summaryrefslogtreecommitdiffstats
diff options
context:
space:
mode:
authorGustav Eek <gustav.eek@proceranetworks.com>2013-04-30 11:37:52 +0200
committerGustav Eek <gustav.eek@proceranetworks.com>2013-04-30 11:37:52 +0200
commitefbadc9d39e030e30783f55f61f8f49475382c7f (patch)
tree5caef955070bef69871b8a95995ae2ae2bca6eaa
parent9f4f29bcc60ba90f421d254ef8ac8776d5b15dbf (diff)
Hypenation overseen
-rw-r--r--2013/mayday/frontside.tex12
-rw-r--r--2013/mayday/preamble.tex9
2 files changed, 9 insertions, 12 deletions
diff --git a/2013/mayday/frontside.tex b/2013/mayday/frontside.tex
index bb72072..b2ce827 100644
--- a/2013/mayday/frontside.tex
+++ b/2013/mayday/frontside.tex
@@ -4,18 +4,18 @@ användare och tjänar pengar på att bygga stora och detaljerade
databaser över användarnas privatliv.
Bara ett fåtal har kunskap och resurser nog att själva bygga egna
-system för att slippa använda deras tjänster. I Fripost har vi en
+system för att slippa använda deras tjänster. I \fripost\ har vi en
grupp personer som kan detta bra och bygger system som alla medlemmar
-tillsammans använder. Vi är över 60 medlemmar som har frigjort vårt
+tillsammans använder. Tillsammans är vi över 60 medlemmar som har frigjort vårt
e-postande.
Tillsammans har vi resurser och kunskap nog till att steg för steg
frigöra vår datoranvändning. Vad som är omöjligt för någon som är
-ensam blir enkelt när man sluter sig samman. Och i Fripost är det
+ensam blir enkelt när man sluter sig samman. Och i \fripost\ är det
medlemmarna som har makten över tekniken.
-Men vi behöver bli fler och Du borde gå med. Fripost behöver dig. Du
-behöver Fripost.
+Men vi behöver bli fler och Du borde gå med. \fripost\ behöver dig. Du
+behöver \fripost.
Gå in på vår hemsida för mer information:
\vfill
@@ -30,7 +30,7 @@ Gå in på vår hemsida för mer information:
\newcommand\copyrighttext{
Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.5 Sweden License}
\settowidth\mywidth{\copyrighttext}%
- \parbox{\mywidth}{\raggedright Copyright Fripost \\ \copyrighttext}
+ \parbox{\mywidth}{\raggedright Copyright \fripost\ \\ \copyrighttext}
\end{center}
diff --git a/2013/mayday/preamble.tex b/2013/mayday/preamble.tex
index ef60868..94cf5be 100644
--- a/2013/mayday/preamble.tex
+++ b/2013/mayday/preamble.tex
@@ -12,6 +12,7 @@
\usepackage{calc}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{ccicons}
+\usepackage{hyphenat}
% Colours
\definecolor{gray70}{gray}{.3}
@@ -35,15 +36,11 @@
\newcommand \textpath [1] {\texturl{#1}}
\newcommand \texthost [1] {\textit{#1}}
-% Macros, enheter
-\newcommand \sek {\,\textsc{sek}}
-\newcommand \kr {\,\textrm{kr}}
-\newcommand \tb {\,\textsc{tb}}
-
+% Macros
+\newcommand \fripost {\nohyphens{Fripost}}
% Section and paragraphs
\usepackage{sectsty}
\usepackage{parskip}
\allsectionsfont{\sffamily\mdseries\color{grayFri}\centering}
\setlength\parindent{0pt}
-