summaryrefslogtreecommitdiffstats
diff options
context:
space:
mode:
authorGustav Eek <gustav.eek@fripost.org>2021-12-04 15:51:59 +0100
committerGustav Eek <gustav.eek@fripost.org>2021-12-12 12:47:03 +0100
commita0b6450647e46e545d6284c07f63530af1ea0b01 (patch)
tree8c124005135b77e76e8afef8a03e04a9aed0d360
parentb2536e8ebff9e36311b7f87dcb02983e3bf475ae (diff)
Create a presentation on migration for Red MirrorHEADmaster
The presentation is purely made from content in the wiki. A Sed script, extra markdown header file and latex preamble addition is provided.
-rw-r--r--presentations/migrate/Makefile38
-rw-r--r--presentations/migrate/beamer.sed45
-rw-r--r--presentations/migrate/header.tex10
-rw-r--r--presentations/migrate/meta.mdwn18
-rw-r--r--presentations/migrate/survey.mdwn26
m---------wiki0
6 files changed, 137 insertions, 0 deletions
diff --git a/presentations/migrate/Makefile b/presentations/migrate/Makefile
new file mode 100644
index 0000000..9d80c83
--- /dev/null
+++ b/presentations/migrate/Makefile
@@ -0,0 +1,38 @@
+PROJECT = fripost-2021-migrate
+
+ALL = \
+ $(PROJECT).43.pdf \
+ $(PROJECT).169.pdf \
+
+SRC = \
+ ../../wiki/e-post/migrate-google.mdwn \
+ beamer.sed \
+ meta.mdwn \
+ survey.mdwn \
+ header.tex \
+
+all: $(ALL)
+
+# Project compilation
+
+$(PROJECT).169.pdf: $(SRC)
+ cat $< | \
+ sed -f beamer.sed | \
+ pandoc -s -f markdown -t beamer -H header.tex -V aspectratio=169 -o $@
+
+$(PROJECT).43.pdf: $(SRC)
+ cat $< | \
+ sed -f beamer.sed | \
+ pandoc -s -f markdown -t beamer -H header.tex -V aspectratio=43 -o $@
+
+# For half way verification
+
+sed: $(SRC)
+ cat $< | \
+ sed -f beamer.sed | \
+ less
+
+# Clean
+
+clean:
+ rm -fr $(ALL)
diff --git a/presentations/migrate/beamer.sed b/presentations/migrate/beamer.sed
new file mode 100644
index 0000000..809096e
--- /dev/null
+++ b/presentations/migrate/beamer.sed
@@ -0,0 +1,45 @@
+# Stoppa in meta-huvudet
+
+1 r meta.mdwn
+/^\[\[!meta/ d
+
+# Enkla ersättningar
+
+s/->/$\\rightarrow$/g
+
+# Ta bort åtgärder och tomma avsnitt
+
+/TODO/,/^$/ d
+/^Notera./,/^$/ d
+
+/^# Överkurs [0-9]/ d
+/^# 7. Skapa/ d
+
+# Introducera sidbrytningar
+
+1,/^# / {
+ /^\*\*/ i \
+----\
+
+}
+
+/^\*\*\(Vidare.*Yahoo\|Säkerhet\|Exportera\|E-postklienter\)/ i \
+----\
+
+
+/^# Översikt över/,$ {
+ /^ [a-zA-Z]/ i \
+----\
+
+}
+
+# Andra inkluderingar
+
+1,20 {
+ /migrate-icloud/ r survey.mdwn
+}
+
+
+
+
+
diff --git a/presentations/migrate/header.tex b/presentations/migrate/header.tex
new file mode 100644
index 0000000..456d036
--- /dev/null
+++ b/presentations/migrate/header.tex
@@ -0,0 +1,10 @@
+\usepackage{mathabx}
+\newcommand \itemstepi {{\LARGE $\rightsquigarrow$ \hspace{.5ex}}}
+\newcommand \itemstepii {{\LARGE \quad \quad $\looparrowdownright$} \quad}
+\newcommand \itemstepiii {{\LARGE \quad \quad} \itemstepii}
+\newcommand \itemstepiiii {{\LARGE \quad \quad} \itemstepiii}
+\newcommand \itemstepiiiii {{\LARGE \quad \quad} \itemstepiiii}
+\newcommand \itemstepiiiiii {{\LARGE \quad \quad} \itemstepiiiii}
+\newcommand \itemstepiiiiiii {{\LARGE \quad \quad} \itemstepiiiiii}
+
+
diff --git a/presentations/migrate/meta.mdwn b/presentations/migrate/meta.mdwn
new file mode 100644
index 0000000..f00f591
--- /dev/null
+++ b/presentations/migrate/meta.mdwn
@@ -0,0 +1,18 @@
+---
+title: Lämna proprietära e-posttjänster
+author: Fripost, enligt uppdrag Gustav Eek
+date: Red Mirror, dec 2021
+toc: True
+toc-depth: 3
+---
+
+Utifrån Friposts wiki:
+
+ ----
+ \itemstepi \url{https://fripost.org}
+ \itemstepii Wiki
+ \itemstepiii Lagring för delning
+ \itemstepiiii Migrera från Google till Fripost
+ ----
+
+----
diff --git a/presentations/migrate/survey.mdwn b/presentations/migrate/survey.mdwn
new file mode 100644
index 0000000..d84381a
--- /dev/null
+++ b/presentations/migrate/survey.mdwn
@@ -0,0 +1,26 @@
+
+----
+
+**Enkät.**
+
+ * Vilka proprietära tjänster för kommunikation använder jag?
+ * Vilka egentliga behov fyller de?
+ * Mina organisationer?
+
+----
+
+**Behoven.**
+
+HäLP
+
+ * Händeleser och evenemang
+ * Lagring för delning -- gemensamredigering
+ * Publicera
+
+Vidare
+
+ * E-post
+ * Snabbmeddelanden (SMS/chatt)
+ * Kortmeddelanden (chatt)
+ * Sociala teknologier
+
diff --git a/wiki b/wiki
-Subproject cfb240ae3e02d7cb41e759cebb4c4725136d8ad
+Subproject ebeda4bc0b13143b709a39aba55b99b0e487cdc