aboutsummaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/2020/2020-11-23-board.tex
blob: 0e53c9232c4e36ba9178b6c8dea2ccf8f9d94bb3 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
\input{../preamble/preamble}
\newcommand \meetingtype {styrelsemöte}
\newcommand \meetingdate {23 nov 2020}
\newcommand \meetingplace {Språkbanken, Göteborg, och på distans}
\rhead{\footnotesize \meetingdate}

\begin{document}
\selectlanguage{swedish}
\section*{Protokoll, \meetingtype \\ \meetingdate}

\newlength\tempOne%
\settowidth\tempOne{Tid och plats:\quad}%
\newlength\tempTwo%
\setlength\tempTwo{\linewidth}%
\addtolength{\tempTwo}{-\tempOne}%

\parbox[t]{\tempOne}{%
 Tid och plats:
}%
\parbox[t]{\tempTwo}{\meetingdate, \meetingplace}\mypar

\parbox[t]{\tempOne}{%
 Deltagare:
}%
\parbox[t]{\tempTwo}{\mbox{}\vspace{-2\baselineskip}\vspace{2pt}%
 \begin{multicols}{3}%
  Gustav Eek \\
  Leif-Jöran Olsson \\
  Stian Rødven Eide \\
  Albin Söderqvist \\
  Anders Westerström \\
 \end{multicols}%
}
\newcommand \meetingchairman {Stian Rødven Eide}
\newcommand \meetingsecretary {Gustav Eek}
\newcommand \approval {Leif-Jöran Olsson}

\begin{abstract}
 Mötet innehöll rapportering från den segdragna driftstörningen som
 nu är ur vägen. Intern kommunikation diskuterades. Julfesten
 beslutades att den skulle ordnas.
\end{abstract}

\begin{enumerate}
\item Mötet öppnades.
\item Övrig mötesformalia
 \begin{enumerate}
 \item \meetingchairman\ valdes till ordförande,
  \meetingsecretary\ till sekreterare och \approval\ till
  justeringsperson.
 \item Dagordningen fastställdes enligt förslag.
 \end{enumerate}
\item Rapporter
 \begin{enumerate}
 \item Ekonomi. Fem betalningar. November är ingen populär månad att
  betala under.
 \item Systemet
  \begin{itemize}
  \item Säkerthetskopieringen är migrerad
   \benjamin~$\rightarrow$~\levante.
  \item Ang. den dubbelallokering av lagringsutrymme som orsakade
   driftstörningen på \mistral. Mellan 40--200 filer var uppenbart
   trasiga, dvs. hade inte bibehållen checksumma.
  \item Inget utskick är gjort om att problemet är ur vägen.
  \end{itemize}
 \item Övriga rapporter
  \begin{itemize}
  \item Det har varit diskussion kring kommunikation och svårigheter
   i administratörsgruppen. I praktiken riskerar det också bli mycket
   dubbelkommunikation (styrelse $\leftrightarrow$
   \fps\ $\leftrightarrow$ admin $\leftrightarrow$ styrelse) från
   \fps\ både till styrelse och administratörerna. \myhalfpar

   Behövs ett styrelsebeslut (\SRE, \AW)? \myhalfpar

   Arrangörsgruppen åläggs att formulera något inför nästa
   styrelsemöte. Fundera på hur rapporteringen kan vävas ihop med
   planering och åtgärdslistan.
  \end{itemize}
 \end{enumerate}
\item Aktivitetsdagar, fester, och övriga aktiviteter
 \begin{enumerate}
 \item Studiecirkeln. Pågående. Nio personer har varit med vid något
  tillfälle. Det funkar bra att vara med på distans. Kursen är bra,
  innehållet är basic, och utsvävningarna kan ges plats på ett
  positivt sätt.\myhalfpar

  Rundornas administration tar för lång tid (\LJO).
 \item Julfesten 12 dec. Diskussion ang. restriktioner, ska Fripost
  ställa in? Fler evenemang ställer in, så Fripost skulle inte
  sticka ut. Förtroende och etik, visa att vi tar ansvar. I relation
  till att ställa in kan Fripost utveckla formen.\myhalfpar

  Mötet fann majoritet för att ordna något. Navet ska vara
  distansdeltagande: noder/husåll/kluster. Virtuella rum, ev. på
  teman. Innehåll: film, spel, tipspromenad,
  open-space-teman~$\times$~4. \myhalfpar

  Arrangörsgrupp: \LJO, \AS, \GE.
 \end{enumerate}
\item Styrelsens arbetsträffar
 \begin{itemize}
 \item Senaste 9 nov. \LJO, \GE. Avstämning och utskick kring
  julfest.
 \item Nästa 14 dec. På Forum om möjligt.
 \end{itemize}
\item Informationsspridning
 \begin{itemize}
 \item Gör utskick om julfesten
 \item Gör utskick med uppdatering om driftstörningen
 \end{itemize}
\item Mötesprotokollet från 26 okt bordlades.
\item Genomgång av systemens att-göralistor bordlades.
\item Inga övriga frågor
\item Nästa möte sker 25 jan 2021 kl 18 på Språkbanken
\item Mötet avslutades.
\end{enumerate}

\parbox{\linewidth}{
 \signatureline{\meetingsecretary, mötessekreterare}
 \hfill
 \signatureline{\approval, justeringsperson}
}

\end{document}