summaryrefslogtreecommitdiffstats
diff options
context:
space:
mode:
authorGustav Eek <*** Edit this ***>2017-03-26 20:45:49 +0200
committerGustav Eek <*** Edit this ***>2017-03-26 20:49:02 +0200
commit33fca3618f20a9a019163b705e41a51944d5c71b (patch)
treee3a57b39e466a5ce69a2a1efa8af515b2397bb70
parent779a0449677dc6617e06b7f9869e8236ebc4ad93 (diff)
Yearly meeting 2016 description moved kallendar to activity days
The description of the yearly meeting of 2016 is moved to the page for activity days from the calendar page. *TODO Describe also the outcome of the activity day.*
-rw-r--r--aktivitetsdagar.mdwn27
-rw-r--r--kalendarium.mdwn124
2 files changed, 27 insertions, 124 deletions
diff --git a/aktivitetsdagar.mdwn b/aktivitetsdagar.mdwn
index 689c6f5..859370a 100644
--- a/aktivitetsdagar.mdwn
+++ b/aktivitetsdagar.mdwn
@@ -13,6 +13,33 @@ Friposts arbetsdagar är det primära sättet som Friposts medlemmar involveras
2016
----
+### Söndagen den 17 april: årsmöte och aktivitetsdag ###
+
+*TODO Beskriv vad som hände, antal deltagare, etc*
+
+Fripost bjöd in till Friposts årsmöte och aktivitetsdag Söndagen den
+17 april kl. 14–17 på
+[Lennart Torstenssonsgatan 8](https://www.openstreetmap.org/way/169782891#map=19/57.69403/11.98212).
+
+Schema
+
+ * kl. 13 kraftigare fika
+ * kl. 14 årsmöte
+ * kl. 15:30 aktivitetsdag
+ * kl. 17 middag
+
+Vi brukar kombinera årsmötet, som ju är av det formella slaget, med en
+lite friare aktivitetsdag. Förra året sneglade vi på framtiden och
+gjorde en omprioritering bland alla utvecklingsmöjligheter. Tema för
+aktivitetsdagen i samband med årets årsmöte är inte bestämt ännu. Men
+det kommer såklart vara relevant.
+
+Efter årsmötet och aktivitetsdagen planerar vi att gå ut och äta. För
+att kunna reservera bord vill vi veta ungefär hur många som vill följa
+med på middagen. Om du vet eller tror att du vill följa med, hör gärna
+av dig till [Friposts styrelselista](mailto:board@lists.fripost.org) en vecka
+i förväg.
+
### Tisdagen den 15 mars: Kvinnoseparatistisk krypteringsverkstad ###
Inbjudan till verkstaden löd:
diff --git a/kalendarium.mdwn b/kalendarium.mdwn
index 0b93468..fa55858 100644
--- a/kalendarium.mdwn
+++ b/kalendarium.mdwn
@@ -3,130 +3,6 @@ Friposts kalendarium – förestående möten och aktiviteter
Friposts verksamhet kretsar främst kring möten, aktivitetsdagar och fester. Ofta är flera verksamheter inplanerade, och medlemmar och intresserade är såklart hjärtligt välkomna till möten och aktiviteter för att delta i arbetet och besluten.
-Lördagen den 11 juni kl. 15-21: [[TorFest]]
----------------------------------------------------------
-Fripost bjuder till Torfest, med
-
-inledande föredrag om integritetsfrågor på Internet av <https://dataskydd.net>
-
-och Tor-verkstad av Fripost
-
-Läs mer på [[TorFest]]
-
-
-
-Söndagen den 17 april kl. 14–17: årsmöte och aktivitetsdag
-----------------------------------------------------------
-
-Hej alla medlemmar i Fripost!
-
-Vi inbjuder varmast till Friposts årsmöte och aktivitetsdag:
-
-Tid
-
-: Söndagen den 17 april kl. 14–17
-
-Plats
-
-: [Lennart Torstenssonsgatan 8](https://www.openstreetmap.org/way/169782891#map=19/57.69403/11.98212), Göteborg (se nedan)
-
-Schema
-
-: * kl. 13 kraftigare fika
- * kl. 14 årsmöte
- * kl. 15:30 aktivitetsdag
- * kl. 17 middag
-
-Friposts årsmöten brukar vara trevliga tillställningar, som vi
-kombinerar med aktivitetsdag och fest. I denna inbjudan kommer
-information om årsmötet, medlemsavgiften, aktivitetsdagen, festen, och
-lunchen.
-
-
-### Förslag till dagordning – Friposts årsmöte 2016 ###
-
- 1. Mötets öppnande
- 2. Övrig mötesformalia
- (a) Val av mötesfunktionärer
- (b) Godkännande av dagordning
- (c) Mötets behöriga utlysande och dess beslutsmässighet
- (d) Justering av röstlängd
- 3. Verksamhetsberättelsen
- 4. Ekonomiska berättelsen
- 5. Revisorns berättelse
- 6. Frågan om styrelsens ansvarsfrihet
- 7. Nyval
- (a) Val av ordförande
- (b) Val av styrelse
- (c) Val av revisor
- (d) Val av valberedning
- 8. Budget
- (a) Fastställande av medlemsavgiften
- (b) Fastställande av budget
- 9. Friposts verksamhet det kommande verksamhetsåret
- #. Övriga frågor
- #. Mötets avslutande
-
-### Nomineringar ###
-
-Bland annat utser årsmötet föreningens styrelse för 2016. Nomineringar
-till styrelsen eller andra förtroendeposter tas varmast emot på
-[Friposts styrelselista](mailto:board@lists.fripost.org).
-
-
-### Lokal ###
-
-Fripost har förmånen att få använda Språkbanken för sina
-möten. Lokalen ligger på [Lennart Torstenssonsgatan 8](https://www.openstreetmap.org/way/169782891#map=19/57.69403/11.98212) i närheten av
-Göteborgs Universitets Humanisten.
-
-### Medlemsavgiften ###
-
-Jag skulle också vilja ta tillfället i akt att påminna om att betala
-in medlemsavgiften. Med största sannolikhet kommer avgiften för 2016
-vara oförändrad: 200 kr. Betala in avgiften på
-
- * Plusgiro - 47 78 84-1
- * Bankgiro - 311-5060
-
-och notera användarnamn eller liknande, till exempel "gustav.eek, medl
-Fripost 2016". Man är också välkommen att betala kontant på någon av
-Friposts träffar.
-
-Donnationer är också ett sätt att bidra. Styrelsen rekommenderar att
-de som känner sig manade betalar 500 kr för medlemskap och donation.
-
-### Aktivitetsdag ###
-
-Vi brukar kombinera årsmötet, som ju är av det formella slaget, med en
-lite friare aktivitetsdag. Förra året sneglade vi på framtiden och
-gjorde en omprioritering bland alla utvecklingsmöjligheter. Tema för
-aktivitetsdagen i samband med årets årsmöte är inte bestämt ännu. Men
-det kommer såklart vara relevant.
-
-
-### Middag och fest ###
-
-Efter årsmötet och aktivitetsdagen planerar vi att gå ut och äta. För
-att kunna reservera bord vill vi veta ungefär hur många som vill följa
-med på middagen. Om du vet eller tror att du vill följa med, hör gärna
-av dig till [Friposts styrelselista](mailto:board@lists.fripost.org) en vecka
-i förväg.
-
-Det går givetvis bra att följa med på festen även om man inte varit
-med på mötet eller även om man inte anmält sig.
-
-### Fika ###
-
-För att möjliggöra att träffas lite före mötet och prata av oss så
-ordnar styrelsen med ett kraftigare fika med smörgås och dylikt. Kom kl.
-12!
-
-Vänliga hälsningar
-
-[[Gustav]]
-
-
Mötesrutiner för styrelsen
--------------------------