summaryrefslogtreecommitdiffstats
diff options
context:
space:
mode:
authorGustav Eek <gustav.eek@fripost.org>2018-05-26 17:49:13 +0200
committerGustav Eek <gustav.eek@fripost.org>2018-05-29 08:44:04 +0200
commit1df34384916d87fce35c078d9cbe2e3c33864931 (patch)
tree03cb934c677b1c8d1d69c236d6cf51843edc5035
parent74e7b80c54d5a81d7aa73537cc9544b92d7ee687 (diff)
Tunnel page added
-rw-r--r--index.mdwn1
-rw-r--r--tunnels.mdwn82
2 files changed, 83 insertions, 0 deletions
diff --git a/index.mdwn b/index.mdwn
index f11bd5d..7bba470 100644
--- a/index.mdwn
+++ b/index.mdwn
@@ -75,6 +75,7 @@ Tekniskt
* [Liknande projekt](liknande_projekt)
* [[meta]] – en sida med diverse skrivarstöd till dem som författar på
wikin och en lista över brutna länkar.
+* [Krypterade tunnlar](tunnels)
Föråldrat
diff --git a/tunnels.mdwn b/tunnels.mdwn
new file mode 100644
index 0000000..d60625d
--- /dev/null
+++ b/tunnels.mdwn
@@ -0,0 +1,82 @@
+[[!meta title="Krypterade tunnlar"]]
+
+Här beskrivs lite om krypterade tunnlar för anslutning till Internet.
+
+**Innehållsförteckning**
+[[!toc startlevel=2 levels=2]]
+
+Det blir mer populärt att använda olika typer av krypterade
+anslutningar till Internet, T.ex. VPN eller Tor. Det innebär att
+Nätverkstrafiken skickas genom en krypterad tunnel via andra datorer
+eller nät av datorer till eller ner från Internet. I och med att flera
+använder dessa nät blir trafiken anonym. Exempel på varför man vill
+använda sådana anslutningar är:
+
+ * Integriteten skyddas mot övervakning
+
+ * Minskar risken för att känslig information hamnar i fel händer,
+ t.ex. kreditkortsuppgifter
+
+ * Minskar risken för rättsliga påföljder i samband med delning av
+ immaterialrättskyddat material
+
+Många införskaffade lösningar för säkra tunnlar e.dy. när
+civilrättsliga sanktionsdirektivet (IPRED) (*Intellectual Property
+Rights Enforcement Directive*) infördes 2004.
+
+Fripost har inga sådana tjänster. Många av Friposts medlemmar är dock
+anslutna till Tor och använder det dagligen. Några användere Många är
+också anslutna till VPN-tjänster.
+
+*TODO beskriv med exempel lite hur Friposts medlemmar gör, vad man
+använder, etc. Det skulle göra det enklare att känna
+rekommendationer.*
+
+# Privat nätverk (VPN)
+
+Virtuellt privat nätverk (VPN) (*Virtual Private Network*) är i
+grunden ett samlingsbegepp för vissa tekniker för säkra
+förbindelser. Användningsområdena är egentligen flera. T.ex. använder
+Fripost VPN-teknink ([IPsec](https://sv.wikipedia.org/wiki/IPsec)) för
+effektiv anslutning mellan tjänster och system. Många organisationer
+använder tekniken för att koppla fjärrarbetsplatser till interna
+nät. Men som sagt kan VPN användas för att skydda personlig
+trafik.
+
+Virtuella nät blir en mellanhand mellan dig och websidan man
+besöker. Om du väljer en bra VPN-tjänst så ökar din säkerhet. Det
+finns många företag som erbjuder VPN-tjänster mot betalning. Givetvis
+ligger Friprogramvarusyndikatet nära till hands att nämna, men
+populära bland medlemmarna är också Mulvad i Göteborg och Banhof
+(Internetleverantör).
+
+Vidare läsning
+
+ * Wikipedia,
+ [Virtual private network](https://sv.wikipedia.org/wiki/Virtual_private_network)
+
+ * *Säkerhetssnack*,
+ [VPN i öppna nätverk](https://fsecure.libsyn.com/vpn-ppna-ntverk)
+
+
+# Tor
+
+Tor är ett annonymiseringsnätverk och -tjänst som bygger på
+lökruttningsmetoden. Trafiken skickas mellan flera av datorerna som är
+anslutan i nätverket innan den slutligen når ut till Internet
+allmänt. Utöver de "vanlga" deltagarnoderna finns också noder med
+särskild status: exitnoder och katalognoder.
+
+Jämfört med VPN
+
+
+
+Läs mer
+
+ * Officiell sida, <https://www.torproject.org/>
+
+ * Officiell sida, <http://www.onion-router.net/>
+
+ * Wikipedia, [Tor_(nätverk)](https://sv.wikipedia.org/wiki/Tor_(nätverk))
+
+ * Wikipeida, [Onion_routing](https://sv.wikipedia.org/wiki/Onion_routing)