summaryrefslogtreecommitdiffstats
diff options
context:
space:
mode:
authorGustav Eek <gustav.eek@fripost.org>2019-04-28 12:47:28 +0200
committerGustav Eek <gustav.eek@fripost.org>2019-04-28 13:28:29 +0200
commit6ef08b2f27a177c3dd4f4aefe283dcb008db1dbe (patch)
treee13793a7cf797f886d0996f3f016e5a0a84f400a
parent54bc7f83d5c398a16eac32fffaebf9f4f98f2340 (diff)
[inquiries] Modifications according to comments
-rw-r--r--inquiries/2019-03-28-flfd.mdwn152
1 files changed, 81 insertions, 71 deletions
diff --git a/inquiries/2019-03-28-flfd.mdwn b/inquiries/2019-03-28-flfd.mdwn
index 465b769..6b27d30 100644
--- a/inquiries/2019-03-28-flfd.mdwn
+++ b/inquiries/2019-03-28-flfd.mdwn
@@ -9,36 +9,39 @@
Under våren har Fripost styrelse undersökt möjligheterna att erbjuda
diversifierad lagringsvolymer
-på [Fripost Lagring för delning](../../nextcloud-and-lool) presentera
-ett förslag till formulering som proposition till föreningens årsmöte.
-Detta dokument utgör anteckningarna från sammaträden mellan Stian och
-Gustav bl.a. 28 mars 2019.
+på
+[Fripost Lagring för delning](../../nextcloud-and-lool). Undertecknade
+uppdrogs att presentera ett förslag till formulering som proposition
+till föreningens årsmöte. Detta dokument utgör anteckningarna från
+sammaträden mellan Stian och Gustav bl.a. 28 mars och 3 april 2019.
**Innehåll**
[[!toc]]
-Bakgrunden är att Fripost lagring för delning ... begränsat utrymme
-
-Upprepade frågor om utökat utrymme från enskilda medlemmar och
-föreningsmedlemmar.
-
-Styrelsen tog upp frågan bl.a. 28 januari 2019, och 25 mars ålades
-Stian och Gustav göra en utredninginför årsmötet och lägga fram ett
-förslag till formulering.
-
-Från 28 jan
-
-> * Stian föredrog formuleringen i Friprogramvarusyndikatets
-> butik. Leif-Jöran yrkar på att acceptera den.
-> * Användningen är ojämn i nuläget: 5 pers. 110 GB
-> * Föreningen behöver ta ställning till vad {\em fundamentala
-> behov} innebär och föreslås förbereda några förslag till årsmötet.
-> * Gustav föreslår formulering som inte är tilläggsköp utan
-> istället utgår från solidaritetsbegreppet. Han uppdras skissa på
-> en formulering.
-> * En enskild medlem har begärt 200 GB mot ersättning.
-> * Vi ska undersöka vidare kvotaindikation till nästa möte.
+# Bakgrund från styrelsemöten
+
+Bakgrunden är att Fripost lagring för delning har begränsat utrymme
+för användarna. Föreningen har fått upprepade frågor om utökat utrymme
+från enskilda medlemmar och organisationsmedlemmar.
+
+Styrelsen tog upp frågan bl.a. 28 januari 2019:
+
+> * Stian föredrog formuleringen i Friprogramvarusyndikatets
+> butik. Leif-Jöran yrkar på att acceptera den.
+>
+> * Användningen är ojämn i nuläget: 5 pers. upptar tillsammans 110 GB
+>
+> * Föreningen behöver ta ställning till vad *fundamentala behov*
+> innebär och föreslås förbereda några förslag till årsmötet.
+>
+> * Gustav föreslår formulering som inte är tilläggsköp utan istället
+> utgår från solidaritetsbegreppet. Han uppdras skissa på en
+> formulering.
+>
+> * En enskild medlem har begärt 200 GB mot ersättning.
+>
+> * Vi ska undersöka vidare kvotaindikation till nästa möte.
# Fundamentala behov
@@ -68,10 +71,10 @@ utrustningskraven: "Föreningen använder endast sådan hårdvara som den
själv äger, eller som föreningen fått låna eller annars upplåtits till
föreningens användande under en period av minst ett år."
-# Utökning av Firpost åtaganden
+# Utökning av Friposts åtaganden
Det är rimligt att föreningen utökar verksamheten till att erbjuda mer
-än bara e-post. Vi har redan Fripsot Lagring för delning, och
+än bara e-post. Vi har redan Fripost Lagring för delning, och
medlemmarna efterfrågar chatt, evenemang och mikroblogg
(se
[Sociala teknologier](../../social-thechnologies),
@@ -104,18 +107,18 @@ kan sammanfattas och delas upp i
Med *närvaron av tjänster* avses frågan om vilka tjänster Fripost
beslutat tillhandahålla till sina medlemmar. T.ex. e-post,
e-postlistor och Lagring för delning men inte ännu Jabber eller
-Matris. Med *upptid* avses i vilken utsträckning som dessa tjänster
+Matrix. Med *upptid* avses i vilken utsträckning som dessa tjänster
finns tillgängliga utanför planerat underhåll. Hit räknas den höjd som
-tagits för redundant Internettuppkoppling, o.s.v. *Lagringsutrymme*
-avser den datavolym för såväl e-post som Fripost Lagring för
-delning. Konsumtion av processor och internminne räknas in i
+tagits för redundant Internettuppkoppling, o.s.v. Begreppet
+*lagringsutrymme* avser datavolym för såväl e-post som Fripost Lagring
+för delning. Konsumtion av processor och internminne räknas in i
*beräkningskapacitet*. Slutligen menas med *nätverkshastighet och
bandbredd* både förväntad och maximal tillgänglighet av Internett.
-Stian och Gustav tolkar dessa resurser synonymt med *föreningens
-infrastruktur*. Därför ska alla medlemmar enligt stadgar (vilket är
-moraliskt riktigt) ha samma rätt att använda dessa resurser. Det
-oavsett förmåga att betala eller bidra utöver det minimala.
+Undertecknade tolkar dessa resurser synonymt med *föreningens
+infrastruktur*. Därför ska alla medlemmar enligt stadgar ha samma rätt
+att använda dessa resurser. Det oavsett förmåga att betala eller bidra
+utöver det minimala.
# Olika behov
@@ -136,26 +139,34 @@ Exempel på olika behov (här kan säkert samlas fler):
Vi har identifierat fem alternativ
- 1. Tariffer. Olika medlemskap med olika priser där utrymmet skiljer
+ Tarifförslaget
+
+ : Olika medlemskap med olika priser där utrymmet skiljer
+
+ Likavilkorsförslaget
- 2. Likavilkorsförslaget. Inget extra för någon med kvot enligt
- styrelsens bedömning.
+ : Inget extra för någon med kvot enligt styrelsens bedömning.
- 3. Solidaritetsförslaget.
+ Solidaritetsförslaget
- 4. Leveranörsförslaget. Medlemmarna köper till från föreningens
- leverantör, i skrivande stund Friprogramvarusyndikatet
+ : \
- 5. Tredjepartsförslaget. Öppna för anslutning av externa
- instanser av Nextcloud till Fripost autentisering och
- åtkomsthantering
+ Leveranörsförslaget
+
+ : Medlemmarna köper till från föreningens leverantör, i skrivande
+ stund Friprogramvarusyndikatet
+
+ Tredjepartsförslaget
+
+ : Öppna för anslutning av externa instanser av Nextcloud till
+ Fripost med autentisering och åtkomsthantering
# Solidaritet
-Det finns mycket skrivet om solidaritet (1). Vi (undertecknade) vill
-inte göra anspråk på att beskriva solidaritet som så. Utifrån Friposts
-perspektiv ser vi dock, att det kapacitet att lösa problem i världen,
-där intresse finns. Solidaritet är generell per hela Friposts
+Det finns mycket skrivet om solidaritet (1). Undertecknade vill inte
+göra anspråk på att beskriva solidaritet som så. Utifrån Friposts
+perspektiv ser vi dock där intresse finns finns det kapacitet att lösa
+problem. Solidaritet är genomgående gällande per hela Friposts
åtagande.
Vi anser att Fripost är en förening för alla, oavsett resurser eller
@@ -163,9 +174,10 @@ behov. Vi önskar att medlemmarna bidrar efter förmåga utifrån
solidaritetsprincipen. Du som bemedlad medlem kan bidra för att
möjlighöra mer kapacitet i Friposts system.
-Fripost bär bara delvis sina kostnader. Det trots att 30 % av
-inbetalningar är mer än 200 kr och att den genomsnittliga donationen
-över medlemsavgiften är 300 kr (vissa betalar in 1000 kr och mer).
+Friposts system innebär stora kostnader jämfört med
+medlemsinbetalningarna. Det trots att 30 % av inbetalningar är mer än
+200 kr och att den genomsnittliga donationen över medlemsavgiften är
+300 kr (vissa betalar in 1000 kr och mer).
(1) Läs t.ex. Sven-Erik Liedman, *Att se sig själv i andra: om
solidaritet*, Bonnier, 1999, ISBN 91-0-057041-9
@@ -174,53 +186,54 @@ solidaritet*, Bonnier, 1999, ISBN 91-0-057041-9
I det följande samlas värderingar av förslagen, för och nackdelar.
-## Tariffer
+## Tarifförslaget
Utgår. Att ha tariffer är oförenligt med förutsättningen att alla
medlemmar ska ha lika rätt till föreningens infrastruktur.
## Likavilkorsförslaget
-Förlsaget är på inget sätt omöjligt. Bör läggas fram som ett av
+Förlaget är på inget sätt omöjligt. Bör läggas fram som ett av
förslagen till årsmötet.
## Solidaritetsförslaget
Fripost uppskattar solidariska insatser: monetärt eller övrigt i
-natura. Det är problematiskt om donnationer inkommer mo bakgrund av
-konkret förväntan av motprestation. Se också avsnittet om solidaritet
-ovan.
+natura. Det är dock problematiskt om donationer inkommer mot bakgrund
+av konkret förväntan av motprestation. Se också avsnittet om
+solidaritet ovan.
-## Leveranörsförslaget
+## Leverantörsförslaget
-Utökat beroende och begränsat av leverantörens kapacitet.
+Förslaget medför utökat beroende av leverantören. Kapaciteten blir
+också begränsad till leverantörens kapacitet.
-Risk för inlåsning: Om Fripost byter leverantör, tvingas det beroende
+Risk för inlåsning: Om Fripost byter leverantör, tvingas de beroende
medlemmarna flytta med.
-Formuleringen förutsätter också att Fripost inte äger infrastrukturen.
+Formuleringen i stadgarna som berör detta förutsätter också att
+Fripost inte äger infrastrukturen.
## Tredjepartsförslaget
Förutsätter teknisk vidare utredning. Annars ett tydligt
-alternativ. Går att kombinera med (3) solidaritetsförslaget.
+alternativ.
-Jämför hur Fripost relaterar till domänhantering och DNS.
+Jämför hur Fripost relaterar till domänhantering (och DNS).
Förslaget möjliggör också för hemmahosting, värdhållning hemma av
massiva instanser.
-Jämför också Freedombox, youhost, etc.
+Jämför också Freedombox, Youhost, etc.
Undersök "multinode Nextcloud"
# Utredningens förslag och propositioner
-Utredningen föreslår (3) solidaritetsförslaget i kombination med (5)
-tredjepartsförslaget.
-
-Detta föreslås gälla som allmänfilosofi för Fripost. Dvs. också för
-e-postoch inte bara specifikt för Fripost Lagring för delning.
+Utredningen föreslår en modell som kombinerar solidaritetsförslaget
+med en implementation av tredjepartsförslaget. Modellen föreslås gälla
+för Friposts system i allmänhet, dvs. också för e-post-lagring och
+andra system.
Sammanfattningsvis föreslås att styrelsen uppdras implementera modell
för utökat utnyttjande av Fripost system gällande lagring enligt
@@ -231,6 +244,3 @@ Föreslår ta fram proposition till stadgeändringar angående:
1. Utökning av ändamålsparagrafen enligt avsnitt "Utökning av Fripost
åtaganden"
-
- 2. Justera så att årsmötets beslut om medlemsavgiften gäller
- eftervarande år.