summaryrefslogtreecommitdiffstats
diff options
context:
space:
mode:
authorArtoKemppainen <ArtoKemppainen@web>2016-10-23 21:19:20 +0200
committerFripost Admins <admin@fripost.org>2016-10-23 21:19:20 +0200
commit7a2bbaeb27254bed5420484c3925470326b591d6 (patch)
treebfaee14a4454d64e12226bdf1c7003cb5c18100f
parentd131503a60844d84105331a330c9ce4a765f77eb (diff)
Utökad artikel om organisationers medlemskap.
-rw-r--r--organisations.mdwn80
1 files changed, 71 insertions, 9 deletions
diff --git a/organisations.mdwn b/organisations.mdwn
index 1ab0cfc..3d26b0e 100644
--- a/organisations.mdwn
+++ b/organisations.mdwn
@@ -1,23 +1,85 @@
-# Organisation som medlem
+-Organisation som medlem-
-## Vad kan er förening göra som medlem i fripost?
+## Vad kan er förening göra som medlem i Fripost?
Att använda icke-fria verktyg för föreningars internkommunikation utestänger många medlemmar ifrån föreningens gemenskap. Friposts funktioner utgår ifrån e-posttekniken, som är fri och allmänt tillgänglig. På så vis tillåts alla medlemmar att delta på lika villkor; som sig bör i en demokratisk medlemsorganisation.
-Med hjälp av e-postlistor kan er förenings medlemmar samtala i grupper från sina nuvarande e-postadresser. Har föreningen ett eget domännamn så kan ni också använda detta istället för "@fripost.org".
+Med hjälp av e-postlistor kan er förenings medlemmar samtala i grupper från sina nuvarande e-postadresser. Har föreningen ett eget domännamn så kan ni också använda detta istället för `@fripost.org`.
Exempelvis skulle föreningen kunna ha en e-postlista för medlemsdiskussioner och en för styrelsens interna kommunikation:
-medlemmar@svampsamlarna.se – öppen lista
-styrelsen@svampsamlarna.se – sluten lista
+`medlemmar@svampsamlarna.se` – öppen lista
+`styrelsen@svampsamlarna.se` – sluten lista
och därtill adresser för att skicka, mottaga eller både skicka och mottaga e-post. Ex:
-info@svampsamlarna.se – föreningen kan bli kontaktad och kontakta andra med denna adress
-presskontakt@svampsamlarna.org – föreningens presskontakt kan ta emot e-post på denna adress
-lola@svampsamlarna.se gustav@... – ett alias för varje enskild medlem
+`info@svampsamlarna.se` – föreningen kan bli kontaktad och kontakta andra med denna adress
+`presskontakt@svampsamlarna.org` – föreningens presskontakt kan ta emot e-post på denna adress
+`lola@svampsamlarna.se` `gustav@...` – ett alias för varje enskild medlem
### Hantering av känsliga uppgifter
-Kommunikation blir aldrig mer säker än du gör den. Att fripost har egna mailservrar innebär att friposts medlemmar själva har kontroll på den information som går till och från dem. Det innebär också att fripost är den aktör som blir grunden för tillit i överföringskedjan, istället för ett företag eller annan aktör med okända ekonomiska intressen och allians.
+Kommunikation blir aldrig mer säker än du gör den. Att Fripost har egna mailservrar innebär att Friposts medlemmar själva har kontroll på den information som går till och från dem. Det innebär också att Fripost är den aktör som blir grunden för tillit i överföringskedjan, istället för ett företag eller annan aktör med okända ekonomiska intressen och allians.
Fripost lägger stor vikt vid skydd av sina medlemmars integritet och har som mål att verka för säkrare mailtjänster.
+
+## Olika upplägg
+
+Hur din förenings kommunikationsbas ska byggas upp beror dels på vad ni har för behov och dels på vad ni har för resurser tillgängliga. En bokcirkel vill exempelvis kanske bara ha en maillista, medan en ungsdomsförening med eget domännamn och webbsida kan vara intresserade av ett större system.
+
+### Bokcirkeln "Albins Bokklubb"
+
+Bokirkeln vill ha en digital träffpunkt för att över nätet kunna diskutera böckerna de läser, och för att hålla medlemmarna uppdaterade om kommande möten.
+Som medlem i Fripost skapar cirkeln maillistan `albinsbokklubb@lists.fripost.org`. På första mötet ombeds bokcirkelns deltagare att skicka ett mail till `albinsbokklubb-subscribe@lists.fripost.org` från den adress som de vill ansluta till listan. Därefter kan de anslutna adresserna skicka och ta emot meddelanden från listan.
+
+### Ridskolan "Hoppla Pålle"
+
+Ridskolan "Hoppla Pålle" vill ha möjlighet att ta emot mail från medlemmar och andra intressenter. Därtill vill de kunna skicka ut löpande scheman och information om hästarna till sina elever i de olika årskurserna, vilka också inbördes kunna diskutera teorin som de lär sig över nätet.
+Skolan som är med i Fripost äger domännamnet `hopplapålle.se` och kopplar denna till `fripost.org` hos sin registrar. Därefter skapar de maillistor hos Fripost för de olika årskurserna samt adresser för administrationen. `åk1@hopplapålle.se`, `info@hopplapålle.se`, `styrelse@hopplapålle.se`, osv.
+
+## E-postlistor
+### Vad är en e-postlista?
+
+> En sändlista [eller e-postlista] är ett sätt att samordna e-post mellan många människor
+> med ett gemensamt intresse. De flesta sändlistor behandlar ett specifikt ämne. För att
+> kunna läsa mejlen på en sändlista måste man i allmänhet prenumerera på listan.
+> Listdeltagarna skickar sina mejl till en viss adress och når sedan alla
+> som prenumererar på listan. ([Sändlista – Wikipedia](https://sv.wikipedia.org/wiki/S%C3%A4ndlista))
+
+
+### Vad bör man tänka på innan man skapar en e-postlista?
+
+Innan du skapar en e-postlista bör du fundera igenom hur denna är tänkt att användas för att försöka undvika förvirrande och onödiga förändringar.
+
+Vilka resurser behöver din förening? Varför skaffar ni e-postlista?
+> Hur sker kommunikationen idag och hur skulle den förändras av en e-postlista?
+
+Har ni redan eller bör ni skaffa ett eget domännamn?
+> Om ni har behov av mailadresser eller listor för flera funktioner bör ni ha en egen domän.
+
+Gör en indelning baserad på funktion eller ansvarsområde där en adress korrelerar till ett område.
+>`styrelsen@svampsamlarna.se` -- sluten lista
+>`medlemmar@svampsamlarna.se` -- öppen lista
+>`lista1@lists.svampsamlarna.se`, `lista2@lists.svampsamlarna.se` -- många listor
+
+>`info@svampsamlarna.se` -- föreningen kan bli kontaktad och kontakta andra med denna adress
+>`presskontakt@svampsamlarna.org` -- föreningens presskontakt kan ta emot e-post på denna adress
+>`lola@svampsamlarna.se`, `gustav@...` -- ett alias för varje enskild medlem
+
+Ska listan vara publik eller privat?
+
+### Hur skapar jag en e-postlista?
+
+Du kan som medlem skriva till
+[admin@fripost.org](mailto:admin@fripost.org) och begära att få en
+e-postlista skapad åt dig. Ange i brevet vilken adress du önskar, t.ex.
+`dalslandsmusikorkester@lists.fripost.org` (eller t.ex.
+`dalslandsmusikorkester@example.net` om du har ett [eget
+domännamn](/e-post/doman/)).
+
+Vi arbetar på att ta fram en administrationspanel från vilken du själv
+kan skapa och administrera e-postlistor. Tills den är klar gäller det
+som står i föregående stycke.
+
+
+
+