summaryrefslogtreecommitdiffstats
diff options
context:
space:
mode:
authorGustav Eek <gustav.eek@fripost.org>2022-05-25 21:20:47 +0200
committerGustav Eek <gustav.eek@fripost.org>2022-05-25 21:22:00 +0200
commitb1a25aecb40bd560449ba3d9cbe20131b02cfae6 (patch)
tree8573818d4626c1e838ba19619ac7bc6f004c89da
parent853b39b88148bf48e2d69a93e47fd25ad72a9065 (diff)
Update calendar and activity days
-rw-r--r--aktivitetsdagar.mdwn129
-rw-r--r--kalendarium.mdwn157
2 files changed, 130 insertions, 156 deletions
diff --git a/aktivitetsdagar.mdwn b/aktivitetsdagar.mdwn
index 558a247..2b50a40 100644
--- a/aktivitetsdagar.mdwn
+++ b/aktivitetsdagar.mdwn
@@ -9,10 +9,137 @@ Friposts arbetsdagar är det primära sättet som Friposts medlemmar involveras
[[!toc levels=3]]
+2022
+----
+
+### Söndag 22 maj, kl 13 -- Årsmote ###
+
+Fripost kallade till till årsmöte.
+
+ Tid
+ : Sön 22 maj 2022, kl 13
+
+ Plats
+ : Språkbanken, Humanisten, Göteborg
+
+Schema för dagen var motsvarande som i fjol.
+
+ ---------- --------------------------------------------------------
+ kl 13.00 Kraftigare fika och introducerande samtal
+ kl 14.00 Årsmöte (2 h)
+ kl 17.00 Middag
+ ---------- --------------------------------------------------------
+
+Totalt deltog 18, varav tre på distans. Merparten fysiskt närvarande
+deltog även vid den sociala aktiviteten.
+
+Se [möten-sidan](/moten) for protokoll från års- och
+styrelsemöten. Där återfinns även material kring mötet,
+verksamhetsberättelser, osv.
+
+### Lördag 22 januari -- Vinterfest
+
+Friposot välkommnade till vinterfest. Föreningen bjöd in för att fira
+nyår och varandra i vintervärmen.
+
+ Tid
+ : 22 Jan 2022, kl 15
+
+ Plats
+ : I kvarterslokalen på Hagforsgatan 4, Göteborg
+
+Fripost bjöd på mat, lek och klurig tävlan. Vi visade film med tema
+från de sociala mediernas baksidor, allt enligt tidigare beprövade
+koncept. Det var 8 medlemmar som deltog. Kvällen övergick i dans, och
+överskred vida den utannonserade sluttiden. Festen beskrevs som
+"superlyckad".
+
2021
----
-### Tisdag 11 maj, kl 12 -- Leva livet utan Facebook?
+### Fredag--Lördag 10--11 dec -- Konferensbidrag, Red Mirror ###
+
+Fripost bjöds in till
+[Red Mirror Konferensen](https://gatorna.info/threads/red-mirror-conference-scheduleschema-3035/)
+-- Teknologi, senkapitalism och kommunism i 21:a århundradet
+(Inbjudan):
+
+> Den moderna världen är helt teknologiskt medierad och erbjuder både ett
+> löfte om att kunna utplåna hunger, sammanväva världen och avskaffa
+> lönearbetet såväl som om klimatapokalyps, massarbetslöshet för all
+> framtid och vapen som kan utplåna hela mänskligheten.
+
+Red Mirror är en radikal studiegrupp om samhälle och teknologi.
+
+Fripost deltog med en verkstad, "Lämna proprietära e-posttjänster",
+och även Bokbord. Konferensen gästades av ca 50 personer och tiotalet
+besökte verkstaden. En person från Fripost nävarade.
+
+### Måndag 19 april och sex måndagar -- Vi lär oss använda Debian GNU/Linux tillsammans ###
+
+Fripost bjöd in till ännu en omgång av studietillfällen för
+introduktion till GNU/Linux. Se nedan för detaljer om
+upplägget. Arrangemanget skedde i samarbete med Inbyggd Frihet,
+Debian, Syndikalistiskt Forum och ABF.
+
+Upplägget var det samma som hösten 2020: 4 + 2 träffar med start i
+april/maj 2021. Program <https://inbyggd-frihet.org/linux-intro>:
+
+ Tillfällen
+
+ : Måndagar kl 18--19.30:
+
+ 0. 19 apr – Intallationsfest
+ 1. 3 maj – Introduktion
+ 2. 17 maj – Maskinens lager
+ 3. 31 maj – Reguljära uttryck
+ 4. 7 jun – Datorprogram och stil
+ 5. 21 jun – Extratillfälle/avslutning
+
+ Plats
+
+ : Syndikalistiskt Forum, Viktoriahuset, Linnégatan 21, Göteborg,
+ hållplats Prinsgatan
+
+ På distans via Jitsi. <https://friavideomöten.online>
+
+Totalt var det sex deltagare inklusive cirkelledarna.
+
+### Söndag 30 maj, kl 13 -- Årsmöte ###
+
+Fripost kallade till till årsmöte.
+
+ Tid
+ : Sön 30 maj 2021, kl 13
+
+ Plats
+ : Språkbanken, Humanisten, Göteborg
+
+Schema för dagen var motsvarande som i fjol.
+
+ ---------- --------------------------------------------------------
+ kl 13.00 Kraftigare fika och introducerande samtal
+ kl 14.00 Årsmöte (2 h)
+ kl 17.00 Middag
+ ---------- --------------------------------------------------------
+
+Totalt deltog 15, varav tre på distans. Merparten fysiskt närvarande
+deltog även vid den sociala aktiviteten. Träffen var eftertraktad,
+bl.a. eftersom det, som rapporterades i verksamhetsberättelsen, varit
+skralt med aktiviteter under 2021.
+
+Se [möten-sidan](/moten) for protokoll från års- och
+styrelsemöten. Där återfinns även material kring mötet,
+verksamhetsberättelser, osv.
+
+Deltagande möjliggjordes över video, med yttranderätt men ingen
+rösträtt. Friprogramvarusyndikatets uppsättning av Jitsi användes.
+
+Efter årsmötet gick deltagarna ut och åt på lokal. Det gick som
+vanligt givetvis bra att följa med på festen även om man inte varit
+med på mötet.
+
+### Tisdag 11 maj, kl 12 -- Leva livet utan Facebook? ###
Alla hälsades välkomna till ett livesänt samtal på Göteborgs
stadsbibliotek.
diff --git a/kalendarium.mdwn b/kalendarium.mdwn
index 7d47ece..0df76ea 100644
--- a/kalendarium.mdwn
+++ b/kalendarium.mdwn
@@ -10,161 +10,8 @@ för intresserade medlemmar och deltagare.
[[!toc levels=3]]
-# Förestående aktiviteter
-
-## Söndag 22 maj, kl 13 -- Årsmöte 2022
-
-Fripost inbjuder varmast till årsmöte.
-
- Tid
- : Sön 22 maj 2022, kl 13
-
- Plats
- : Språkbanken, Humanisten, Göteborg
-
-### Schema för dagen
-
-* kl 13.00 Kraftigare fika och introducerande samtal
-* kl 14.00 Årsmöte (2 h)
-* kl 17.00 Middag
-
-Friposts årsmöten brukar vara trevliga tillställningar, som vi
-kombinerar med fest.
-
-För de som inte gjort så är det också dags att betala
-medlemsavgift. Se <https://fripost.org/medlemskap/>.
-
-
-### Förslag till dagordning
-
- 1. Mötets öppnande
- 1. Övrig mötesformalia
- (a) Val av mötesfunktionärer
- (b) Godkännande av dagordning
- (c) Mötets behöriga utlysande och dess beslutsmässighet
- (d) Justering av röstlängd
- 1. Verksamhetsberättelsen
- 1. Ekonomiska berättelsen
- 1. Revisorns berättelse
- 1. Frågan om styrelsens ansvarsfrihet
- 1. Nyval
- (a) Val av ordförande
- (b) Val av styrelse
- (c) Val av revisor
- (d) Val av valberedning
- 1. Budget
- (a) Fastställande av medlemsavgiften
- (b) Fastställande av budget
- 1. Motioner
- 1. Friposts verksamhet det kommande verksamhetsåret
- 1. Övriga frågor
- 1. Mötets avslutande
-
-
-### Nomineringar och motioner
-
-Bland annat utser årsmötet föreningens styrelse samt andra
-förtroendeposter. Nomineringar tas varmast emot på Friposts
-styrelselista <board@lists.fripost.org>. Styrelsen har valberett ett
-fåtal, men fler nomineringar är mer än välkomna.
-
-Detsamma gäller motioner. Skicka gärna in idéer och förslag som du
-vill mötet ska ta upp.
-
-### Middag och fest
-
-Efter årsmötet planerar vi att gå ut och äta. För att kunna reservera
-bord behöver vi veta ungefär hur många som vill följa med på middagen.
-Om du vet eller tror att du vill följa med, hör gärna av dig till
-Fripost <info@fripost.org> i förväg.
-
-
-### Fika
-
-För att möjliggöra att träffas lite före mötet och prata av oss så
-ordnar styrelsen med ett kraftigare fika med smörgås och dylikt. Kom
-kl 13.
-
-
-### Lokal
-
-Fripost har förmånen att få använda Språkbanken för sina
-möten. Lokalen är Humanisten med ingång genom huvudentrén på
-Renströmsgatan 6. Vi släpper in där kl 12.50 respektive 13.50. De som
-kommer vid andra tider och inte har passerkort bes kontakta oss på
-telefon eller e-post. Språkbanken finns i lokalerna för Institutionen
-för svenska språket, plan 3.
-
-[[https://www.openstreetmap.org/#map=17/57.69469/11.98540]]
-
-Vänliga hälsningar, Friposts styrelse
-
-## Start i april/maj -- Vi lär oss använda Debian GNU/Linux tillsammans
-
-Fripost bjuder in till ännu en omgång av studietillfällen för
-introduktion till GNU/Linux. Operativsystem och hantering är inte
-direkt knutet till Friposts aktiviteter. Däremot det är en vanlig
-förfrågan att också få introducerat grundläggande hantering av
-operativsystemet. I samarbete med Inbyggd Frihet, Debian, Forum och
-ABF bjuder Fripost därför in till studietillfällen på Syndikalistiskt
-Forum.
-
-Upplägget är det samma som i höstas. Det blir 4 + 2 träffar med start
-i april/maj 2021. Program <https://inbyggd-frihet.org/linux-intro>:
-
- Tillfällen
-
- : Måndagar kl 18--19.30:
-
- 0. 19 apr – Intallationsfest
- 1. 3 maj – Introduktion
- 2. 17 maj – Maskinens lager
- 3. 31 maj – Reguljära uttryck
- 4. 7 jun – Datorprogram och stil
- 5. 21 jun – Extratillfälle/avslutning
-
- Plats
-
- : Syndikalistiskt Forum, Viktoriahuset, Linnégatan 21, Göteborg,
- hållplats Prinsgatan
-
- På distans via Jitsi. <https://friavideomöten.online>
-
- Anmäl intresse
-
- : Fripost info <info@fripost.org>
-
-Anmälan är inte bindande, men meddela gärna vid förhinder. Det går
-även bra att komma vid enstaka tillfällen. Programmet är nämligen
-utformat med strävan till fristående element.
-
-Sprid gärna informationen vidare.
-
-Visa hänsyn, dvs. slut upp på distans om du känner dig krasslig. Vi
-har samlat information kring med länkar till råd från Socialstyrelsen
-och Folkhälsomyndigheten, <https://wiki.fripost.org/kalendarium/>.
-
-Detaljerat program finns på <https://inbyggd-frihet.org/linux-intro>:
-
- * Träff 0 -- Intallationsfest: tillsammans tar vi steget till
- GNU/Linux, säg hej till gränssnittet Gnome genom Debian!
-
- * Träff 1 -- Introduktion: friprogramvarufilosofin, var man hittar
- information om den. Terminal – för att inte luras till att använda
- mus. Vad är skal och Bash?
-
- * Träff 2 -- Maskinens lager: mer om skal. Distributioner och miljöer
- i teorin. Program, processer, avslutningsstatus, standardflöden,
- m.m.
-
- * Träff 3 -- Reguljära uttryck: de grundläggande programmen som baseras
- på textmönster.
-
- * Träff 4 -- Datorprogram och stil: filosofin bakom
- Unix-program. Vanliga format på konfiguration och information. Skript.
-
- * Träff 5 -- Extratillfälle/avslutning: möjlighet till fler frågor, mer
- om vikten av fri programvara, etc.
+Förestående aktiviteter
+=======================
Generellt om Friposts möten