summaryrefslogtreecommitdiffstats
diff options
context:
space:
mode:
authorGuilhem Moulin <guilhem.moulin@fripost.org>2016-05-22 05:52:22 +0200
committerGuilhem Moulin <guilhem.moulin@fripost.org>2016-05-22 05:52:22 +0200
commitab8e65c8b71ab879cf64c171887c0e5c265d6f23 (patch)
tree74839c31f09af287c6b6fe9cb1623fec9c50c2f8
parent1ebddb32516730542d5ee36da8c4a2db4d8c0e3a (diff)
Convert kalendarium page to Pandoc Markdown.
-rw-r--r--create-a-wiki.mdwn4
-rw-r--r--git_och_fripost.mdwn23
-rw-r--r--kalendarium.mdwn82
3 files changed, 65 insertions, 44 deletions
diff --git a/create-a-wiki.mdwn b/create-a-wiki.mdwn
index 497de6b..1a741a4 100644
--- a/create-a-wiki.mdwn
+++ b/create-a-wiki.mdwn
@@ -11,7 +11,7 @@ The components needed are
* Git
**Table of Contents**
-[!toc]
+[[!toc]]
What I have in mind is to access my lab wiki through
`http://localhost/~<name>/lab-wiki` for web editing and
@@ -152,7 +152,7 @@ fields:
gitorigin_branch: ''
gitmaster_branch: master
-The idea is that the preview wiki works against wiki-slave, which is
+The idea is that the preview wiki works against `wiki-slave`, which is
my simulated environment for local repository. What always works now
is to, at any point, recompile/refresh the wiki:
diff --git a/git_och_fripost.mdwn b/git_och_fripost.mdwn
index e871b7c..ee6d4ff 100644
--- a/git_och_fripost.mdwn
+++ b/git_och_fripost.mdwn
@@ -1,19 +1,22 @@
*Innehållsförteckning*
[[!toc]]
-# Vad är Git?
+Vad är Git?
+===========
_Följande stycke skrev författaren (Gustav) ursprungligen i ett annat syfte. Därför är texten på engelska._
-According to Wikipedia,
+[According to Wikipedia](https://en.wikipedia.org/wiki/Git_%28software%29),
-<blockquote>
-Git [...] is a distributed version control and source code management (SCM) system with an emphasis on speed. [...] Every Git working directory is a full-fledged repository with complete history and full version tracking capabilities, not dependent on network access or a central server.
-</blockquote>
+> Git […] is a distributed version control and source code management
+> (SCM) system with an emphasis on speed. [...] Every Git working
+> directory is a full-fledged repository with complete history and full
+> version tracking capabilities, not dependent on network access or a
+> central server.
If you have not used Git before, or if you are otherwise interested, these are some reading tips
-* "[Distributied Version Control](https://en.wikipedia.org/wiki/Distributed_version_control)" on Wikipedia
+* "[Distributed Version Control](https://en.wikipedia.org/wiki/Distributed_version_control)" on Wikipedia
* "[Git](https://en.wikipedia.org/wiki/Git_%28software%29)" on Wikipedia
* The [Git offical web site](https://git-scm.com/)
* Some [videos on using Git](https://git-scm.com/videos)
@@ -27,11 +30,15 @@ and walk throug some tutorials:
$ man gittutorial
$ man gittutorial-2
-# Var Git används bland Friposts system
+
+Var Git används bland Friposts system
+-------------------------------------
_Innehåll behövs_
-# Hur Git används i Friposts system
+
+Hur Git används i Friposts system
+---------------------------------
_Innehåll behövs_
diff --git a/kalendarium.mdwn b/kalendarium.mdwn
index e83f353..8d801bd 100644
--- a/kalendarium.mdwn
+++ b/kalendarium.mdwn
@@ -1,20 +1,30 @@
-# Friposts kalendarium – förestående möten och aktiviteter
+Friposts kalendarium – förestående möten och aktiviteter
+========================================================
Friposts verksamhet kretsar främst kring möten, aktivitetsdagar och fester. Ofta är flera verksamheter inplanerade, och medlemmar och intresserade är såklart hjärtligt välkomna till möten och aktiviteter för att delta i arbetet och besluten.
-## Söndagen den 17 april kl. 14–17: årsmöte och aktivitetsdag
+
+Söndagen den 17 april kl. 14–17: årsmöte och aktivitetsdag
+----------------------------------------------------------
Hej alla medlemmar i Fripost!
Vi inbjuder varmast till Friposts årsmöte och aktivitetsdag:
- Tid: Söndagen den 17 april kl. 14–17
- Plats: Lennart Torstenssonsgatan 8, Göteborg (se nedan)
- Schema:
- kl. 13 kraftigare fika
- kl. 14 årsmöte
- kl. 15:30 aktivitetsdag
- kl. 17 middag
+: Tid
+
+ Söndagen den 17 april kl. 14–17
+
+: Plats
+
+ Lennart Torstenssonsgatan 8, Göteborg (se nedan)
+
+: Schema
+
+ * kl. 13 kraftigare fika
+ * kl. 14 årsmöte
+ * kl. 15:30 aktivitetsdag
+ * kl. 17 middag
Friposts årsmöten brukar vara trevliga tillställningar, som vi
kombinerar med aktivitetsdag och fest. I denna inbjudan kommer
@@ -22,9 +32,8 @@ information om årsmötet, medlemsavgiften, aktivitetsdagen, festen, och
lunchen.
-###Förslag till dagordning – Friposts årsmöte 2016
+### Förslag till dagordning – Friposts årsmöte 2016 ###
-<pre>
1. Mötets öppnande
2. Övrig mötesformalia
(a) Val av mötesfunktionärer
@@ -46,16 +55,15 @@ lunchen.
9. Friposts verksamhet det kommande verksamhetsåret
10.Övriga frågor
11.Mötets avslutande
-</pre>
-###Nomineringar
+### Nomineringar ###
Bland annat utser årsmötet föreningens styrelse för 2016. Nomineringar
till styrelsen eller andra förtroendeposter tas varmast emot på
-Friposts styrelselista <board@lists.fripost.org>.
+[Friposts styrelselista](mailto:board@lists.fripost.org).
-###Lokal
+### Lokal ###
Fripost har förmånen att få använda Språkbanken för sina
möten. Lokalen ligger på Lennart Torstenssonsgatan 8 i närheten av
@@ -63,7 +71,7 @@ Göteborgs Universitets Humanisten.
Karta: [[https://www.openstreetmap.org/way/169782891#map=19/57.69403/11.98212]]
-###Medlemsavgiften
+### Medlemsavgiften ###
Jag skulle också vilja ta tillfället i akt att påminna om att betala
in medlemsavgiften. Med största sannolikhet kommer avgiften för 2016
@@ -79,7 +87,7 @@ Friposts träffar.
Donnationer är också ett sätt att bidra. Styrelsen rekommenderar att
de som känner sig manade betalar 500 kr för medlemskap och donation.
-### Aktivitetsdag
+### Aktivitetsdag ###
Vi brukar kombinera årsmötet, som ju är av det formella slaget, med en
lite friare aktivitetsdag. Förra året sneglade vi på framtiden och
@@ -88,18 +96,18 @@ aktivitetsdagen i samband med årets årsmöte är inte bestämt ännu. Men
det kommer såklart vara relevant.
-###Middag och fest
+### Middag och fest ###
Efter årsmötet och aktivitetsdagen planerar vi att gå ut och äta. För
att kunna reservera bord vill vi veta ungefär hur många som vill följa
med på middagen. Om du vet eller tror att du vill följa med, hör gärna
-av dig till Friposts styrelselista <board@lists.fripost.org> en vecka
+av dig till [Friposts styrelselista](mailto:board@lists.fripost.org) en vecka
i förväg.
Det går givetvis bra att följa med på festen även om man inte varit
med på mötet eller även om man inte anmält sig.
-### Fika
+### Fika ###
För att möjliggöra att träffas lite före mötet och prata av oss så
ordnar styrelsen med ett kraftigare fika med smörgås och dylikt. Kom kl.
@@ -109,16 +117,20 @@ Vänliga hälsningar
Gustav
-## Mötesrutiner för styrelsen
-* **Andra måndagen varje månad kl 18 – Arbetsträff med styrelsen**.
-11 januari, 8 februari och 14 mars 2016 på Språkbanken
-* **Fjärde måndagen varje månad kl 18 – Styrelsemöten**: 25 januari,
-22 februari och 28 mars 2016 på Språkbanken
+Mötesrutiner för styrelsen
+--------------------------
+
+ * **Andra måndagen varje månad kl 18 – Arbetsträff med styrelsen**.
+ 11 januari, 8 februari och 14 mars 2016 på Språkbanken
+ * **Fjärde måndagen varje månad kl 18 – Styrelsemöten**: 25 januari,
+ 22 februari och 28 mars 2016 på Språkbanken
Inskjutna ändringar markeras med "**OBS**". Det har hänt att just styrelsemöten ändrats med kort varsel, så det skadar inte att ta kontakt med styrelsen om du planerar att komma på mötet.
-## Olika former av sammankomster
+
+Olika former av sammankomster
+-----------------------------
Under *styrelse-*, *medlems-*, och *årsmöten* fattas grundläggande beslut om föreningens ekonomi, administration samt tekniska lösningar. Dessa möten är formella och följer konventionell mötesordning. Beslut och diskussioner protokollförs, och information och protokoll nås via [Friposts mötessida](moten).
@@ -126,14 +138,16 @@ Föreningens *aktivitetsdagar* är mindre formella och syftar till att involvera
Slutligen är syftet med Friposts *fester* att ha roligt, träffa nya likasinnade och värva nya medlemmar. Festerna brukar pågå under hela dagar och innebära bland annat filmvisning, föredrag, och picknick eller annan mat.
-## Möteslokaler
+
+Möteslokaler
+------------
Under åren har Fripost använt sig av flera lokaler för sin verksamhet.
-* *Språkbanken*, som ligger på Lennart Torstenssonsgatan 8 i närheten av Göteborgs Universitets Humanisten, har Fripost förmånligt fått använda. Lokalen passar utmärkt för aktivitetsdagar och möten.
-* *Slottsskogen* passar bra för picknick, utefester och friare samtal.
-* Syndikalisternas lokal i *Folkets hus*, Järntorget, kan vara ett alternativ. Gå in på Draken och upp för trappan.
-* Vi har också haft planeringsmöten på *Moon Thai* på Storgatan 1 i Haga/Vasastan i Göteborg.
-* En annan lokal som vi har varit på är *Gnutiken*, Övre Husargatan 27 i Göteborg. Lokalen delades med Forum bokkafé, som säljer böcker och enklare tilltugg. De anordnar också föreläsningar och dylikt. Idag finns Gnutiken inte längre men bokkaféet ligger kvar på samma adress.
-* Styrelsemöten hålls ibland på *Risåsgatans Thai-restaurang*, i närheten av Forum bokkafé, samt
-* på *Kafé Berlin*, Vasagatan.
+ * *Språkbanken*, som ligger på Lennart Torstenssonsgatan 8 i närheten av Göteborgs Universitets Humanisten, har Fripost förmånligt fått använda. Lokalen passar utmärkt för aktivitetsdagar och möten.
+ * *Slottsskogen* passar bra för picknick, utefester och friare samtal.
+ * Syndikalisternas lokal i *Folkets hus*, Järntorget, kan vara ett alternativ. Gå in på Draken och upp för trappan.
+ * Vi har också haft planeringsmöten på *Moon Thai* på Storgatan 1 i Haga/Vasastan i Göteborg.
+ * En annan lokal som vi har varit på är *Gnutiken*, Övre Husargatan 27 i Göteborg. Lokalen delades med Forum bokkafé, som säljer böcker och enklare tilltugg. De anordnar också föreläsningar och dylikt. Idag finns Gnutiken inte längre men bokkaféet ligger kvar på samma adress.
+ * Styrelsemöten hålls ibland på *Risåsgatans Thai-restaurang*, i närheten av Forum bokkafé, samt
+ * på *Kafé Berlin*, Vasagatan.