summaryrefslogtreecommitdiffstats
diff options
context:
space:
mode:
authoralbin <albin@web>2016-10-24 19:43:25 +0200
committerFripost Admins <admin@fripost.org>2016-10-24 19:43:25 +0200
commit8b4a6e78b760819f708d18d6d755a07ce964ede9 (patch)
tree09b1361c8174124895b154cd87c744f3d33057a5
parentd2c9855348f187a03a6b9007aed1f6e1dff5339b (diff)
Korr av "Vad kan er förening göra som medlem i Fripost?"
-rw-r--r--organisations.mdwn24
1 files changed, 12 insertions, 12 deletions
diff --git a/organisations.mdwn b/organisations.mdwn
index aaa2928..2c72d03 100644
--- a/organisations.mdwn
+++ b/organisations.mdwn
@@ -1,38 +1,38 @@
## Vad kan er förening göra som medlem i Fripost?
-Att använda icke-fria verktyg för föreningars internkommunikation utestänger många medlemmar ifrån föreningens gemenskap. Friposts funktioner utgår ifrån e-posttekniken, som är fri och allmänt tillgänglig. På så vis tillåts alla medlemmar att delta på lika villkor; som sig bör i en demokratisk medlemsorganisation.
+Att använda icke-fria verktyg för en förenings internkommunikation utestänger många medlemmar från dess gemenskap. Friposts funktioner utgår ifrån e-posttekniken, som är fri och allmänt tillgänglig. På så vis tillåts alla medlemmar att delta på lika villkor, som sig bör i en demokratisk medlemsorganisation.
-Med hjälp av e-postlistor kan er förenings medlemmar samtala i grupper från sina nuvarande e-postadresser. Har föreningen ett eget domännamn så kan ni också använda detta istället för `@fripost.org`.
+Med hjälp av e-postlistor kan er förenings medlemmar samtala i grupper utifrån sina nuvarande e-postadresser. Har föreningen ett eget domännamn så kan ni också använda det istället för `@fripost.org`.
Exempelvis skulle föreningen kunna ha en e-postlista för medlemsdiskussioner och en för styrelsens interna kommunikation:
`medlemmar@svampsamlarna.se` – öppen lista
`styrelsen@svampsamlarna.se` – sluten lista
-och därtill adresser för att skicka, mottaga eller både skicka och mottaga e-post. Ex:
+och därtill adresser för att skicka, ta emot eller både skicka och ta emot e-post, exempelvis:
`info@svampsamlarna.se` – föreningen kan bli kontaktad och kontakta andra med denna adress
-`presskontakt@svampsamlarna.org` – föreningens presskontakt kan ta emot e-post på denna adress
+`presskontakt@svampsamlarna.se` – föreningens presskontakt kan ta emot e-post på denna adress
`lola@svampsamlarna.se` `gustav@...` – ett alias för varje enskild medlem
### Hantering av känsliga uppgifter
-Kommunikation blir aldrig mer säker än du gör den. Att Fripost har egna mailservrar innebär att Friposts medlemmar själva har kontroll på den information som går till och från dem. Det innebär också att Fripost är den aktör som blir grunden för tillit i överföringskedjan, istället för ett företag eller annan aktör med okända ekonomiska intressen och allians.
+Kommunikation blir aldrig mer säker än du gör den. Att Fripost har egna e-postservrar innebär att medlemmarna själva har kontroll över den information som går till och från dem. Det innebär också att Fripost är den aktör som blir grunden för tillit i överföringskedjan, istället för ett företag eller någon annan aktör med sina egna ekonomiska intressen och allianser.
-Fripost lägger stor vikt vid skydd av sina medlemmars integritet och har som mål att verka för säkrare mailtjänster.
+Fripost lägger stor vikt vid att skydda av sina medlemmars integritet och har som mål att verka för säkrare mejltjänster.
## Olika upplägg
-Hur din förenings kommunikationsbas ska byggas upp beror dels på vad ni har för behov och dels på vad ni har för resurser tillgängliga. En bokcirkel vill exempelvis kanske bara ha en maillista, medan en ungsdomsförening med eget domännamn och webbsida kan vara intresserade av ett större system.
+Hur din förenings kommunikationsbas ska byggas upp beror dels på vad ni har för behov och dels på vad ni har för resurser tillgängliga. En bokcirkel vill kanske till exempel bara ha en mejllista, medan en ungdomsförening med eget domännamn och webbsida kan vara intresserad av ett mer omfattande system.
-### Bokcirkeln "Albins Bokklubb"
+### Bokcirkeln "Albins bokklubb"
-Bokirkeln vill ha en digital träffpunkt för att över nätet kunna diskutera böckerna de läser, och för att hålla medlemmarna uppdaterade om kommande möten.
-Som medlem i Fripost skapar cirkeln maillistan `albinsbokklubb@lists.fripost.org`. På första mötet ombeds bokcirkelns deltagare att skicka ett mail till `albinsbokklubb-subscribe@lists.fripost.org` från den adress som de vill ansluta till listan. Därefter kan de anslutna adresserna skicka och ta emot meddelanden från listan.
+Bokcirkeln vill ha en digital träffpunkt för att över nätet kunna diskutera böckerna de läser, och för att hålla medlemmarna uppdaterade om kommande möten.
+Som medlem i Fripost skapar cirkeln mejllistan `albinsbokklubb@lists.fripost.org`. På första mötet ombeds bokcirkelns deltagare att skicka ett mejl till `albinsbokklubb-subscribe@lists.fripost.org` från den adress som de vill ansluta till listan. Därefter kan de anslutna adresserna skicka och ta emot meddelanden från listan.
### Ridskolan "Hoppla Pålle"
-Ridskolan "Hoppla Pålle" vill ha möjlighet att ta emot mail från medlemmar och andra intressenter. Därtill vill de kunna skicka ut löpande scheman och information om hästarna till sina elever i de olika årskurserna, vilka också inbördes kunna diskutera teorin som de lär sig över nätet.
-Skolan som är med i Fripost äger domännamnet `hopplapålle.se` och kopplar denna till `fripost.org` hos sin registrar. Därefter skapar de maillistor hos Fripost för de olika årskurserna samt adresser för administrationen. `åk1@hopplapålle.se`, `info@hopplapålle.se`, `styrelse@hopplapålle.se`, osv.
+Ridskolan "Hoppla Pålle" vill ha möjlighet att ta emot mejl från medlemmar och andra intressenter. Därtill vill de kunna skicka ut löpande scheman och information om hästarna till sina elever i de olika årskurserna, vilka också inbördes vill kunna diskutera teorin som de lär sig över nätet.
+Skolan som är med i Fripost äger domännamnet `hopplapålle.se` och kopplar denna till `fripost.org` hos sin registrar. Därefter skapar de mejllistor hos Fripost för de olika årskurserna samt adresser för administrationen: `åk1@hopplapålle.se`, `info@hopplapålle.se`, `styrelse@hopplapålle.se` osv.
## E-postlistor
### Vad är en e-postlista?