summaryrefslogtreecommitdiffstats
diff options
context:
space:
mode:
authorGuilhem Moulin <guilhem.moulin@fripost.org>2016-11-30 19:49:46 +0100
committerGuilhem Moulin <guilhem.moulin@fripost.org>2016-11-30 19:49:54 +0100
commitf34a1ad4beec4f0b5abc6019636c3620e4d04fc6 (patch)
treed2d9e04d7279feff6914223f59ad6e49829a4e51
parent64b0efabbd16acd9ca1590e29042df2cfad5c7ce (diff)
Fix a few broken links.
-rw-r--r--aktivitetsdagar.mdwn8
-rw-r--r--faq.mdwn4
-rw-r--r--fest_12_mars.mdwn4
-rw-r--r--hjalpa_till.mdwn4
-rw-r--r--ideology.mdwn4
-rw-r--r--kalendarium.mdwn4
-rw-r--r--moten.mdwn22
-rw-r--r--moten/2011-08-31.mdwn2
-rw-r--r--moten/2011-10-01.mdwn2
-rw-r--r--notice.mdwn2
-rw-r--r--tillgänglighet.mdwn2
-rw-r--r--tracker.mdwn2
-rw-r--r--website/english.mdwn4
-rw-r--r--website/medlemskap.mdwn4
-rw-r--r--website/om.mdwn4
-rw-r--r--wiki-preview.mdwn4
16 files changed, 38 insertions, 38 deletions
diff --git a/aktivitetsdagar.mdwn b/aktivitetsdagar.mdwn
index 8df2f1b..26ed603 100644
--- a/aktivitetsdagar.mdwn
+++ b/aktivitetsdagar.mdwn
@@ -110,7 +110,7 @@ Fripost bjöd in till aktivitetsdag med följande formulering:
Syftet med aktivitetsdagen var att stämma av prioriteringarna vad
gäller nästa steg i utbyggnaden. Ett mål för dagen var att ta fram en
-klar rangordning av de förslag som finns beskrivna under [Att hjälpa till](hjalpa_till).
+klar rangordning av de förslag som finns beskrivna under [Att hjälpa till](/hjalpa_till).
Vi gjorde en runda om generella tankar och hade därefter en fri
diskussion. Nedanstående är en sammanfattning av centrala punkter och
@@ -234,7 +234,7 @@ Aktiviteten annonserades med
Under en inledande runda konstaterade vi att man inte behöver vara
expert för att förbättra tillgängligheten. Det finns många verktyg att
ta till. Slutsatser från aktivitetsdagen och mer om Friposts arbete
-med tillgänglighet finns samlat under [Tillgänglighet](tillgänglighet).
+med tillgänglighet finns samlat under [Tillgänglighet](/tillgänglighet).
Automatisk skärmuppläsning försvåras av dålig separation av innehåll
och affärslogik, och absolut placering av element, som också är
@@ -244,7 +244,7 @@ tillgängliga sidor, också de utan svårigheter och funktionshinder.
Som beskrevs i inbjudan så var Delphine i Montpellier på
Liberté 0. Därifrån, och genom sådant som påpekades under
aktivitetsdagen, har vi listor med förslag på förbättringar. Se
-mer under [Tillgänglighet](tillganglighet).
+mer under [Tillgänglighet](/tillganglighet).
Det finns många verktyg för att analysera tillgängligheten, men de
flesta är inte fri programvara. De som finns verkar också inte i vara
@@ -536,4 +536,4 @@ juni.
Tid och plats: Onsdag 28 mars, kl 18, Moon Thai, Storgatan 1, vid Hagakyrkan
-[Festen 21 april 2012](fest_2012_04_21) planerades.
+[Festen 21 april 2012](/fest_2012_04_21) planerades.
diff --git a/faq.mdwn b/faq.mdwn
index ec98445..553f0aa 100644
--- a/faq.mdwn
+++ b/faq.mdwn
@@ -38,7 +38,7 @@ direkt.
### Hur får jag hjälp? ###
-Du kan läsa dokumentation på vår [medlemswiki](konfigurera) eller fråga på vår [e-postlista](https://fripost.org/kontakt). Om frågan gäller ditt konto kan du ta det
+Du kan läsa dokumentation på vår [medlemswiki](/konfigurera) eller fråga på vår [e-postlista](https://fripost.org/kontakt). Om frågan gäller ditt konto kan du ta det
med administratörerna på [admin@fripost.org](mailto:admin@fripost.org).
### Var loggar jag in? ###
@@ -77,7 +77,7 @@ löpande medlemskap.
Tidigare var Föreningen enbart för dem som är bosatta i Sverige, men
sedan
[årsmötet 2012](https://fripost.org/minutes/2012-03-04-annual.pdf) (se
-också [mötessidan](moten)) är det öppet för alla som har rimlig
+också [mötessidan](/moten)) är det öppet för alla som har rimlig
möjlighet att delta i den demokratiska processen att bli
medlemmar.
diff --git a/fest_12_mars.mdwn b/fest_12_mars.mdwn
index dcc2f94..6fe1e2c 100644
--- a/fest_12_mars.mdwn
+++ b/fest_12_mars.mdwn
@@ -85,8 +85,8 @@ Medvetenheten ökar om hur Internets stora aktörer profeterar på sina använda
Besök [[https://fripost.org]] eller kontakta
- * [Gustav Eek](gustaveek@student.gu.se), 0709-58 85 93
- * [Stefan Kangas](skangas@skangas.se), 0722-05 34 88
+ * [Gustav Eek](mailto:gustaveek@student.gu.se), 0709-58 85 93
+ * [Stefan Kangas](mailto:skangas@skangas.se), 0722-05 34 88
för mer information eller intervju.
diff --git a/hjalpa_till.mdwn b/hjalpa_till.mdwn
index 4c68884..cd212b6 100644
--- a/hjalpa_till.mdwn
+++ b/hjalpa_till.mdwn
@@ -38,9 +38,9 @@ Enkla saker
Vissa saker kan alla enkelt hjälpa till med:
- * Delta på föreningens [aktiviteter och möten](moten)
+ * Delta på föreningens [aktiviteter och möten](/moten)
* Var aktiv på våra e-postlistor och chattkanaler
- * [Rekrytera](medlemsrekrytering) din familj, dina vänner och bekanta
+ * [Rekrytera](/medlemsrekrytering) din familj, dina vänner och bekanta
Dokumentation
diff --git a/ideology.mdwn b/ideology.mdwn
index 57a252e..af8461d 100644
--- a/ideology.mdwn
+++ b/ideology.mdwn
@@ -6,8 +6,8 @@ startade Fripost, vilka grundläggande värderingar som
föreningens medlemmar samlas kring, och varför föreningen behövs.
* Hemsidan innehåller faktiskt en del matnyttig textmassa i
- [den inledande presentationen av föreningen](hem) och dess
- [motsvarighet på engelska](english). Den senare är faktiskt
+ [den inledande presentationen av föreningen](https://fripost.org/hem) och dess
+ [motsvarighet på engelska](https://fripost.org/english). Den senare är faktiskt
riktigt omfångsrik.
* En självklar källa är förslaget till
diff --git a/kalendarium.mdwn b/kalendarium.mdwn
index 07e6156..0b93468 100644
--- a/kalendarium.mdwn
+++ b/kalendarium.mdwn
@@ -141,9 +141,9 @@ Inskjutna ändringar markeras med "**OBS**". Det har hänt att just styrelsemöt
Olika former av sammankomster
-----------------------------
-Under *styrelse-*, *medlems-*, och *årsmöten* fattas grundläggande beslut om föreningens ekonomi, administration samt tekniska lösningar. Dessa möten är formella och följer konventionell mötesordning. Beslut och diskussioner protokollförs, och information och protokoll nås via [Friposts mötessida](moten).
+Under *styrelse-*, *medlems-*, och *årsmöten* fattas grundläggande beslut om föreningens ekonomi, administration samt tekniska lösningar. Dessa möten är formella och följer konventionell mötesordning. Beslut och diskussioner protokollförs, och information och protokoll nås via [Friposts mötessida](/moten).
-Föreningens *aktivitetsdagar* är mindre formella och syftar till att involvera medlemmar i arbete och kunskapsspridning. Innehållet på aktivitetsdagarna är mycket upp till de medlemmar som kommer, men exempel på aktiviteter, som har förekommit och kommit upp på tal, är till exempel seminarium om e-postsäkerhet, flygbladsvikning, och kartläggning av Friposts e-postsystem. Mer information och anteckningar om aktivitetsdagar finns på [aktivitetsdagssidan](aktivitetsdagar)
+Föreningens *aktivitetsdagar* är mindre formella och syftar till att involvera medlemmar i arbete och kunskapsspridning. Innehållet på aktivitetsdagarna är mycket upp till de medlemmar som kommer, men exempel på aktiviteter, som har förekommit och kommit upp på tal, är till exempel seminarium om e-postsäkerhet, flygbladsvikning, och kartläggning av Friposts e-postsystem. Mer information och anteckningar om aktivitetsdagar finns på [aktivitetsdagssidan](/aktivitetsdagar)
Slutligen är syftet med Friposts *fester* att ha roligt, träffa nya likasinnade och värva nya medlemmar. Festerna brukar pågå under hela dagar och innebära bland annat filmvisning, föredrag, och picknick eller annan mat.
diff --git a/moten.mdwn b/moten.mdwn
index c7108c0..2e8bdeb 100644
--- a/moten.mdwn
+++ b/moten.mdwn
@@ -3,7 +3,7 @@ Friposts möten
Här finns information om aktuella och tidigare möten: dagordningar, protokoll m.m. Informationen är växelvis på svenska och på engelska beroende på mötesdeltagarnas språkkunskaper. The information on this page is alternately in Swedish and in English, depending on the language preferences of the meeting attendants.
-För information om kommande möten, se [Friposts kalendarium](kalendarium).
+För information om kommande möten, se [Friposts kalendarium](/kalendarium).
Årsmöten och konstituerande möte
@@ -20,14 +20,14 @@ För information om kommande möten, se [Friposts kalendarium](kalendarium).
Mötesprotokollet innehåller också verksamhetsberättelsen,
revisionsberättelsen, och
[verksamhetesplanen](https://fripost.org/minutes/operational-plan-2013.pdf)
- (pdf) som appendix. Se också [dagordningen](moten/2013-03-23).
+ (pdf) som appendix. Se också [dagordningen](2013-03-23).
* **Söndag 4 mars 2012 kl 13‒15, årsmöte,** se [årsmötesprotokoll](https://fripost.org/minutes/2012-03-04-annual.pdf)
(pdf), som också bland annat innehåller årets budget, de uppdaterade stadgarna och årets verksamhetsplan.
Mötet var lyckat och vi ser fram emot ett intensivt år med fokus på medlemmarnas deltagande och långsiktigt hållbart engagemang.
- Se också förslaget till [dagordning](moten/2012-03-04) och [[verksamhetsplan](moten/2012-03-04-verksamhetsplan).
+ Se också förslaget till [dagordning](2012-03-04) och [[verksamhetsplan](2012-03-04-verksamhetsplan).
* **Konstituerande möte 4 november 2010**, se [protokoll](https://fripost.org/minutes/fripost-founding-2010-11-04.pdf)
(pdf) och [antagna stadgar](https://fripost.org/material/stadgar2010.pdf) (pdf)
@@ -156,11 +156,11 @@ ett [stående förslag till dagordning](https://fripost.org/minutes/board-meetin
* **Torsdag 13 oktober kl 18.00, styrelsemöte**. se [mötesprotokoll](https://fripost.org/minutes/2011-10-13-board.pdf) (pdf).
- * **Lördag 1 oktober kl 14.00, Medlemsmöte**, se [Förslag till dagordning](moten/2011-10-01) och [mötesprotokoll](https://fripost.org/minutes/2011-10-01-member.pdf) (pdf).
+ * **Lördag 1 oktober kl 14.00, Medlemsmöte**, se [Förslag till dagordning](2011-10-01) och [mötesprotokoll](https://fripost.org/minutes/2011-10-01-member.pdf) (pdf).
* **Onsdag 21 september kl 18.00, styrelsemöte**, se [mötesprotokoll](https://fripost.org/minutes/2011-09-21-board.pdf) (pdf).
- * **Onsdag 31 augusti kl 18.00, medlemsmöte**, se [dagordning 31 augusti](moten/2011-08-31) och [mötesprotokoll](https://fripost.org/minutes/2011-08-31-member.pdf) (pdf).
+ * **Onsdag 31 augusti kl 18.00, medlemsmöte**, se [dagordning 31 augusti](2011-08-31) och [mötesprotokoll](https://fripost.org/minutes/2011-08-31-member.pdf) (pdf).
Medlemsmötet var utvecklande, och nya idéer och infallsvinklar
lyftes. Också några utvecklingsförslag presenterades.
@@ -177,7 +177,7 @@ ett [stående förslag till dagordning](https://fripost.org/minutes/board-meetin
The main issue was in what way to involve more people in the Fripost
administration.
- * **Wednesday May 25, member meeting**, see [agenda](moten/2011-05-25) (in Swedish).
+ * **Wednesday May 25, member meeting**, see [agenda](2011-05-25) (in Swedish).
Unfortunately the secretary's notes has disappeared, but some notes
about the meeting can bee found in June 15 meeting's minutes.
@@ -193,7 +193,7 @@ ett [stående förslag till dagordning](https://fripost.org/minutes/board-meetin
Bland det som diskuterades var föreningens framtoning, klistermärken,
affischen, och flygblad på 1 maj.
- * **Onsdag 13 april kl 18.00, Member Meeting**, se [dagordning](moten/2011-04-13) och [protokoll](https://fripost.org/minutes/2011-04-13-member.pdf) (pdf).
+ * **Onsdag 13 april kl 18.00, Member Meeting**, se [dagordning](2011-04-13) och [protokoll](https://fripost.org/minutes/2011-04-13-member.pdf) (pdf).
During the meeting, Fripost's future was discussed, and also
recruitment issues and propaganda materials. The discussion will
@@ -223,20 +223,20 @@ ett [stående förslag till dagordning](https://fripost.org/minutes/board-meetin
Mötets syfte var att diskutera Friposts fest 12 mars. Formen var
informell.
- * **Torsdag 3 februari 2011**, se [dagordning](moten/2011-02-03)
+ * **Torsdag 3 februari 2011**, se [dagordning](2011-02-03)
På grund av sjukdom blev det inget formellt möte. Istället gick
mötesdeltagarna igenom och diskuterade vissa detaljer i
e-postsystemet.
- * **Onsdag 26 januari 2011**, se [dagordning](moten/2011-01-26) och [protokoll](https://fripost.org/minutes/2011-01-26-board.pdf) (pdf).
+ * **Onsdag 26 januari 2011**, se [dagordning](2011-01-26) och [protokoll](https://fripost.org/minutes/2011-01-26-board.pdf) (pdf).
Beslut om bland annat inköp av hårddiskar och Friposts första fest.
- * **Torsdag 20 januari 2011**, se [dagordning](moten/2011-01-20) och
+ * **Torsdag 20 januari 2011**, se [dagordning](2011-01-20) och
[protokoll](https://fripost.org/minutes/2011-01-20-board.pdf) (pdf)
- * **Måndag 10 januari 2011**, se [dagordning](moten/2011-01-10) och [protokoll](https://fripost.org/minutes/2011-01-10-board.pdf) (pdf)
+ * **Måndag 10 januari 2011**, se [dagordning](2011-01-10) och [protokoll](https://fripost.org/minutes/2011-01-10-board.pdf) (pdf)
Diskussioner framför allt om föreningens ekonomi och servrar. Beslut
att köpa in två stycken externa 2TB USB-hårddiskar till
diff --git a/moten/2011-08-31.mdwn b/moten/2011-08-31.mdwn
index 55b3992..95aa3f3 100644
--- a/moten/2011-08-31.mdwn
+++ b/moten/2011-08-31.mdwn
@@ -1,6 +1,6 @@
# Förslag till dagordning, medlemsmöte augusti 2011
-Tid och plats: Se [wikiartikeln om möten](moten)
+Tid och plats: Se [wikiartikeln om möten](/moten)
1. Mötets öppnande
2. Val av mötesfunktionärer
diff --git a/moten/2011-10-01.mdwn b/moten/2011-10-01.mdwn
index 926ed64..8ce14d1 100644
--- a/moten/2011-10-01.mdwn
+++ b/moten/2011-10-01.mdwn
@@ -1,6 +1,6 @@
# Förslag till dagordning, medlemsmöte 1 oktober 2011
-Tid och plats: Se [wikiartikeln om möten](moten)
+Tid och plats: Se [wikiartikeln om möten](/moten)
1. Mötets öppnande
2. Val av mötesfunktionärer
diff --git a/notice.mdwn b/notice.mdwn
index eb9d6bf..c078035 100644
--- a/notice.mdwn
+++ b/notice.mdwn
@@ -1,6 +1,6 @@
# Nästa aktivitet
-På [Friposts kalendarium](kalendarium) på
+På [Friposts kalendarium](/kalendarium) på
[wikin](https://wiki.fripost.org) hittar du information om kommande
möten samt protokoll från tidigare möten.
diff --git a/tillgänglighet.mdwn b/tillgänglighet.mdwn
index 6d91eb6..333de8a 100644
--- a/tillgänglighet.mdwn
+++ b/tillgänglighet.mdwn
@@ -10,7 +10,7 @@ Om du upptäcker konstigheter eller fel som gör att någonting inte är tillgä
### Att använda Friposts ärendehanteringssystem ###
-Gå till [Friposts ärendehanteringssystem](tracker), där du kan anmäla konstigheter som du har
+Gå till [Friposts ärendehanteringssystem](/tracker), där du kan anmäla konstigheter som du har
hittat. Glöm inte att använda "accessibility"-etiketten för att ange vilken typ av fel det handlar om.
Det är bäst att ha ett avgränsat fall som du beskriver i detalj så att andra kan förstå vad du menar.
diff --git a/tracker.mdwn b/tracker.mdwn
index a9cca7c..8b0fdbb 100644
--- a/tracker.mdwn
+++ b/tracker.mdwn
@@ -1,6 +1,6 @@
This is a rudimentary issue trackers for fripost. Feel free to use it to report problems or request new features.
-A list of closed issues is available [here](tracker/closed)
+A list of closed issues is available [here](closed)
Open issues
-----------
diff --git a/website/english.mdwn b/website/english.mdwn
index ca86932..1016dd2 100644
--- a/website/english.mdwn
+++ b/website/english.mdwn
@@ -74,7 +74,7 @@ association. Members are not added by default, so you have to explicitly state
that you what to be added to the list.
More details (in Swedish) are found at the
-[membership page](medlemskap)
+[membership page](/medlemskap)
The deal
--------
@@ -214,7 +214,7 @@ More sources of information:
instructions, and minutes
* [The Git repositories](https://git.fripost.org)
-For further questions see [contact page](kontakt) for how to get in
+For further questions see [contact page](/kontakt) for how to get in
contact with Fripost.
Fripost started as a project within Göteborg Fellowship of FSFE, but
diff --git a/website/medlemskap.mdwn b/website/medlemskap.mdwn
index ec04831..a0a077a 100644
--- a/website/medlemskap.mdwn
+++ b/website/medlemskap.mdwn
@@ -36,7 +36,7 @@ Slutligen kan man betala via _PayPal_ genom att klicka på den här knappen:
Att betala medlemsavgiften är den minsta insatsen i föreningen, och vi förväntar
oss att medlemmar deltar i föreningen på fler sätt, till exempel genom att någon
gång komma på föreningens aktiviteter, eller vara aktiv på e-postlistor,
-[wikisidor](https://wiki.fripost.org) eller [chatt-kanal](kontakt).
+[wikisidor](https://wiki.fripost.org) eller [chatt-kanal](/kontakt).
Donnationer är också ett sätt att bidra. Ekonomiskt stöd är välkommet från de
som känner sig bemedlade, men till exempel, så är också mycket av den hårdvara
@@ -67,7 +67,7 @@ Som medlem får man dessutom:
* Ett obegränsat antal alias på din egen domän
Om du har några frågor om medlemskapet eller något annat, tveka inte
-att [kontakta oss](kontakt).
+att [kontakta oss](/kontakt).
Anonymt medlemskap
diff --git a/website/om.mdwn b/website/om.mdwn
index 7bb283f..df77de7 100644
--- a/website/om.mdwn
+++ b/website/om.mdwn
@@ -20,7 +20,7 @@ gör det enkelt för den som vill (och kan) att följa administratörernas arbet
på nära håll.
På den här sidan hittar du mer information om föreningen. Om någonting saknas
-eller är oklart, tveka inte att [höra av dig](kontakt) till oss med dina
+eller är oklart, tveka inte att [höra av dig](/kontakt) till oss med dina
synpunkter.
Möten och sammanträden
@@ -95,7 +95,7 @@ Vår [hemsida](https://fripost.org) och
[tekniska dokumentation](https://git.fripost.org/) finns tillgängligt i
[git-förråd](https://git-scm.com/).
-Se [medlemssidan](medlemskap) för mer information om hur du kan gå
+Se [medlemssidan](/medlemskap) för mer information om hur du kan gå
med i Fripost.
diff --git a/wiki-preview.mdwn b/wiki-preview.mdwn
index 6454954..7e6df82 100644
--- a/wiki-preview.mdwn
+++ b/wiki-preview.mdwn
@@ -1,4 +1,4 @@
-Taking the [Create a Wiki](create-a-wiki) article as a starting point, this article describes how to set up preview of Friposts wiki.
+Taking the [Create a Wiki](/create-a-wiki) article as a starting point, this article describes how to set up preview of Friposts wiki.
The basic idea is something like the following:
@@ -20,7 +20,7 @@ recompilation of the local version of the. The local preview version is accessed
by pointing the browser to
*http\://localhost/~<name>/fripost-wiki-preview/*.
-First the basics. According to [Create a Wiki](create-a-wiki) do the following:
+First the basics. According to [Create a Wiki](/create-a-wiki) do the following:
* Install and configure Git
* Install and configure Apache 2