authorGustav Eek <gustav.eek@fripost.org>2019-03-02 17:15:54 +0100
committerGustav Eek <gustav.eek@fripost.org>2019-03-02 17:15:54 +0100
commit69991900b2f4e6318139794e2485b9323fb415a3 (patch)
tree143185ea26207bb67e832f2f01ca2e936ac6abce /calendar.mdwn
parentc5175cc39c77f79a40262c9c62815afff5ccbbfb (diff)
Inital commit on calendar investigations
Diffstat (limited to 'calendar.mdwn')
-rw-r--r--calendar.mdwn81
1 files changed, 81 insertions, 0 deletions
diff --git a/calendar.mdwn b/calendar.mdwn
new file mode 100644
index 0000000..e72c49d
--- /dev/null
+++ b/calendar.mdwn
@@ -0,0 +1,81 @@
+[[!meta title="Sociala teknologier"]]
+
+De flesta vet hur man använder en digital kalender i vardagen och
+tycker inte att det är svårt. Det är ändå ett intrikat system som
+ligger till grund för att kunna delade kalendrar med andra,
+synkronisera sina kalendrar mellan enheter, och hantera
+mötesinbjudningar.
+
+Genom [Friposts Lagring för delning](../nextcloud-and-lool) har alla
+medlemmar möjlighet att skapa hur många kalendrar man vill. Men vad
+går gränsen för vad vi kan åstadkomma?
+
+På denna sida hoppas vi samla en översikt över vad digital kalendrar
+är samt frågor och svar.
+
+# Teknisk översikt
+
+## Vad är skillnaden mellan kalendrar och kalendermeddelanden?
+
+Inbjudningar och andra meddelande genereras från kalendern och skickas
+som bifogade filer.
+
+## Protokoll och format
+
+Synkronosering sker via protokoll. Inbjudningar och andra meddelanden
+skickas som bifogade filer. Vilka sykronoseringsprotokoll finns och
+vilka fil-format för meddelanden?
+
+# Detaljer om kalender meddelanden
+
+Att tänka på. Epostmeddelanden har ibland både bröd del och bilaga för
+mötesinbjudan. Kommentarer och meddelanden kan komma med båda dessa.
+
+## Vilka meddelanden finns och vad skiljer dem?
+
+ * Inbjudan ("invite")
+ * Godta ("accept")
+ * Tacka nej ("decline")
+ * Kommer eventuellt ("temptative")
+ * Föreslå ny tid ("suggest")
+
+Hur funkar det också rent tekniskt.
+
+## Vad händer om jag svara flera gånger?
+
+## Kan jag acceptera en inbjudan å andras vägnar?
+
+Om t.ex. någon inbjuden svarar att den kan delta per telefon, kan jag
+själv ändra status?
+
+## Måste jag gå på mitt eget möte?
+
+Jag har själv fått förhinder till ett möte jag bjudit in till. Vad
+händer om jag själv tackar nej?
+
+## Vad gäller: upptagna i kalenderhändelsen eller i mottagarfältet i e-post-meddelandet?
+
+
+# Att skapa ett kalendarium
+
+Kalender-händelser går att exportera som ICS-filer. Dessa kan ju sedan
+läggas ut på web-kallendarier, bloggar o.s.v. Undersök vidare hur det
+kan användas.
+
+# Kalendrar, standard, och social media
+
+Till exempel Facebook har ett eget system för att hantera kalendarier
+och evenemangssidor. Hur integrerar man med det? Bör man integrera med
+Facebook?
+
+En applikation till Android, Event Sync for Facebook (tillgänglig
+genom F-droid), kan synkronisera händelser med Facebook. Programmet
+kommer skapa fem kalendrar i telefonene:
+
+ 1. "Events I'm Attending"
+ 2. "Events I May Be Attending"
+ 3. "Events I Have Not Responded To"
+ 4. "Events I Declined"
+ 5. "Friends' Birthdays"
+
+Dessa går sen att komma åt genom vanliga kalenderapplikationer.